Wykop pod drenaż opaskowy i jego montaż

Drenaż opaskowy – skuteczny sposób na walkę z nadmiarem wody gruntowej

Zalewanie piwnic czy zawilgocenie fundamentów budynku to częsty problem właścicieli. Jak sobie poradzić z przeciwnościami? Zdecydowanie idealnym rozwiązaniem jest wykonanie drenażu opaskowego. Ale czy w każdych sytuacjach będzie odpowiedni? Kiedy nie uda się go wykonać? Poniżej przedstawiono najważniejsze informacje o wspomnianym sposobie odwodnienia.

Drenaż opaskowy a odwodnienie liniowe

Istnieją dwa skuteczne sposoby walki z nadmiarem wody na działce. Pierwszym jest drenaż opaskowy, czyli zakopany w ziemi system rur drenarskich otaczających obiekt, służący do obniżenia zbyt wysokiego poziomu wód gruntowych. Składa się z perforowanych rur, dzięki którym woda wpływa do środka, a następnie zostaje usunięta na optymalną odległość od budynku. Inaczej wygląda sytuacja z zalegającą wodą na powierzchni terenu. W takim przypadku stosuje się systemy odwodnień liniowych, czyli korytka z rusztami umieszczane na równi z nawierzchnią. Woda, która do nich spływa zostaje odprowadzana poza odwadniany teren.

Drenaż opaskowy – kiedy jest niezbędny?

Niezwykle ważne jest wykonanie drenażu opaskowego wokół ław fundamentowych oraz przy budynku znajdującego się na zboczu, skarpie lub w jej pobliżu. Dodatkowo powinien zostać ułożony na działkach, na których grunt jest nieprzepuszczalny, jak również w miejscu z wysokim poziomem wód gruntowych.

Drenaż opaskowy wykonywany jest wokół fundamentów budynku. Zbiera nadmiar wody deszczowej, która spływa w głąb ziemi, a także obniża poziom wód gruntowych wokół domu poniżej poziomu posadzki w piwnicy. Drenaż opaskowy bezwzględnie potrzebny jest dla domu z piwnicą i bez niej- jeśli wymagają tego warunki gruntowe oraz wodne.

Obiekt, wokół którego wykop zasypie się piaskiem, żwirem bądź innym materiałem bardziej przepuszczalnym od gruntu gdzie jest usytuowany, spowoduje zbieranie się wody w utworzonej wokół wannie. Nie będzie miała ona możliwości odpłynąć do głębszych warstw gruntu. W takiej sytuacji drenaż opaskowy jest niezbędny.

Woda gruntowa znajduje się płytko, nawet 50 cm od powierzchni terenu. Może powodować zagrożenie zależnie od jej poziomu oraz głębokości, na jakiej znajdują się ławy fundamentowe. Jeśli dom nie posiada piwnicy, woda na głębokości 2 metrów nie powinna zaszkodzić. Natomiast jeśli znajduje się piwnica, woda może stanowić niebezpieczeństwo.

Drenaż opaskowy wykonuje się wokół ław fundamentowych w niestandardowym terenie. Między innymi gdy obiekt będzie stał na zboczu, skarpie bądź w jej pobliżu, niezależnie od rodzaju gruntu. Montuje się go po stronie wzniesienia. Co się stanie gdy nie postanowimy założyć odwodnienia? Spływająca po zboczu woda mogłaby zatrzymywać się wzdłuż fundamentów i spowodować rozmiękanie gruntu, a w konsekwencji nawet osunięcie się ściany.

Drenaż opaskowy równie ważny jest przy niejednorodnym gruncie- gdy warstwy nieprzepuszczalne poprzedzielane są warstwami przepuszczalnymi.

Kiedy drenażu opaskowego nie uda się wykonać?

Przed wykonaniem drenażu opaskowego należy wziąć pod uwagę sposób zagospodarowania zebranej w nim wody. Niekiedy okazuje się, że choć drenaż jest niezwykle potrzebny, nie ma możliwości jej odprowadzenia. Bardzo trudne są tereny, w pobliżu których nie ma żadnego odbiornika, a one same położone są na gruntach nieprzepuszczalnych, gdzie rozsączanie jest niewykonalne. Co należy zrobić? Otóż potrzebny jest wykop wokół budynku oraz wypełnienie go nieprzepuszczalnym gruntem rodzimym. Następnie bardzo rzetelne zagęszczenie, aby woda nie mogła się zbierać.

Drenażu opaskowego nie powinno się układać, gdy woda gruntowa jest pod ciśnieniem (woda naporowa). Zobowiązani zatem jesteśmy zasięgnąć pomocy geotechnika, który przeprowadzi ekspertyzę. Należy wykonać izolację przeciwwodną wokół ścian fundamentowych obiektu, co spowoduje wzrost kosztów.

Woda z drenażu- gdzie ją odprowadzić?

Istnieją różne sposoby odprowadzania wody. Można ją rozsączyć w ogrodzie z zachowaniem odległości minimum 20 m od budynku (w sytuacji, gdy grunt jest przepuszczalny, a poziom wód gruntowych niski). Innymi sposobami są: wykonanie oczka wodnego, studni chłonnej bądź odprowadzenie poza działkę. Odbiornikiem może być system kanalizacji deszczowej/ogólnospławnej, jezioro znajdujące się w pobliżu, staw czy płynąca rzeka oraz rów melioracyjny.

Drenaż opaskowy - rury drenarskie z tworzyw sztucznych

Rury z tworzyw sztucznych charakteryzują się:

– dobrymi właściwościami ciepłochronnymi,

– odpornością na korozję,

– niską odpornością na działanie niskiej i wysokiej temperatury.

Ciekawostki:

– polipropylen, polibutylen, PE-X oraz rury wielowarstwowe są najbardziej odporne na wysoką temperaturę,

– najbardziej wydłużają się rury z PE-X, PE i PP,

– najmniej wydłużają się rury z PVC, CPVC i PVC-U (ok. 8 razy bardziej niż stal).

Najczęściej stosuje się materiały:

– polichlorek winylu (PVC), polichlorek winylu chlorowany (CPVC),

– polietylen (PE): niskiej gęstości – PE-LD, średniej gęstości – PE-MD i wysokiej gęstości – PE-HD (klasy PE 63, PE 80 i PE 100,

– polietylen sieciowany (PE-X, PE-Xa, PE-Xb, PE-Xc, PE-Xd),

– polipropylen (PP),

– polibutylen (PB).

Do wykonania odwodnienia liniowego najlepsze będą rury PVC i PP.

Drenaż opaskowy- jak go wykonać?

Przepuszczalność gruntu wpływa na sposób wykonania drenażu opaskowego. Najprostszą metodą, przy przepuszczalnym gruncie, jest ułożenie obsypki drenarskiej na poziomie ławy fundamentowej, a w następnej kolejności umieszczenie rur, które zasypuje się wokół. To wszystko należy przykryć gruntem rodzimym. Sytuacja komplikuje się w momencie, gdy grunt jest nieprzepuszczalny. Wtedy wzdłuż ściany fundamentowej należy wykonać drenaż płaszczyznowy- izolację przeciwwilgociową bądź przeciwwodną, warstwę izolacji ze styropianu oraz warstwę drenażową ułatwiającą spływanie wody wzdłuż ściany, a także przyspieszającą osuszanie. Kolejnym ważnym zadaniem jest zabezpieczenie geowłókniną układaną na dnie wykopu, której zadaniem jest osłona rur drenarskich przed zatkaniem drobinkami gruntu. Obsypkę filtracyjną wykonuje się z materiału o średnicy minimum 16 mm, np. ze żwiru, otoczaków czy keramzytu. Końcowym etapem jest przygotowanie opaski żwirowej wokół obiektu i tuż przy jego ścianach, aby do drenażu mogła dopłynąć woda opadowa.

Drenaż opaskowy w starym budynku

Zdarza się, że inwestorzy życzą sobie wykonania drenażu opaskowego w istniejącym, kilkudziesięcioletnim domu. Przystępując do prac należy dostać się do ław fundamentowych, powoli je odkopując, a następnie układać rury drenarskie ściana przy ścianie. W sytuacji, gdy chcielibyśmy odkryć wszystkie ściany jednocześnie, mogłoby to niekorzystnie wpłynąć na stabilność posadowienie budynku. W następnej kolejności naprawiamy hydroizolację pionową i poziomą. Czasami mury wymagają osuszenia oraz odgrzybienia, co należy również wykonać. Prace przygotowawcze mamy za sobą i przechodzimy do układania rur drenarskich.

Drenaż opaskowy to doskonałe rozwiązanie w zachowaniu suchego budynku. Dzięki niemu pożegnamy się z zalewaniem piwnicy, wilgotnymi fundamentami czy nieestetycznymi zaciekami na elewacji. W profesjonalnym ułożeniu drenażu opaskowego służymy pomocą. W skład naszej ekipy wchodzą ludzie z doświadczeniem, pasją oraz chęcią do działań. Wykonujemy drenaż na najwyższym poziomie, aby mogli cieszyć się Państwo z efektów pracy, bez problemów z zalegającą wodą.

Jesteś zainteresowany wykonaniem opaski wokół domu lub innego budynku? Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą robót ziemnych lub kontaktu telefonicznego

Masz pytania?

Zadzwoń teraz

+48 502 164 725

…lub napisz:

biuro@szczucki.pl

Napisz do nas

Wiadomość zosała wysłana.