Roboty ziemne

Zleć nam kompleksowe roboty ziemne i prace z zakresu zagospodarowania terenu. Nasza ekipa podejmie się fachowej realizacji Twojego zamówienia za pomocą specjalistycznego sprzętu!

Zamów bezpłatną wycenę

Wiadomość zosała wysłana.

Rodzaje robót ziemnych, jakie oferujemy:

Koparka Szczucki Volvo podczas pracy

Wykopy, nasypy i inne prace ziemne

Prace ziemne są integralną częścią każdej budowy. Ich głównym zadaniem jest przygotowanie podłoża zgodnie z dokumentacją projektową. Opierają się na wydobywaniu gruntu, przewożeniu go w konkretne miejsce, a także przekształcaniu w pożądaną formę. Roboty ziemne wykonuje się na potrzeby realizacji budowli i instalacji podziemnych, fundamentów obiektów nadziemnych, podbudowy pod infrastrukturę liniową czy też kształtowania terenu.

 • Wykopy – wykonuje je się poniżej powierzchni terenu – to przestrzeń, która posiada określony kształt, wymiar i powstaje w wyniku usunięcia gruntu ze wskazanego miejsca. Wykonujemy wykopy i usługi koparką pod: ławy fundamentowe, wszelkie przyłącza (wodociągowe, kanalizacyjne, sanitarne, gazowe bądź do sieci energetycznej), szamba, bloki, hale przemysłowe czy kostkę brukową. Świadczymy również usługi wykopania stawu lub innych zbiorników.
 • Nasypy – są to usypane z ziemi wały służące podniesieniu placu, a więc znajdują się powyżej powierzchni pierwotnej terenu.
 • Usunięcie humusuto niezwykle ważny etap prac ziemnych. Usuniętą ziemię można z powodzeniem wykorzystać później przy urządzaniu ogrodu.
 • Skarpowanie poboczy – zadbamy o odpowiednie ukształtowanie poboczy, które są bardzo istotnym elementem drogi.

Koparka podczas prac melioracyjnych

Melioracja

Melioracja głównie polega na uwydatnianiu zdolności produkcyjnych gleb. Do tego typu wykonywania robót ziemnych zalicza się między innymi regulacje rzek, budowę kanałów, wałów ochronnych, zbiorników wodnych, odwadnianie terenu, a także nawadnianie gleb suchych. Nasza firma głównie zajmuje się odwanianiem terenu, czyli usuwaniem nadmiaru wody z profilu gleby. Proces ten wykorzystywany jest nie tylko w rolnictwie, lecz także w budownictwie.

 • Umocnianie skarpumacniamy skarpy za pomocą mat biodegradowalnych oraz geokrat. Takie wzmocnienie zapewnia należytą stabilność gruntu.
 • Wykopy pod ruryaby zapewnić najwyższą jakość wykonania, wykop musi mieć odpowiednią szerokość i głębokość, zgodnie z opracowanym projektem.
 • Wykonanie rowów melioracyjnych i ich czyszczenierealizujemy podłużne zagłębienia w ziemi, które służą do zbierania nadmiernej ilości wody z okolicy i odprowadzania jej do najbliższej rzeki lub zbiornika.
 • Wykopy szerokoprzestrzenne np. wykopanie stawu – doradzamy w kwestii odpowiedniego miejsca na zbiornik, a prace wykonujemy według projektu lub indywidualnych potrzeb klientów.
 • Opaska wokół budynku – aby zapewnić szybki spływ wody tak kształtujemy opaskę, aby uzyskać przynajmniej dwuprocentowe nachylenie powierzchni w kierunku otaczającego terenu.
 • Odwodnienie liniowe – pozwala usunąć nadmiar wody z powierzchni, a także uwalnia obszar od kałuż oraz błota.
 • Drenaż opaskowy – stosujemy system rur drenarskich, które otaczają obiekt, służąc obniżeniu zbyt wysokiego poziomu wód gruntowych.
 • Oczyszczalnia ścieków – zajmujemy się budową oczyszczalni ścieków wedle projektu budowlanego.

Drzewo oraz tereny zielone

Niwelacje i przygotowanie terenów zielonych

Specjalizujemy się w zakładaniu ogrodów oraz różnego rodzaju terenów zielonych dla klientów indywidualnych, firm czy instytucji. Podejmujemy się każdego wyzwania poczynając od przydomowego ogródka, kończąc na ogromnej działce w centrum miasta. W pierwszym etapie sporządzamy projekt terenów zielonych, następnie przechodząc do prac ziemnych wykonujemy:
– niwelację terenu (usługa, która ma na celu wyrównanie powierzchni terenu poprzez usunięcie nadmiaru gruntu lub uzupełnienie jego braków; służy również do właściwego ukształtowania działki, by móc przystąpić do dalszych prac),
– montaż systemu nawadniania,
– montaż siatek przeciw kretom i nornicom,
– sadzenie roślin (ozdobnych drzew, krzewów, bylin, itp.),
– zakładanie trawników,
– montaż ogrodzeń gabionowych,
– wykopy pod oczka wodne, baseny czy stawy.

 • Zagospodarowanie terenuwraz z projektem domu mieszkalnego stanowią projekt budowlany, który jest konieczny do otrzymania pozwolenia na budowę.
 • Plantowanie ziemipozwala usunąć wszelkie nierówności terenu, co zapewnia przystosowanie obszaru do dalszych czynności budowlanych.
 • Niwelacja terenuwłaściwie przeprowadzona, gwarantuje należytą stabilność obiektu, który znajdzie się na wyznaczonym obszarze.
 • Wykopy pod baseny, oczka wodne, stawywykonujemy starannie wykopy pod czujnym okiem fachowców, niezależnie od rodzaju zbiornika wodnego.
 • Rekultywacja terenu – przywracamy zdegradowanym obszarom wartości użytkowe.

Prace przygotowawcze pod budowę domu

Przygotowanie działki pod budowę domu

Budowa domu wiąże się z precyzyjnym zaplanowaniem prac ziemnych. To od ich jakości zależy bezpieczeństwo mieszkańców. Roboty ziemne składają się z kilku etapów takich jak: wycinka drzew i krzewów, wyrównanie terenu, wyznaczenie miejsca do przechowywania materiałów budowlanych oraz wykop pod fundament. Zajmujemy się kompleksowym przygotowaniem działki pod budowę domu.

 • Wycinka drzew i krzewów, usunięcie korzeni drzew – zajmujemy się skutecznym i szybkim usunięciem roślinności z terenu budowy.
 • Wyrównanie terenu – dzięki użyciu sprzętu budowlanego możemy usunąć wierzchnią warstwę ziemi urodzajnej zwanej humusem.
 • Wykop pod fundament– najistotniejsza część budowy, wykop realizowany jest zgodnie z projektem budowlanym.
 • Ogrodzenie działki budowlanej– wykonujemy tymczasowe oraz stałe ogrodzenia działki budowlanej.

Żółty stabilizator gruntu GWR 15 Szczucki

Stabilizacja gruntu

Stabilizacja gruntu najczęściej jest wymagana przy budowie dróg, gdzie występują grunty o niskiej nośności. W takim przypadku należy wzmocnić teren przed podjęciem dalszych działań inwestycyjnych. Nasza firma stosuje metodę stabilizacji gruntu na miejscu (in situ), która jest bardzo popularna oraz atrakcyjna cenowo dla inwestora. Metoda ta cechuje się dużą wydajnością oraz krótkim czasem realizacji. Wykonujemy stabilizację chemiczną, zgodnie z wszelkimi normami. Ponadto wykorzystywane przez nasza firmę sposoby stabilizacji gruntu przyczyniają się do jeszcze większego ulepszenia podłoża gruntowego. 

 • Profilowanie oraz zagęszczenie terenu – etap, w którym następuje wyrównanie terenu oraz wstępne zagęszczenie.
 • Dozowanie spoiwa – po dostarczeniu na budowę przepompowywane jest do siewnika, który dysponuje elektronicznym systemem dozowania.
 • Stabilizacje gruntu spoiwem hydraulicznym – wymieszanie materiału z gruntem, a także prawidłowe zagęszczenie warstwy.
 • Profilowanie i zagęszczanie stabilizacji – końcowa faza, w której wyrównuje się warstwę równiarką oraz następuje ostateczne zagęszczenie.

Układanie warstw konstrukcyjnych do budowy drogi

Budowa dróg

Istnieją różne rodzaje dróg, lecz zazwyczaj buduje się je w podobny sposób. Nowe drogi zwiększają bezpieczeństwo i poziom zadowolenia użytkowników. Poszczególne etapy prac ziemnych są nadzwyczaj ważne, ponieważ na nich opiera się fundament drogi. Należą do nich: prace przygotowawcze, utworzenie wykopów oraz usunięcie wydobytego materiału, wykonanie nasypów, zagęszczenie gruntu, wykonanie stabilizacji podłoża gruntowego, zabezpieczenie powstałych konstrukcji oraz rozłożenie mieszanki kruszywa.

 • Prace przygotowawcze – należą do nich: usunięcie warstwy humusu oraz skruszenie starej struktury.
 • Wykopy i usunięcie wydobytego materiału – zwracamy szczególną uwagę na dokładność wykonania wykopów.
 • Nasypy – wykonujemy metodą warstwową, wznosząc równomiernie na całej szerokości.
 • Zagęszczenie gruntu – podłoże oczyszczamy z zanieczyszczeń, przechodzimy do profilowania, a następnie do zagęszczenia.
 • Wykonanie stabilizacji podłoża gruntowego – do ulepszenia podłoża przeprowadzamy stabilizację chemiczną.
 • Zabezpieczenie powstałych konstrukcji – odpowiednio zabezpieczamy konstrukcje, aby nie uległy zniszczeniu.
 • Rozłożenie mieszanki kruszywa – ostatni etap robót ziemnych.

Dlaczego warto nas wybrać?

Przedsiębiorca na tle maszyn budowlanych

30 lat doświadczenia

Działamy w branży już od prawie 30 lat. Tak bogate doświadczenie pozwala nam jak najlepiej wykonywać swoją pracę. Nasze sprawdzone rozwiązania są kluczem do zadowolenia klienta z wykonywanych usług.

Wiele koparek ustawionych w rzędzie - park maszyn

Park maszyn

Używamy najnowocześniejszego sprzętu, który jest jednocześnie w pełni bezpieczny. Maszyny przechodzą regularne badania techniczne. Mamy do dyspozycji wszystkie potrzebne narzędzia, dlatego gwarantujemy wysoką jakość wykonywania pracy.

Księgowy stawia pieczątkę na dokumencie

Standardy i jakość

W trosce o najwyższą jakość oferowanych usług zatrudniamy ekipę doświadczonych fachowców. Nasi specjaliści posiadają rozległą wiedzę na temat wykonywania wszelkich robót ziemnych. Wszystko to, zgodnie z europejskimi standardami.

Dwaj mężczyźni podczas rozmowy w biurze

Profesjonalne doradztwo

Zawsze uwzględniamy potrzeby naszych klientów. Ich oczekiwania i zadowolenie stawiamy na pierwszym miejscu, jednocześnie będąc otwartym na wszystkie sugestie w zakresie podstawowych robót budowlanych.

Schodki z monet symbolizujące koszta prac

Cennik robót ziemnych

W zakres wykonywania prac wchodzą roboty ziemne przygotowawcze, wykopy wąskoprzestrzenne, szerokoprzestrzenne, roboty ziemne wykończeniowe, prace budowlane dróg, roboty ziemne porządkowe i wiele innych. Podejmujemy się standardowych oraz bardziej zaawansowanych prac wliczając w to projekt robót ziemnych i ich realizację niezależnie od wielkości założeń inwestycji.

Decydując się na różnego rodzaju usługi robót ziemnych trzeba mieć na uwadze, że ceny są uzależnione od specyfiki działań, a także regionu. Bardzo ważne są warunki gruntowe, które w znacznej mierze wpływają na stopień skomplikowania procesu inwestycyjnego. Natomiast rodzaj prac wskazuje jakich maszyn należy użyć, aby inwestycja przebiegła w sposób pomyślny. Reasumując na końcową cenę, ma wpływ klasyfikacja robót ziemnych, w związku z tym wszystkie koszty ustalamy indywidualnie z inwestorem, po wstępnej rozmowie zapoznawczej.

Jak przebiega współpraca?

Wszystkie prace wykonywane przez naszą firmę opierają się o odpowiednią komunikację z osobą zainteresowaną, co jest niezwykle ważną kwestią. Zależy nam bowiem na owocnej współpracy. W czasie wykonywania wykopów nieodłącznym elementem właściwej komunikacji z klientem jest poznanie jego oczekiwań.

Dwaj mężczyźni na placu budowy podający sobie ręce
Specjalny numer listy numerowanej - jeden

Bezpłatna wycena

Po otrzymaniu od Inwestora przedmiaru prac rozpoczynamy wycenę. Uwzględniamy w niej robociznę, ilość materiału oraz skalę prac.

Specjalny numer listy numerowanej - dwa

Harmonogram prac

Harmonogram prac pozwala zestawić kolejność oraz czas trwania poszczególnych robót. Jest bardzo ważny zarówno dla Inwestora, jak i dla Wykonawcy.

Specjalny numer listy numerowanej - trzy

Realizacja projektu

Gotowi do pracy przechodzimy do realizacji zadania. Nasza ekipa składa się z fachowców mogących pochwalić się ogromnym doświadczeniem, jednocześnie mając świadomość tego co robią. Stawiamy na dokładność i staranność robót.

Specjalny numer listy numerowanej - cztery

Finalizacja przedsięwzięcia

Następuje weryfikacja zrealizowanych prac. Należy sprawdzić, czy wykonana usługa jest zgodna z wcześniej rozpisanym projektem. Jeżeli nastąpiła akceptacja, przystępujemy do etapu finalizacji zlecenia. Na sam koniec możemy zaprezentować pomyślne wykonanie zadania inwestorowi.

Gdzie realizujemy roboty ziemne?

Postaw na doświadczony zespół, podejmiemy się każdego wyzwania. Gwarantujemy, że będziesz zadowolony z przeprowadzonych robót. Oferujemy swoje usługi na obszarze kilku województw, sprawdź, czy jesteśmy w Twojej okolicy!

 • Kujawsko-Pomorskie – Bydgoszcz, Toruń, Inowrocław, Nakło nad Notecią, Włocławek, Brodnica, Świecie oraz Grudziądz.
 • Pomorskie – Gdańsk, Gdynia, Sopot, Kwidzyn, Tczew, Starogard Gdański, Malbork, Kościerzyna, Dzierzgoń oraz Słupsk.
 • Warmińsko-MazurskieOlsztyn, Mikołajki, Mrągowo, Elbląg, Ostróda, Iława, Bartoszyce, Szczytno, Ełk oraz Giżycko.
 •  Mazowieckie – Warszawa, Radom, Ostrołęka, Mińsk Mazowiecki, Siedlce, Wyszków, Legionowo oraz Ciechanów.
 • CAŁA POLSKA

Rozpocznij współpracę z naszą firmą i ciesz się z dobrze wykonanej pracy!

Mapka obszaru działania - województwo kujawsko-pomorskie

Zaufali nam

Logo firmy Budimex
Logo firmy Metrostav
Logo firmy Pizzarotti
Logo firmy Skanska
Logo firmy Strabag
Logo firmy PORR
Logo firmy Agro-projects
Logo firmy Aldesa
Logo firmy PBDI
Logo firmy Hydro-vacum
Logo firmy Inpak
Logo firmy Alstal
Logo firmy Polbud Pomorze
Logo firmy Cobouw
Logo firmy Panova
Logo firmy Mirbud

Współpracujemy z najlepszymi markami

Logo firmy Volvo
Logo firmy CAT
Logo firmy Doosan
Logo firmy MAN
Logo firmy Tatra
Logo firmy Mercedes
Logo firmy Terex
Logo firmy Kobelcio
Logo firmy JCB
Logo firmy Scania
Logo firmy Merlo
Logo firmy HAMM
Logo firmy Komatsu
Logo firmy Bomag
Logo firmy HBM Nobas
Logo firmy Waryński
Logo firmy LiuGong
Logo firmy Sany

Masz pytania?

Zadzwoń teraz

+48 502 164 725

…lub napisz:

biuro@szczucki.pl

Napisz do nas

Wiadomość zosała wysłana.

Więcej o robotach ziemnych

Ile kosztuje melioracja pola? Cennik usługi

Ile kosztuje melioracja pola? Cennik usługi

Ile więc kosztujesz taka melioracja pola? W tym artykule przyjrzymy się szczegółowo, ile kosztuje drenaż, jakie prace ziemne są niezbędne oraz jakie korzyści płyną z prawidłowego odwodnienia terenu.

Podbudowa pod kostkę brukową – jak przygotować podłożę?

Podbudowa pod kostkę brukową – jak przygotować podłożę?

Kostka brukowa jest najczęstszym elementem stosowanym przy aranżacji posesji, a do jej odpowiedniego ułożenia konieczna jest podbudowa, której zadaniem jest zapewnienie stabilności oraz wytrzymałości.

Ile kosztuje kostka brukowa w 2024 roku?

Ile kosztuje kostka brukowa w 2024 roku?

Kostka brukowa doceniana jest za funkcjonalność i zarazem styl. Ile kosztuje ułożenie kostki brukowej? Jak wygląda cennik kostki i od czego zależy cena?