Niwelacja terenu – na czym polega?

Niwelacja terenu to obowiązkowy punkt każdej możliwej budowy, zarówno podczas posadowienia domu, obiektu przemysłowego czy budowy dróg. Jest przedsięwzięciem, które zobowiązuje do przygotowania odpowiedniego planu działania oraz wymaga określonych nakładów finansowych. Czym właściwie jest niwelacja terenu i kto ją przeprowadza?

Na czym polega niwelacja terenu?

Niwelacja terenu polega na wyznaczeniu wysokości pomiędzy punktami terenowymi oraz wyrównaniu powierzchni działki poprzez usunięcie nadmiaru ziemi oraz uzupełnienie braków.

Kiedy przeprowadza się niwelację terenu?

Niwelacja terenu towarzyszy każdej budowie, gdyż jest newralgicznym punktem robót ziemnych. Profesjonalnie wykonana przekłada się na uzyskanie odpowiedniej stabilności obiektu. Pod pojęciem niwelacji terenu rozumie się także przygotowanie gruntu pod ogrody, place czy parkingi. Umożliwia ukształtowanie terenu oraz zaplanowanie odwodnienia działki.

Kto zajmuje się niwelacją terenu?

Usługi niwelacji terenu świadczy kompetentna firma, która posiada wymagane uprawnienia oraz dysponuje potrzebnymi narzędziami i sprzętem budowlanym. Wyrównanie terenu na swojej działce budowlanej można wykonać również własnymi siłami. W takim wypadku należy ukształtować podłoże idealnie równo, nie pozostawiając zagłębień, gdyż w nich będzie gromadzić się woda. Pamiętajmy także o spadku, który powinien być skierowany od domu do granicy działki. Ponadto istotne jest wyrównywanie terenu do określonego poziomu. Myśląc o upiększeniu ogródka, możemy wykonać wzniesienie i zaaranżować ciekawy skalniak. Niwelacja terenu nie oznacza wyłącznie zebrania warstwy ziemi. Działka niekiedy musi zostać zaopatrzona w dodatkową glebę. Tak przygotowana powierzchnia nie jest jeszcze gotowa do sadzenia roślinności, ponieważ w momencie niwelacji terenu zostaje zerwany humus odpowiadający za prawidłowe użyźnienie podłoża.

Etapy przeprowadzenia niwelacji terenu

Etap 1 – Usunięcie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

Prace rozpoczynają się od usunięcia wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej. Humus jest ważnym składnikiem gleby i wyznacznikiem żyzności. Ziemia urodzajna w ogrodzie kształtuje chemiczne, fizyczne oraz biologiczne właściwości podłoża. Takiej ziemi nie należy wywozić bądź mieszać z ziemią, która pochodzi z wykopu, a powinno się ją wykorzystać w końcowym etapie prac. Dzięki niej rośliny będą gotowe do sadzenia. Usługę usunięcia humusu wykonuje się za pomocą jednej z trzech maszyn budowlanych: koparko-ładowarki, koparki lub spycharki, w zależności od ukształtowania terenu i metrażu.

Etap 2 – Wykonanie pomiarów terenu

Geodezyjne niwelowanie terenu oznacza wykonanie pomiarów za pomocą specjalistycznych narzędzi. Wykonują ją geodeci tworząc siatkę wysokościową terenu na podstawie informacji dotyczących różnicy pomiędzy dwoma lub wieloma punktami na danym obszarze. W taki sposób wyznaczają hałdy i elementy, które muszą zostać wyrównane. Dzięki siatce można określić, na jakiej wysokości względem pobliskiego otoczenia powinien znajdować się obiekt, plac czy droga.

Etap 3 – Wyrównanie terenu

Kolejnym etapem niwelacji terenu jest fizyczne wyrównanie powierzchni maszyną budowlaną, zgodnie z wcześniejszymi obliczeniami. Zanim to jednak nastąpi należy zapoznać się z terenem, a mianowicie sprawdzić czy na danym obszarze nie występują przeszkody (np. kable, gazociąg, kanalizacja) i w konsekwencji postępować tak, by ich nie uszkodzić. Jak zatem wyznaczyć teren zgodny z pomiarami? Odpowiednim sposobem prawidłowej niwelacji terenu jest zastosowanie sznurka oraz metalowych prętów, które wyznaczą pasy. Najlepiej wyznaczyć kilka obszarów i dokonać równania za pomocą przygotowanych narzędzi. Niemniej jednak najskuteczniejszą metodą jest naniesienie danych na system sterowania maszyną. Jest to system 3d, dzięki któremu sprzęt budowlany może pracować półautomatycznie, umożliwiając operatorowi łatwe tworzenie gładkich, płaskich lub nachylonych powierzchni. Po zakończeniu niwelowania terenu nie można zapomnieć o usuniętym humusie w pierwszym etapie, który doskonale nada się pod uprawę roślin.

Niwelacja terenu- czy potrzebne jest pozwolenie?

Aby przeprowadzić niwelację terenu nie trzeba uzyskać pozwolenia, gdyż taka usługa nie zalicza się do prac budowlanych. Natomiast należy do robót przygotowawczych i z tego względu nie można jej podjąć, dopóki nie uzyska się pozwolenia na budowę. Skutkiem rozpoczęcia prac bez pozwolenia będzie kara grzywny nałożona przez nadzór budowlany.

Ile kosztuje niwelacja terenu?

Koszt niwelacji terenu zależy przede wszystkim od ilości metrów sześciennych. Im więcej będzie pracy, tym większe będą koszty. Aby dokładnie wycenić usługę wymagana jest weryfikacja terenu. Na podstawie zdobytych informacji podczas oględzin sporządza się kosztorys oraz harmonogram prac.

Prawidłowo wykonana niwelacja terenu oznacza dokonanie pomiarów oraz idealne wyrównanie powierzchni gruntu rodzimego. Można wykonać ją samodzielnie, lecz należy pamiętać o unikaniu błędów, które skutkować będą słabą nośnością. Nasza firma dysponuje profesjonalnym sprzętem budowlanym oraz urządzeniami, które przeznaczone są do tego typu prac, a doświadczeni geodeci i operatorzy maszyn doskonale zaprezentują swoje umiejętności. Gwarantujemy fachowe usługi niwelacji terenu oraz pełne zadowolenie.

Masz pytania?

Zadzwoń teraz

+48 502 164 725

…lub napisz:

biuro@szczucki.pl

Napisz do nas

Wiadomość zosała wysłana.