Maszyny budowlane dokonują rekultywacji terenów zdegradowanych.

Czym jest rekultywacja terenu?

Negatywna działalność człowieka niesie za sobą poważne skutki i znacząco wpływa na zmiany w przyrodzie. Następstwem jest zanieczyszczenie wód oraz niszczenie gleb. Bardzo ciężko walczyć z powstałymi efektami, lecz warto próbować. Aby pomóc naturze należy podjąć się rekultywacji terenów zdegradowanych. Poniższy artykuł wyjaśni Państwu na czym polega i jakie są etapy rekultywacji.

Rekultywacja terenu – definicja

Rekultywacja terenu oznacza nadanie lub przywrócenie obszarom zdegradowanym wartości użytkowych. Pozwala przywrócić właściwy stan obszarów, dbając o ochronę środowiska naturalnego. Dzięki temu możliwe jest ponowne zagospodarowanie danego terenu lecz w zupełnie inny, nowy sposób.

Degradacja gleby - jakie są jej przyczyny?

Przyczyną degradacji gleby jest nie tylko działalność człowieka, ale również naturalna erozja bądź długotrwała susza. Najczęstszymi czynnikami mającymi zły wpływ na stan gleby jest przemysł, a także nieodpowiedzialna gospodarka rolna. Dodatkowo przyczyniają się do tego takie działania jak niewłaściwa melioracja, zmiana stosunków wodnych, wykopy naruszające strukturę podłoża czy też skażenia przemysłowe oraz komunikacyjne.

Rodzaje rekultywacji

Blurb icon

biologiczna (odtwarzanie gleby metodami agrotechnicznymi, nawożenie oraz uprawa mechaniczna gruntu)

Blurb icon

chemiczna (oczyszczanie gleby z zanieczyszczeń chemicznych)

Blurb icon

techniczna (formowanie rzeźby terenu)

Etapy rekultywacji terenu

Obszary zdegradowane różnią się od siebie specyfiką oraz stopniem zniszczenia. Takie czynniki decydują o przeprowadzeniu odpowiedniego harmonogramu prac z zakresu rekultywacji terenu. Do najważniejszych zabiegów zalicza się działania polegające na:

Blurb icon

wyrównaniu powierzchni

Blurb icon

utwardzeniu powierzchni

Blurb icon

ukształtowaniu terenu

Blurb icon

umocnieniu skarp

Blurb icon

odświeżeniu gleby

Blurb icon

odtruwaniu gleby (w przypadku skażonych terenów)

Blurb icon

poprawie właściwości fizycznych oraz chemicznych gleby

Blurb icon

zalesieniu i innych procesach mających na celu przywrócenie naturalnych warunków

Różnice między rekultywacją a rewitalizacją terenu

Rewitalizacja to działania mające na celu odnowę oraz rozwój terenów zdegradowanych. Niekoniecznie muszą to być tereny pokopalniane. Natomiast rekultywacja służy przywróceniu wartości użytkowych, a także przyrodniczych obszarom zdewastowanym i zdegradowanym w wyniku różnorodnej działalności człowieka.

Kto świadczy usługi rekultywacji terenu?

Rekultywacja terenu wykonywana jest przez doświadczone firmy świadczące usługi robót ziemnych. Nasz Zespół specjalizuje się w tego typu pracach. Do zadań podchodzimy z fachową wiedzą, rzetelnością oraz absolutną starannością. Służymy przyrodzie i chcemy, by zagospodarowane przez nas tereny cieszyły się najlepszymi efektami.

Zniszczone tereny, które powstały w wyniku niewłaściwych działań ludzi, a także w skutek naturalnej erozji bądź suszy wymagają odpowiednich procesów naprawczych, które pozwolą przywrócić funkcje użytkowe lub przyrodnicze. Rekultywacja terenu wykonana przez naszą firmę obejmuje między innymi takie prace jak ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie właściwości gruntów, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb. Aby otaczająca przyroda mogła rządzić się własnymi prawami musimy zadbać o nią w szczególny, wyjątkowy sposób- nie pozwolić na mniejsze czy większe zniszczenia, a skutkami będziemy mogli cieszyć się przez bardzo długi czas.

Jeśli interesuje Cię wykonanie rekultywacji terenu przez profesjonalistów to odwiedź naszą ofertę robót ziemnych lub skontaktuj się z nami

Masz pytania?

Zadzwoń teraz

+48 502 164 725

…lub napisz:

biuro@szczucki.pl

Napisz do nas

Wiadomość zosała wysłana.