boisko sportowe

Budowa boiska – roboty ziemne

Boisko, na którym rozgrywać się będą mecze, musi zostać odpowiednio wybudowane. Jakie roboty w ziemi i inne prace są konieczne, by powstał profesjonalny obiekt sportowy? Jak powinno prezentować się boisko? Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedzi w poniższym artykule.

Teren pod budowę boiska – roboty ziemne

Teren, na którym odbywać się będą w przyszłości rozgrywki musi zostać dokładnie wyrównany. Prace ziemne rozpoczyna się od usunięcia wierzchniej warstwy ziemi, następnie wykonuje się niwelację terenu. Do wyrównania działki konieczne będą walce drogowe. Nierówności bardzo utrudniają zawodnikom grę, co może mieć złe konsekwencje dla wyniku meczu, ale również dla zdrowia sportowców.
Jednak boisko nie może być zupełnie płaskie – środek obiektu powinien być o około 30 cm wyższy niż linie boczne, ponieważ w innym przypadku woda będzie gromadzić się na murawie.

Odwodnienia liniowe obiektu sportowego

Woda opadowa zbierana jest za pomocą odwodnienia liniowego, tzn. betonowych korytek liniowych o pochyłym dnie, natomiast woda z korytek odprowadzona zostanie do studzienki drenażowej, a kolejno na nieutwardzony teren przy boisku.

Drenaż płyt boisk sportowych

Niestety sam spadek nie wystarczy, by skutecznie pozbyć się wody w razie deszczu. Konieczny jest montaż systemu drenującego pod powierzchnią boiska. Składa się on z sieci rur drenarskich, które odprowadzają wodę daleko poza boisko. Dodatkowo stosuje się otuliny z geowłókniny lub z włókna kokosowego. Drenaż układany w obsypce z kruszywa płukanego. W najwyższych punktach ciągów drenarskich należy zaprojektować studnie drenarskie rewizyjne. Aby zacząć układać rurociągi drenarskie konieczne jest odpowiednie przygotowanie podłoża, które musi być całkowicie odwodnione oraz wyprofilowane. Sieć drenażową układa się na głębokości minimum 30 cm. Grunt, który zostanie dostarczony na płytę boiska należy ukształtować tak, aby uzyskać spadek w kierunku sączków.

System nawadniający

System nawadniający jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania boiska. Zwykłe podlewanie murawy wężem nie jest skuteczne i obecnie nie stosuje się już takich rozwiązań. Rodzaj nawodnienia na boisku zależy od rodzaju murawy, a także rozmiaru obiektu. Istnieją inne rodzaje nawodnienia dla zraszania sztucznej trawy, a inne do trawnika układanego z rolki. System do nawadniania terenów sportowych to sieć podziemnych rurociągów. Mocuje się do nich odpowiednią ilość zraszaczy wynurzanych, które mają wbudowane elektrozawory bądź zasilane są oddzielnie z każdej skrzynki. Automatyczne systemy nawodnieniowe gwarantują bezobsługowe dozowanie wody.

Boisko sportowe pozwala spędzić aktywnie czas z najbliższymi, ale również uprawiać sport i promować zdrowy styl życia. Dodatkowo może służyć do organizacji imprez sportowych, kulturalnych oraz integracyjnych. Pamiętać należy, że roboty budowlane i montażowe muszą być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami oraz normami.

Jeśli chcesz wykonać roboty ziemne przy budowie boiska sportowego – sprawdź naszą ofertę i skontaktuj się z nami teraz

Masz pytania?

Zadzwoń teraz

+48 502 164 725

…lub napisz:

biuro@szczucki.pl

Napisz do nas

Wiadomość zosała wysłana.