Opaska wokół domu z kostki brukowej.

Opaska wokół domu – z czego ją zrobić?

Wokół ścian zewnętrznych budynku tworzy się tzw. opaskę, której zadaniem jest zabezpieczenie dolnych partii domu przed zabrudzeniem ziemią w czasie opadów, kierując spływ wody z dala od budynku. Poza główną rolą opaska pełni również funkcje estetyczne. W jaki sposób ją stworzyć? Poznaj nasze praktyczne porady!

Opaska wokół domu – funkcjonalność i estetyka

Opaskę wokół domu przeważnie wykonuje się z takich materiałów jak:

Blurb icon

kamienie ozdobne – ich układanie nie jest trudne, a ich prezentacja wygląda bardzo estetycznie. Najczęściej wybierane są otoczaki oraz grys ogrodowy, rzadziej natomiast grubszy żwir;

Blurb icon

kostka brukowa – jej ułożenie nie należy do najprostszych, ale wygrywa pod względem trwałości i wytrzymałości.

Pierwszym i bardzo istotnym etapem pracy jest przygotowanie podłoża. Gdy opaskę wykonujemy z kamieni ozdobnych bądź żwiru, idealnie sprawdzi się piasek lub geowłóknina. Natomiast kostka brukowa potrzebuje innego podłoża, jakim jest podsypka cementowa o grubości około 5 cm. Opaska wokół domu powinna wynosić od 4 cm do 6 cm grubości i od 40 cm do 60 cm szerokości z uwagi na jej podstawowe funkcje (ochrona dołu elewacji przed zabrudzeniem, zabezpieczenie murów przed zawilgoceniem oraz odseparowanie budynku). Zdarza się, że opaska wokół domu spełnia jeszcze dodatkowe role- jest jednocześnie drogą (w takiej sytuacji musi być odpowiednio szersza, około 80-90 cm) lub alejką w przydomowym ogrodzie (szerokość musi wynosić minimum 120 cm).

Opaski wokół domu – czego nie powinniśmy robić

Podczas budowania opaski wokół domu nie należy popełniać błędu, który polega na wykonaniu jej w formie jednolitej betonowej wylewki. Doprowadza to do wysychania gruntu stykającego się ze ścianą fundamentową, jak również do deformacji opaski.

Jeśli wykonamy opaskę szczelną na betonie, niestety nie będzie przepuszczała wody co oznacza, że pod opaską, a konkretnie przy ścianach fundamentowych, pojawi się stała wilgotność. Skutkuje to zawilgoceniem ścian oraz zagrzybieniem. Opaski wokół domu wykonane z samego betonu spowodują pękanie, a wartości estetyczne będą znikały.

Opaska wokół domu powinna zostać wykonana z kostki brukowej, kruszywa czy też z ażurowych płyt, dzięki czemu będzie służyć przez wiele lat. Beton zaś może spowodować pęknięcia, co skutkuje wybrzuszeniami i zapadnięciem ze względu na wysadziny mrozowe. Wybór materiałów do budowy opaski wokół domu zależy od estetyki otoczenia, możliwości zagospodarowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Opaska wokół domu- kiedy pełni funkcję odwadniającą?

Opaska wokół domu musi być przepuszczalna dla wody. Dla umożliwienia jej szybkiego spływu należy zapewnić takie ukształtowanie, aby uzyskać przynajmniej dwuprocentowe nachylenie powierzchni w kierunku otaczającego terenu. Nieprzepuszczalna kostka wokół budynku spowodowałaby zbieranie się wilgoci właśnie wokół niego, co w ostateczności dla ścian fundamentowych domu miałoby negatywne skutki, tym bardziej gdy znajduje się piwnica umieszczona poniżej gruntu.

Żwirowa opaska wokół domu- czy warto się na nią zdecydować?

Opaska żwirowa, która wykonana jest w sposób prawidłowy gwarantuje, że woda opadowa będzie trafiała do gruntu, natomiast osuszanie podłoża będzie procesem szybkim i zarazem skutecznym. Kiedy warto zdecydować się na żwirową opaskę? Szczególnie w dwóch sytuacjach:

Blurb icon

gdy wokół domu znajduje się glina,

Blurb icon

po wykonaniu drenażu odwadniającego.

Warto podkreślić, że każda opaska wokół domu musi posiadać obramowanie, aby kamienie pozostawałyby w jej obrębie. To gwarantuje trwałość i wytrzymałość.

Opaski wokół domu – etapy prac

Pierwszym etapem podczas układania kostki brukowej wokół domu jest korytowanie, czyli wytyczenie pasa o określonej szerokości i głębokości. Następnie osadza się krawężniki (należy zwrócić uwagę na odpowiednią odległość od ściany, aby nie musiało dojść do zbędnego przycinania kostki), których zadaniem jest zabezpieczenie przed przemieszczaniem się materiału poza opaskę. Istnieje jeszcze jedna możliwość- zamiast krawężników można ustawić betonową palisadę. Jej zaletą jest łatwiejsze dopasowanie do możliwych krzywizn. W takiej sytuacji na samym dnie układa się geowłókninę, ponieważ uniemożliwi mieszanie się ziemi z nawierzchnią oraz przeszkodzi w zakorzenieniu się chwastów. W następnej kolejności wykonuje się podbudowę z kruszywa naturalnego bądź łamanego o grubości 15-20cm. Końcowy etap to stworzenie około 5-centymetrowej podsypki cementowej, na której układana jest kostka brukowa. Podsypka nie może być intensywnie zagęszczana, ponieważ doprowadzi do uszkodzenia warstwy ocieplenia ścian fundamentowych. Zazwyczaj idealnie sprawdzi się odpowiednie nawodnienie, wyrównanie oraz na końcowym etapie delikatne zawibrowanie powierzchniowe. Ważną informację jest zachowanie około 1 cm odstępu dylatacyjnego, wypełnionego później piaskiem podczas układania kostki, wzdłuż ścian.

W przypadku wykonania opaski wokół domu z kamieni ozdobnych, początek prac jest dokładnie taki sam. Zmienia się proces po ułożeniu obrzeży i geowłókniny, gdzie następnie przychodzi piasek oraz warstwa żwiru. Tak kończymy prace, a opaska wokół domu jest gotowa do pełnienia swojej roli.

Schemat prezentujący prawidłowo wykonanę opaskę wokół domu

Opaska wokół domu – schemat

Tak prezentuje się schemat prawidłowo wykonanej opaski wokół domu:

1. Zewnętrzna ściana budynku
2. Opaska z kostki brukowej
3. Obrzeże opaski
4. Grunt rodzimy
5. Pionowa izolacja przeciwwilgociowa budynku
6. Podsypka piaskowa
7. Podbudowa wyprofilowana ze spadkiem
8. Fundament budynku

Co z wodą opadową? Jak ją odprowadzić?

Podczas prac związanych z opaską wokół domu nie można zapomnieć o odpowiednim odprowadzeniu wód opadowych. Po pierwsze to jeden z obowiązków właściciela działki, a po drugie to działanie przynoszące wiele korzyści. Zazwyczaj deszczówkę rozsącza się na terenie działki bądź kieruje do studni chłonnej czy też kanalizacji deszczowej.

Rozsączanie deszczówki na powierzchni działki wymaga utworzenia korytka który spowoduje, że woda spłynie do wyznaczonego miejsca. Taki odpływ można wykonać z kostki brukowej lub gotowych prefabrykowanych elementów betonowych. Najlepiej gdy zakończenie spływu ma formę wachlarzowego rozprowadzenia pokrytego żwirem, który uchroni przed rozmywaniem się ziemi. Deszczówkę rozprowadza się po jak największym terenie, aby nie zgromadziła się w jednym miejscu, powodując straty.

Natomiast jeśli wykonujemy odprowadzenie wód do studni chłonnej lub kanalizacji deszczowej musimy pamiętać, aby rurę spustową wprowadzić do zlokalizowanego w opasce wpustu podłączonego do odpływu. Wpust taki musi zostać odpowiednio usytuowany, żeby woda wypływająca przez otwór w pokrywie nie doprowadziła do zalewania ściany w sytuacji, gdy wpust się zatka. W takim wpuście ukryta jest siatka zatrzymująca zabrudzenia. Zanieczyszczenia te mogą powodować zatkanie rury, a dzięki uchylnej pokrywy istnieje możliwość oczyszczenia.

Zdecydowanie podjęcie decyzji o wykonaniu opaski wokół domu jest idealnym rozwiązaniem. Dzięki niej zabezpieczymy dolną elewację, jednocześnie estetycznie wypełniając przestrzeń dookoła budynku. Nasz zespół specjalistów wraz z maszynami i urządzeniami perfekcyjnie poradzi sobie z takim zadaniem, a Państwo będą mogli szybko cieszyć się z efektów!

Interesuje Cię solidne wykonanie opaski wokół domu? Odwiedź naszą ofertę robót ziemnych lub skontaktuj się z nami teraz.

Masz pytania?

Zadzwoń teraz

+48 502 164 725

…lub napisz:

biuro@szczucki.pl

Napisz do nas

Wiadomość zosała wysłana.