Realizacje

Zobacz, jak pracujemy

Budowa Elektrowni CCGT Grudziądz
Grudziądz, województwo kujawsko-pomorskie

Zakres prac:

 • zdjęcie humusu z odwozem i hałdowaniem na terenie budowy
 • wykonanie drogi tymczasowej i dojazdowej
 • wykonanie kanału pod kabel, zasypka materiałem
 • transport hałdy i humusu

Budowa obiektu usługowo – handlowego wraz z infrastrukturą techniczną
Grudziądz, województwo kujawsko-pomorskie

projekt - budowa obiketu usługowo-handlowego grudziądz

Zakres prac:

 • wykonanie utwardzeń zewnętrznych (jezdnie, zjazdy, miejsca parkingowe i chodniki) ponad 4 000 m²

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kalinkowej
Grudziądz, województwo kujawsko-pomorskie

Zakres prac:

 • wykop pod halę garażową około 30 000 m3 wraz z wywozem i utylizacją

Rozbudowa Galerii Handlowej Emka
Koszalin, województwo zachodnio-pomorskie

Grafika wskazująca rozpoczęcie nowej budowy w Koszalinie

Zakres prac:

 • ściągnięcie humusu,
 • wykopy,
 • nasypy z zagęszczeniem,
 • wykonanie nawierzchni z kostki brukowej.

Przebudowa i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej Urania
Olsztyn, województwo warmińsko-mazurskie

Zakres prac:

 • wykopy pod fundamenty,
 • zasypki wraz z zagęszczeniem,
 • wykonanie drenażu francuskiego.

Rozbudowa Zakładu Polmlek Grudziądz Sp. z o.o.
Grudziądz, województwo kujawsko-pomorskie

Zakres prac:

 • odhumusowanie terenu,
 • wykonanie wykopów i nasypów,
 • zasypki fundamentów,
 • prace rozbiórkowe,
 • wykonanie drogi dojazdowej,
 • wykonanie nawierzchni z kostki brukowej,
 • wykonanie warstw konstrukcyjnych dróg dojazdowych i placów manewrowych,
 • odtworzenie trawników,
 • wykonanie opaski wokół budynków,
 • roboty żelbetowe,
 • podbudowy z chudego betonu, ławy fundamentowe oraz murowanie ścian.

Budowa Drogi Ekspresowej S6
Odcinek Bożepole Wielkie-Luzino, województwo pomorskie

Zakres prac:

 • odhumusowanie terenu,
 • wykonanie wykopów i nasypów,
 • podbudowy z mieszanek kruszyw niezwiązanych,
 • podbudowy zasadnicze z mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym,
 • wymiana gruntów słabonośnych,
 • utrzymanie dróg dojazdowych.

Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK 15
Nowe Miasto Lubawskie, województwo warmińsko-mazurskie

Zakres prac:

 • odhumusowanie terenu,
 • wykonanie wykopów,
 • wykonanie nasypów,
 • wymiana gruntów słabonośnych,
 • transport materiału.

Budowa Farmy Wiatrowej
Jasna, województwo pomorskie

Zakres prac:

 • wykonanie stabilizacji
 • wymieszanie spoiwa z gruntem
 • zapewnienie odpowiedniej wilgotności poprzez nawadnianie mieszanki
 • wykonanie profilowania, poboczy, przepustów z rur, wjazdów z kruszywa
 • ułożenie warstwy z kruszywa łamanego
 • dowóz materiału

Łącznie wykonano 78 000 m2 dróg dojazdowych oraz platform roboczych. Finalnie powstało 19 turbin wiatrowych.

Budowa Drogi Ekspresowej S5
Odcinek Dworzysko-Aleksandrowo, województwo kujawsko-pomorskie

Zakres prac:

 • odhumusowanie terenu,
 • wykonanie wykopów i nasypów,
 • wykonanie dróg dojazdowej,
 • wymiany gruntu,
 • wykonanie podbudowy pod stabilizację.

Masz pytania?

Zadzwoń teraz

+48 502 164 725

…lub napisz:

biuro@szczucki.pl

Napisz do nas

Wiadomość zosała wysłana.