Czym jest stabilizacja gruntu i w jakim celu się ją wykonuje?

Gdy podczas prac budowlanych o różnym przeznaczeniu trafi się na podłoże o zbyt niskiej nośności, konieczne jest wykonanie stabilizacji gruntu. Dopiero wtedy można przystąpić do kolejnych robót budowlanych. Nowoczesne technologie pozwalają wykonać proces stabilizacji podłoża na wiele różnych sposobów. Czym jest stabilizacja gruntu? W jaki sposób wykonuje się tego typu prace ziemne? Wszystkiego dowiesz się z tego artykułu.

Czym jest stabilizacja gruntu

Stabilizacja gruntu – Czym jest i na czym polega?

Proces stabilizacji gruntu ma na celu zmniejszenie podatności podłoża na odkształcenia i osiadanie poprzez wzmocnienie jego właściwości mechanicznych. Stabilizację podłoża gruntowego wykonuje się w celu poprawienia nośności, stateczności i trwałości gruntu. Tym samym wszelkie roboty ziemne mają na celu zwiększenie jego zdolności do utrzymania obciążeń. 

Odpowiednia stabilizacja gruntu sprawa, że podłoże nie osiada, a budynki lub drogi na jego powierzchni nie są narażone na zniszczenie. Wykonanie stabilizacji podłoża może być osiągnięte na różne sposoby, które dostosować należy do rodzaju gruntu.

Jakie są metody stabilizacji gruntu?

Metody wykonywania stabilizacji mogą się różnić. Dostosowuje się je między innymi do tego, jakie prace budowlane są planowane na powierzchni oraz na jakim gruncie są wykonywane. 

Najbardziej popularne rodzaje stabilizacji to przede wszystkim:

  • Stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym
  • Zagęszczenie gruntu wapnem
  • Stabilizacja gruntu ziarnistym dodatkiem hydrofobowym

Stabilizacja mechaniczna a chemiczna

Mechaniczna i chemiczna stabilizacja gruntu różnią się między sobą pod względem procesów, które prowadzą do poprawy właściwości gruntu:

  • Mechaniczna stabilizacja gruntu – polega na modyfikacji jego właściwości przez wymieszanie gruntu z kruszywem, montaż geosiatek lub innych elementów, które poprawiają jego nośność. Proces mechanicznej stabilizacji gruntu polega na wprowadzeniu dodatkowych cząstek, które zwiększają jego zdolność do przenoszenia obciążeń.
  • Chemiczna stabilizacja gruntu – polega na zmianie właściwości gruntu, przez dodanie do niego substancji, które zmieniają jego konsystencję lub wiążą jego składniki. Przykładowe substancje stosowane do stabilizacji chemicznej to m.in. cement, wapno, popiół lotny, sole glinowe czy emulsje asfaltowe. Proces ten może prowadzić do zmiany struktury gruntu i jego właściwości fizycznych.

Stabilizacja gruntu wapnem

Stabilizacja gruntu przy użyciu wapna charakteryzuje się również wysoką skutecznością w jego osuszeniu. Ważna jest też możliwość neutralizacji części organicznych oraz zmiana odczynu gleby. Proces ten polega na dodaniu wapna do gruntu, co prowadzi do zmiany jego właściwości chemicznych i mechanicznych. Wapno jest spoiwem powietrznym, co oznacza, że do pełnego związania potrzebuje dwutlenku węgla z atmosfery. Stabilizacja wapnem jest szczególnie skuteczna w przypadku gruntów spoistych, które zawierają dużo wilgoci.

Stabilizowanie gruntu spoiwem hydraulicznym

Różne typy stabilizacji charakteryzują się odmiennymi właściwościami. Jednym z najpopularniejszych jest stabilizacja gruntu dodatkiem spoiwa hydraulicznego. 

Poniżej przedstawiamy jakie materiały hydrauliczne wykorzystuje się w celu uzyskania ulepszonego podłoża:

  • Stabilizacja gruntu cementem – stabilizacja podłoża cementem jest niezwykle skuteczna wykorzystywana najczęściej do stabilizacji gruntu pod budowę dróg.
  • Stabilizacja popiołami lotnymi – jest to jedna z tańszych metod poprawy parametrów gruntu. Za poprawę właściwości gleby odpowiada obecny w nim tlenek glinu i krzemionka.
  • Stabilizacja za pomocą spoiwa drogowego – jest to metoda dające efekty zbliżone do stabilizacji cementem, ale znacznie tańsza.

Niezależnie od rodzaju stabilizacji gruntu warto tego typu roboty ziemne zlecić ekspertom. Nasza firma kompleksowo zajmuje się stabilizacją podłoża. Oprócz tego wykonujemy również inne prace ziemne

Chcesz zlecić roboty ziemne? Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń teraz

+48 502 164 725

…lub napisz:

biuro@szczucki.pl

Napisz do nas

Wiadomość zosała wysłana.