Zdjęcie przedstawiające rów melioracyjny

Melioracja – osuszanie i nawadnianie

Melioracje przeprowadza się na polach uprawnych, a ich zadaniem jest polepszenie zdolności produkcyjnych gleb, zapewniając dogodne warunki do wzrostu roślinności. Melioracja to również proces, który ma na celu odwodnienie działki budowlanej. W artykule przybliżymy na czym polega osuszanie, a także nawadnianie gleb.

Co to jest melioracja?

Melioracje to ogół zabiegów, które mają na celu trwałe polepszenie rolniczych, miejskich bądź leśnych zdolności produkcyjnych gleb lub gruntów. Do takich zabiegów zaliczamy:

 • drenowanie ceramiczne,
 • drenowanie rurami karbowanymi z perforacją,
 • budowę rowów nawadniających oraz odwadniających w zależności od potrzeb terenowych,
 • ochronę poprzez zabudowę przeciwpożarową,
 • wszelkiego rodzaju nasadzenia głównie terenów zalesionych i nieużytków rolnych.

Melioracje stosuje się, by ochronić i kształtować zasoby wodne oraz glebowe, przywrócić walory środowiskowe terenom zdegradowanym i zdewastowanym czy przystosować teren do hodowli ryb.

Rodzaje melioracji

Melioracje wodne obejmują budowę urządzeń odprowadzających nadmiar wody (czyli melioracje odwadniające) bądź uzupełniających jej niedobór (melioracje nawadniające).

Melioracje można podzielić na:

 • podstawowe: obejmują obudowę górskich potoków, regulację rzek, budowę kanałów, wałów przeciwpowodziowych, zapór oraz zbiorników wodnych – retencyjnych,
 • szczegółowe: związane są z odwadnianiem gleb, a także terenów podmokłych dzięki zastosowaniu urządzeń melioracji wodnych (kanałów bądź rowów otwartych), drenowania (zazwyczaj na gruntach ornych) oraz nawadniania gleb suchych (rowy i ciągi drenarskie).

Urządzenia melioracji wodnych to m.in.:

 • rowy,
 • drenowanie,
 • rurociągi,
 • stacje pomp do nawodnień,
 • ziemne stawy rybne,
 • groble wzdłuż rowów na obszarach nawodnionych,
 • systemy nawodnień grawitacyjnych oraz ciśnieniowych służących polepszeniu zdolności produkcyjnych gleb.

Melioracje odwadniające

Usługi odwadniania wykonuje się na użytkach rolnych, gdzie okresowo lub trwale występuje nadmiar wody. W takiej sytuacji należy usunąć nadmiar wody z profilu gleby oraz obniżyć poziom wody gruntowej. Odwadnianie przeprowadza się za pomocą rowów bądź drenowania.

Rów melioracyjny

Rów melioracyjny to urządzenie, które kształtuje zasoby wodne w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, a to z kolei ułatwi jej uprawę. Za utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych odpowiadają zainteresowani właściciele gruntów. W przypadku jeśli objęte są działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy bądź związku spółek wodnych– do tej spółki lub tego związku spółek wodnych. Rowy melioracyjne muszą być oczyszczane w taki sposób, aby zachować ich przepustowość. Jeśli pominiemy prace konserwacyjne doprowadzimy do podtopień, zalewania posesji, a także podtapiania przyległych gruntów. Należy więc wygrabić skarpy rowów, odmulać dno, utrzymywać drożność rurociągów drenarskich oraz oczyszczać osadniki studni drenarskich. Prace powinny być wykonane raz w roku.

Poprawnie wykonane melioracje czy to nawadniające, czy odwadniające przyczynią się do polepszenia zdolności produkcyjnych gleb. Warto skorzystać z usług profesjonalnej firmy, która rzetelnie i sprawnie przeprowadzi cały proces budowy. Posiadamy spore doświadczenie, dbamy o najlepszą jakość, a także zadowolenie klientów. Na każdym etapie prowadzimy kontrolę, by mieć pewność, że prace przebiegają na najwyższym poziomie. 

Jeśli interesuje Cię wykonanie usług melioracyjnych – odwiedź naszą ofertę robót ziemnych lub skontaktuj się z nami

Masz pytania?

Zadzwoń teraz

+48 502 164 725

…lub napisz:

biuro@szczucki.pl

Napisz do nas

Wiadomość zosała wysłana.