Kto wydaje pozwolenie na budowę domu? Gdzie się zgłosić?

Pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego lub innych obiektów budowlanych to najważniejszy dokument, który jest kluczem do rozpoczęcia robót budowlanych i pierwszych prac ziemnych. Co do zasady jest ono konieczne w przypadku budowy prawie każdego budynku, choć są wyjątki. Kto więc wydaje pozwolenie na budowę domu? Gdzie można je otrzymać? Dowiesz się z tego artykułu.

Kto wydaje pozwolenie na budowę domu

Kiedy wymagają pozwolenia na budowę domu?

Pozwolenie na budowę domu jest konieczne gdy mowa o budowie, rozbudowie, nadbudowie, odbudowie oraz przebudowie obiektów budowlanych. Uzyskać pozwolenie trzeba już na samym początku planowanie inwestycji budowlanej. Aktualnie pozwolenie budowlane nie dotyczy już wszystkich domów jednorodzinnych a jedynie te, które mają więcej niż dwie kondygnację. Jeśli chodzi o inne budynki, ich właściciele muszę uzyskać pozwolenie.

Kiedy prawo budowlane pozwala jedynie na zgłoszenie budowy?

Jak już wspomnieliśmy w poprzednim akapicie nie wszystkie projekty budowlane wymagają pozwolenia. Osoby, które chcą zbudować dom jednorodzinny nieprzekraczający dwóch kondygnacji, mogą zrobić to bez pozwolenia na budowę. W tym celu muszą jedynie wykonać zgłoszenie budowy, które wiążę je się jednak z podobnymi procedurami i złożeniem tych samych dokumentów.

Kto wydaje pozwolenie na budowę domu?

Pierwszy problemem osób starających się o pozwolenie jest to, gdzie udać się w sprawie pozwolenia. To, kto wydaje pozwolenie na budowę, określa ustawa Prawo Budowlane. Według niej organami do tego uprawnionymi są starosta oraz wojewoda. W zależności od tego, na jakim terenie planowana jest inwestycja budowlana, do tego organu należy się zgłosić.

UWAGA!

Nasza firma co prawda nie zajmuje się pomocą w uzyskaniu pozwolenia, ale chętnie wykonamy dla ciebie wszelkie roboty ziemne, gdy uda Ci się je uzyskać. Jeśli planujesz budowę budynku mieszkalnego, lub każdego innego obiektu kompleksowo możemy Ci w tym pomóc. Zapraszamy do kontaktu.

Jak uzyskać pozwolenie budowlane?

Pierwszym krokiem jest wgląd do projektu zagospodarowania przestrzennego danego terenu. Warunki zabudowy, jakie on określa, wpłyną bowiem na projekt budowlany. Jeśli nie ma takiego zagospodarowania, należy złożyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Kolejnym krokiem jest wykonanie projektu budowlanego budowy domu na podstawie uzyskanego planu. Gdy ma się już gotowy projekt domu i projekt zagospodarowania działki można złożyć wniosek o pozwolenie we właściwym dla terenu budowy urzędem.

Jakie dokumenty są potrzebne, by uzyskać pozwolenie? – Projekt budowlany

Pozwolenie na budowę obiektu budowlanego wymaga dostarczenia do organu państwowego stosownych dokumentów, które określają m.in. zagospodarowanie terenu budowy, są to przede wszystkim:

  • 3 egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu budowy.
  • 3 egzemplarze projektu budowlanego.
  • Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
  • Zaświadczenia projektantów o wpisie na listę aktualnych członków izb samorządów zawodowych.
  • Oświadczenie projektanta o zgodności projektu technicznego z obowiązującymi przepisami.
  • Uzyskana wcześniej decyzja o warunkach zabudowy.
  • Potwierdzenie wpłaty za wydanie pozwolenia na budowę budynku.

Po złożeniu wniosku jest on wpisany do rejestru Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i rozpoczyna się postępowanie administracyjne. Dopiero po uzyskaniu dokumentu i dziennika budowy można rozpocząć wykonywanie robót ziemnych i budowlanych. W innym przypadku będzie to samowola budowlana.

Ile kosztuje pozwolenie na rozpoczęcie robót budowlanych i budowę domu?

Aby uzyskać decyzję urzędu miasta i wojewody konieczne jest również uiszczenie stosownej opłaty. Całkowity koszt pozwolenia na budowę zależy od rodzaju planowanej budowy. Stałą opłatą jest jednak koszt zatwierdzenia projektu w wysokości 47 zł. Pozostałe opłaty są obliczane na podstawie powierzchni i przeznaczenia obiektu. Jeżeli wniosek jest składany przez pełnomocnika, to pozwolenie na budowę zostanie obciążone dodatkową opłatą skarbową.

Ile jest ważne pozwolenie na budowę?

Na uzyskanie pozwolenia urząd ma 60 dni od dnia złożenia wniosku. Po otrzymaniu decyzji pozwolenia należy rozpocząć budowę domu w ciągu trzech lat, inaczej dokument straci ważność. Pozwolenie traci ważność również jeśli budowa zostanie przerwana na okres 3 lat.

Kto jest odpowiedzialny za wydanie pozwolenia na rozpoczęcie budowy domu – Podsumowanie

Każda budowa wymaga zgłoszenia robót budowlanych, ale nie każda budowa wymaga decyzji. Jeśli Twoja inwestycja nie kwalifikuje się jedynie na zgodę przed wykonaniem robót budowlanych, musisz uzyskać pozwolenie. Wiesz już, kto wydaje pozwolenie na budowę, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby złożyć wniosek.

Chcesz zlecić roboty ziemne? Skontaktuj się z naszymi specjalistami, którzy pomogą Ci wybudować dom.

Zadzwoń teraz

+48 502 164 725

…lub napisz:

biuro@szczucki.pl

Napisz do nas

Wiadomość zosała wysłana.