Podział i etapy prac ziemnych

Widok na plac budowy z lotu ptaka

Czym są roboty ziemne?

Roboty ziemne są integralną częścią każdej budowy. Ich głównym zadaniem jest przygotowanie podłoża zgodnie z dokumentacją projektową. Opierają się na wydobywaniu gruntu, przewożeniu go w konkretne miejsce, a także przekształcaniu w pożądaną formę.

Prace wykonuje się na potrzeby realizacji budowli i instalacji podziemnych, fundamentów obiektów nadziemnych, podbudowy pod infrastrukturę linową czy też kształtowania terenu.

Zleć nam kompleksowe roboty ziemne i prace z zakresu zagospodarowania terenu. Nasza ekipa podejmie się fachowej realizacji Twojego zamówienia za pomocą specjalistycznego sprzętu.

Roboty ziemne możemy podzielić na:

  • prace przygotowawcze – są to czynności, których zadaniem jest oczyszczenie terenu i zarazem przygotowanie go pod budowę. Do takich prac zalicza się rozbiórkę aktualnej budowli (jeśli występuje), wycinkę drzew, zdjęcie humusu, odwodnienie terenu czy też wytyczenie nowych obiektów,
  • prace podstawowe – należą do nich makroniwelacje, niwelacje, wykonanie wykopów, nasypów,
  • prace wykończeniowe – polegają na profilowaniu oraz zabezpieczaniu nasypów oraz skarp, wyrównywaniu wykopów i estetycznego wykończenia obszaru wszystkich robót.

Roboty ziemne różnią się od siebie ze względu na warunki oraz ilość prac. Wyróżniamy następujące metody:

  • Mechaniczna – polegająca na zastosowaniu do prac sprzętu budowlanego m.in. koparki, spycharki, ładowarki, wywrotki, itp.
  • Ręczna – komplet prac odbywa się za pomocą siły ludzkiej i narzędzi,
  • Ręczno-mechaniczna – połączenie metody ręcznej i mechanicznej tj. ręczne odspojenie gruntu oraz jego załadunek, natomiast do transportu używa się maszyn budowlanych,
  • Hydromechaniczna – użycie strumienia wody z ciśnieniem w celu oddzielenia materiału.

Roboty ziemne dzielimy również z uwagi na kształt oraz rozmiar zajętego obszaru. Występują liniowe i powierzchniowe roboty ziemne, a także wykopy budowlane. Liniowe to takie, które wykonywane są na długim, wąskim pasie terenu (budowa dróg, torowisk, rurociągów, kabli), powierzchniowe- zajmujące określoną powierzchnię dla potrzeb następującej zabudowy (np. budowa lotniska, placów miejskich) oraz wykopy budowlane, które są konieczne do zbudowania podziemnych części budowli i ich fundamentów.

Do najczęściej wykonywanych robót ziemnych zalicza się:

  • wykopy – wykonuje je się poniżej powierzchni terenu. To przestrzeń, która posiada określony kształt, wymiar i powstaje w wyniku usunięcia gruntu ze wskazanego miejsca. Wykopy mogą być stałe (jako docelowa część ukształtowania terenu) i tymczasowe (ze względu na trwające prace),
  • nasypy – są to usypane z ziemi wały służące podniesieniu placu, a więc znajdują się powyżej powierzchni pierwotnej terenu.

Masz pytania?

Zadzwoń teraz

+48 502 164 725

…lub napisz:

biuro@szczucki.pl

Napisz do nas

Wiadomość zosała wysłana.