Czym są grunty nośne? – rodzaje gruntów budowlanych

Organiczne i mineralne grunty, które najczęściej można spotkać na działkach budowlanych, mogą mieć różną nośność, czyli zdolność do przenoszenia obciążeń. W przypadku gruntów budowlanych można mówić o kilku rodzajach gleby. Czym dokładnie jest nośność? Jakie grunty budowlane mają najlepszą nośność? Dowiedz się, czym się charakteryzują i jak je rozpoznać oraz jakie prace ziemne można wykonać, by poprawić jakość gruntu?

grunty nośne

Czym są grunty budowlane?

Jak sama nazwa wskazuje grunty budowlane to podłoże, na którym można zbudować dom lub każdy inny budynek. Nasza planeta zbudowana jest z wielu różnych rodzajów gleb, ale najlepsze do pod budowę są grunty mineralne rodzime. Oprócz gruntów rodzimych możemy wyróżnić również grunty nasypowe, czyli takie stworzone przez człowieka oraz te pochodzenia organicznego. 

Jakie rodzaje gruntów rodzimych wyróżniamy? – grunty spoiste, niespoiste i inne

Na jakich gruntach warto budować? Tak jak pisaliśmy wyżej najlepsze są do tego grunty mineralne rodzime. Dzielą się one na:

 • Grunty budowlane spoiste – do gruntów spoistych zalicza się wszystkie nieskaliste grunty, których wskaźnik plastyczności jest większy niż IP>1%. Plastyczność jest najważniejszym parametrem opisującym grunty spoiste. Grunty spoiste dzielą się między sobą ze względu na stopień wilgotności gruntu lub ze względu na wskaźnik plastyczności. W przypadku gruntów spoistych według stopnia plastyczności wyróżniamy:
  • zwarte
  • półzwarte
  • twardoplastyczne
  • plastyczne
  • miękkoplastyczne
  • płynne
 • Grunty budowlane niespoiste – podobnie jak w przypadku spoistych są to nieskaliste grunty mineralne. Natomiast parametrem gruntów niespoistych jest stopień zagęszczenia oraz wilgotność. Wyróżniamy następujące rodzaje gruntów tego typu:
  • żwiry
  • pospółki
  • piaski grube
  • piaski średnioziarniste
  • piaski drobne
  • piaski pylaste

Natomiast według wilgotności grunty niespoiste dzielimy na:

 • mało wilgotne
 • wilgotne
 • nawodnione
 • Grunty organiczne – są grunty miejscowe o charakterze organicznym, głównie torfy, które zawierają powyżej 30% substancji organicznych, namuły z 5-30% zawartością organiczną oraz piaski i pyły próchnicze z 2-5% składników organicznych. Ze względu na niewystarczającą nośność, nie są one odpowiednie do budowy fundamentów domu. Części organiczne mogą po prostu ulec rozkładowi, co prowadzi do zmiany objętości gruntu.

Czym są grunty nasypowe i jakie mają właściwości?

Grunty nasypowe to naturalne lub antropogeniczne gleby powstałe w wyniku ludzkiej działalności. Istnieją dwa główne rodzaje gruntów nasypowych: budowlane, które są odpowiednio sklasyfikowane i mają specjalne zastosowanie, takie jak podłoże fundamentów czy drogi, oraz niebudowlane, które są niekontrolowane. Wybór gruntów nasypowych zależy przede wszystkim od rodzaju gruntów użytych do nasypu, ale również od ich zagęszczalności. Najlepszymi gruntami do stosowania w nasypach są niespoiste grunty, takie jak piaski i żwiry. Podczas konstruowania nasypów ważne jest odpowiednie zagęszczenie gruntu warstwami.

Czym jest nośność gruntu i co na nią wpływa?

Nośność gruntu to jego zdolność do przenoszenia obciążeń bez nadmiernego odkształcenia. Jest to ważny parametr w inżynierii geotechnicznej i budownictwie, który wpływa na stabilność i trwałość konstrukcji. Badanie nośności gruntu jest przeprowadzane w celu określenia jego zdolności do utrzymania obciążeń. Wyniki badań nośności są wykorzystywane przy projektowaniu fundamentów, dróg, a także analizie stabilności zboczy. Nośność gruntu jest oceniana na podstawie udźwigu, czyli maksymalnej siły, jaką grunt może udźwignąć na jednostkę powierzchni. Dobrze określona nośność gruntu jest kluczowa dla bezpieczeństwa i trwałości infrastruktury.

Jak sprawdzić rodzaj gruntu na działce?

Znajomość rodzaju gruntu jest kluczowa w kontekście planowania obiektów budowlanych. To od rodzaju ziemi na danej działce zależy to, jaki budynek można postawić i jakie prace ziemne należy wykonać przed rozpoczęciem budowy. W jaki sposób więc można zbadać grunt przed planowaniem inwestycji budowlanej?

Wstępne badanie gruntów można wykonać samemu, wystarczy przejść się po działce i dobrze przyjrzeć się ziemi czy jest gliniasta, czy raczej dość sypka i przepuszczalna. Kompleksowe sprawdzenie gruntów warto jednak zlecić specjalistom, którzy profesjonalnie zajmują się ich badaniami.

Co jeśli nośność gruntu jest zbyt niska?

Jeśli grunt na Twojej działce jest zbyt sypki i nie nadaje się pod budowę, można poprawić jego właściwości, wykonując specjalistyczne roboty ziemne. W celu poprawy nośności słabego podłoża często wykorzystuje się kruszywo łamane. Coraz bardziej popularną metodą jest również wzmocnienie podłoża za pomocą geosiatek, które w połączeniu z gruntem tworzą warstwę o zwiększonej wytrzymałości i stabilności. Ta innowacyjna technika wzmacniania podłoża stosowana jest w coraz większym stopniu. Dzięki geokracie można uzyskać wzmocnioną warstwę o lepszych właściwościach mechanicznych, co przyczynia się do zwiększenia nośności i stabilności konstrukcji.

Podsumowanie

Grunty nośne to takie, które posiadają odpowiednie właściwości pozwalające im przenosić naprężenia z budynków. Pozwala to stworzyć stabilną konstrukcję, która nie będzie się zapadać ani przesuwać. Niestety nie każdy grunt posiada na tyle dobrą nośność, by można było na nim swobodnie budować. Jeśli chcesz więc poprawić jakość gruntu na swojej działce, skontaktuj się z naszą firmą. Oferujemy kompleksowe prace ziemne, które poprawią nośność ziemi na Twojej działce.

Chcesz zlecić roboty ziemne? Skontaktuj się z naszymi specjalistami, którzy ocenią klasyfikację gruntów i dobiorą do nich najkorzystniejsze rozwiązanie.

Zadzwoń teraz

+48 502 164 725

…lub napisz:

biuro@szczucki.pl

Napisz do nas

Wiadomość zosała wysłana.