Ogrodzenie działki - plot z siatki ogrodzeniowej

Ogrodzenie działki budowlanej – Montaż ogrodzenia

Tymczasowe ogrodzenie placu budowy to przede wszystkim zabezpieczenie placu robót ziemnych. Teren budowy odgradza się przed wejściem na jego teren osób nieupoważnionych. Docelowe ogrodzenie ma odpowiadać wizji inwestora, który bierze pod uwagę estetykę oraz określone upodobania funkcjonalne. Jak zatem ogrodzić działkę budowlaną i o czym należy pamiętać? Jak podejść do budowy ogrodzenia działki?

Ogrodzenie działki budowlanej – jak ogrodzić teren?

Pierwszym etapem robót budowlanych jest wyznaczenie granic posesji. Geodeta dokonuje pomiarów działki, następnie wyznacza słupki graniczne. Ich połączenie stanowi zarys terenu działki. Kolejno zadaniem Inwestora jest ogrodzenie działki zgodnie z wyznaczonymi prędzej słupkami granicznymi. Ogrodzenie działki budowlanej to zabezpieczenie przed nieszczęśliwymi wypadkami.

Gdy posiadamy sporą działkę, możemy ogrodzić tylko miejsce budowy, bez konieczności ogrodzenia całego terenu. Wszelkie prace budowlane, razem z budową ogrodzenia, nie mogą wykraczać poza granice działki.

Co mówi prawo na temat ogrodzenia działki? Czym wymaga zgłoszenia?

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych mówi, iż ogrodzenie terenu budowy należy wykonać w taki sposób, by nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Ogrodzenie działki do 2,20 m nie musi zostać zgłoszone, inaczej jest w przypadku przekroczenia 2,20 m. Wtedy ogrodzenie wymaga pozwolenia i należy zgłosić się do Urzędu i czekać 21 dni. 

Gdy nie zostaniemy poinformowani o sprzeciwie w sprawie zgłoszenia budowy ogrodzenia, możemy rozpocząć budowę. Wysokość ogrodzenia nie może być niższa niż 1,5 m, a poniżej 1,8 m nie można montować drutu kolczastego bądź innych ostrych zakończeń, ponieważ mogą zagrozić ludziom oraz zwierzętom.

Budowa ogrodzenia tymczasowego czy docelowe ogrodzenie działki budowlanej?

Zagospodarowanie terenu, na którym będzie posadowiony budynek, zakłada także ogrodzenie budowy. Mamy dwie opcje do wyboru- możemy zamontować tymczasowe lub docelowe ogrodzenie terenu działki. Tymczasowe ogrodzenie działki budowlanej będzie tańszym rozwiązaniem, lecz niektórzy inwestorzy planują od razu postawić ogrodzenie docelowe. Tymczasowe ogrodzenie budowy musi znajdować się w odległości nie mniejszej niż 1/10 wysokości budowanego budynku.

Jakie są wady ogrodzenia docelowego? Otóż niesie za sobą ryzyko ewentualnego uszkodzenia płotu podczas robót w ziemi. Idealnym rozwiązaniem jest postawienie ogrodzenia docelowego w przypadku dużej działki, gdzie możliwy jest swobodny manewr maszynami budowlanymi oraz pojazdami dostawczymi.

Rodzaje ogrodzeń - Ogrodzenie panelowe, ogrodzenie betonowe itp.

Najbardziej typowym ogrodzeniem są: system panelowy i płot z siatki ogrodzeniowej.

System panelowy składa się z paneli kratowych, tj. z elementów drucianych pionowych i poziomych, które układa się gęsto, zapewniając wytrzymałość oraz sztywność. Natomiast siatka ogrodzeniowa jest wybierana w przypadku nierównego terenu. Najczęściej stosowana to siatka zgrzewana, ślimakowa, powlekana PCV lub ocynkowana.

Innym sposobem na otoczenie działki, jest zbudowanie ogrodzenia betonowego. Nie są to najtańsze ogrodzenia, ale na pewno bardzo efektowne. Jeśli planujesz budowę płotu betonowe w celu ogrodzenia posesji, możesz skorzystać z gotowych prefabrykatów lub ozdobnych cegieł oraz kutych przęseł.

Jak wygląda montaż ogrodzeń panelowych?

Instalacja paneli ogrodzeniowych w celu utworzenia solidnej i estetycznej barierki jest zadaniem dość skomplikowanym i wymagającym wielu prac ziemnych. Oto kroki typowe dla procesu montażu ogrodzenia panelowego:

  1. Przygotowanie terenu.
  2. Wytyczenie linii ogrodzenia.
  3. Montaż słupków w przygotowanych otworach i zalanie betonem.
  4. Przygotowanie paneli.
  5. Montaż paneli na słupkach.
  6. Sprawdzenie, czy wszystkie połączenia są solidne i nie ma luzów.

Niezależnie od typu ogrodzenia warto jego montaż zlecić profesjonalnej firmie, która kompleksowo i profesjonalnie wykona zarówno ogrodzenie tymczasowe placu budowy jak i docelowe ogrodzenie obiektu budowlanego.

Brama wjazdowa i furtka – jakie muszę posiadać wymiary?

Prawo wskazuje, że minimalna szerokość bramy wjazdowej na teren, gdzie usytuowany jest lub będzie dom jednorodzinny, to 2,4 m, a minimalna szerokość furtki wynosi 0,9 m. Ustawodawca mówi, że brama wjazdowa oraz furtka nie mogą otwierać się na zewnątrz działki. Furtki w ogrodzeniu przy obiektach mieszkalnych wielorodzinnych oraz użyteczności publicznej nie mogą powodować utrudnienia wjazdu osobom niepełnosprawnym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Montaż siatki a sąsiadujące posesje

Ogrodzenie działki można budować na granicy posesji w przypadku, jeśli druga strona wyrazi zgodę. Ważna jest kwestia finansowa, gdyż sąsiad nie ma prawnego obowiązku ponoszenia części kosztów budowy ogrodzenia. Jeśli sąsiad nie zgodzi się na budowę ogrodzenia, należy zachować linię wyznaczoną w wyrysie geodezyjnym i jej nie przekraczać. Gdy natomiast chce współfinansować budowę, można spisać umowę, w której zawiera się informacje na temat rodzaju oraz wyglądu ogrodzenia, a także sposobie płatności stron i podziale obowiązków w przypadku konserwacji oraz naprawy.

Budowa ogrodzenia wokół działki i obiektu budowlanego – Podsumowanie

Ogrodzenie działki budowlanej wpływa nie tylko na estetykę posesji, lecz przede wszystkim na bezpieczeństwo osób. Jesteśmy firmą, która specjalizuje się w robotach ziemnych, jednakże ciągle podnosimy kwalifikacje i poszerzamy zakres działalności. Gdy planujesz budowę domu lub innego obiektu możesz być pewien, że wynajmiesz u nas nie tylko ekipę wykonującą prace ziemne, ale również do budowy ogrodzenia.

 

Szukasz firmy, która kompleksowo wykona roboty ziemne wokół Twojego domu? Zadzwoń lub skontaktuj się z nami mailowo!

Masz pytania?

Zadzwoń teraz

+48 502 164 725

…lub napisz:

biuro@szczucki.pl

Napisz do nas

Wiadomość zosała wysłana.