Podbudowa drogi wykonywana przez ciężki sprzęt.

Podbudowa drogi - jak jest wykonywana?

Infrastruktura drogowa w Polsce znacząco rozwija się w ostatnich latach. Głównym założeniem budowy dróg jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu. Aby nowe drogi służyły na wieki muszą być właściwie przygotowane. Jakie zatem czynniki mają wpływ na doskonałość jezdni? Jakie należy podjąć działania, by nie pojawiały się pęknięcia, fałdy czy inne podobne defekty na drogach? Poniższy artykuł przedstawia etapy wykonania odpowiedniej podbudowy pod nawierzchnię drogową.

Elementy nawierzchni drogowej

Większość nawierzchni drogowych w naszym kraju to nawierzchnie wykonane z mieszanki mineralno-asfaltowej. Wyróżnia się następujące warstwy:

  • podbudowa pomocnicza – najgłębsza warstwa nawierzchni, składa się z warstwy mrozoodpornej oraz warstwy stabilizowanej cementem. Odpowiada za stabilność w zmiennych warunkach atmosferycznych oraz za prawidłowy drenaż drogi
  • podbudowa zasadnicza – jest wykonana z właściwego kruszywa naturalnego i ułożona na podbudowie pomocniczej
  • warstwa podbudowy asfaltowej – występuje na podbudowie zasadniczej, pełni funkcję nośną oraz jest wykonana z masy mineralno-bitumicznej
  • warstwa wiążąca – przenosi naprężenia do głębszych warstw nawierzchni, które powstają w momencie eksploatacji drogi. Odpowiada za równomierne ich rozłożenie na wszystkie elementy konstrukcji nawierzchni
  • warstwa ścieralna – jest to wierzchnia warstwa nawierzchni, która zapewnia poruszającym się po drodze pojazdom właściwą przyczepność, współczynnik tarcia, a także zabezpiecza niżej położone warstwy przed działaniem czynników zewnętrznych

Jaką rolę pełni podbudowa drogi?

Podbudowa drogi ma na celu przenoszenie obciążeń, które wywołane są przez poruszające się pojazdy. Pełni również funkcję ochronną dla niższych warstw przed oddziaływaniem ujemnych temperatur. Wykonanie podbudowy w sposób idealny jest bardzo ważne, gdyż musi charakteryzować się właściwym poziomem nośności, a także wysoką trwałością.

Następstwa źle wykonanej podbudowy drogowej

Warstwy podbudowy drogi muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, budowane zgodnie ze sztuką budowlaną, wedle projektów. Określają one bowiem rodzaj oraz grubość warstw konstrukcyjnych nawierzchni w zależności od kategorii ruchu. Co dzieje się w przypadku niewłaściwie wykonanej podbudowy? Otóż powstają pęknięcia, fałdy i zapadanie się nawierzchni, które prowadzą do zagrożenia zdrowia i życia uczestników ruchu.

Odpowiednie utwardzenie podłoża

W przypadku miękkiego podłoża należy utwardzić go w taki sposób, by zapewnić właściwą stabilność budowanej drogi. Przed wykonaniem stabilizacji podłoża wykonuje się dokładną analizę gruntu, następnie wybiera się odpowiednią metodę oraz spoiwa, dzięki którym grunt będzie utwardzony. Najczęściej stosuje się spoiwa hydrauliczne.

Dobór właściwych kruszyw i ich wbudowanie

Kruszywo, które przeznaczone jest do podbudowy musi posiadać odpowiednią ziarnistość. Rozkładane jest stopniowo w warstwach o takiej samej grubości, przy czym pojedynczo układana warstwa nie może po zagęszczeniu być grubsza, niż projektowana grubość warstwy mieszanki kruszywa. Co więcej każdą z warstw należy wyprofilować oraz zagęścić. Ułożenie następnej warstwy następuje po odbiorze technicznym poprzedniej warstwy.

Poprawnie wykonane podbudowy dróg cechują się długim okresem żywotności. Jako firma posługująca się nowoczesnym sprzętem budowlanym, sporym doświadczeniem oraz zespołem składającym się z profesjonalistów jesteśmy w pełni przygotowani do realizacji takich prac jak stabilizacja gruntu oraz dostarczenie i odpowiednie zagęszczenie kruszywa. Dbamy o najlepszą jakość materiałów oraz pracę zgodną ze sztuką budowlaną. Na każdym etapie prowadzimy kontrolę, by mieć pewność absolutnej rzetelności prac.

Jeśli interesuje Cię wykonanie podbudowy drogi przez profesjonalistów to odwiedź naszą ofertę robót ziemnych lub skontaktuj się z nami teraz

Masz pytania?

Zadzwoń teraz

+48 502 164 725

…lub napisz:

biuro@szczucki.pl

Napisz do nas

Wiadomość zosała wysłana.