Roboty ziemne, a zasady BHP

Prace ziemne

Wszelkie prace wykonujemy starannie, z należytą dbałością o bezpieczeństwo, zdrowie i życie pracowników. Zasady BHP dotyczące robót ziemnych można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Jest to zatem wymóg prawa, który trzeba przestrzegać i oznacza, że roboty ziemne należy wykonywać tylko na podstawie projektu, który respektuje instalacje podziemne. Miejsce wykonywania robót ziemnych musimy ogrodzić oraz odpowiednio oznakować. Taśmy lub balustrady ostrzegawcze powinny być umiejscowione na wysokości 1.1 metra. Jeśli nie ma możliwości ogrodzenia terenu, musi on podlegać ciągłemu dozorowi. Obowiązkiem wykonawcy robót ziemnych jest wyznaczenie i oznakowanie strefy niebezpiecznej.

Kolejnym obowiązkiem wykonawcy robót ziemnych jest umocnienie wykopów większych niż 1 metr. W tej sytuacji wykop musi mieć również zejście. W czasie zimy nie wolno wykorzystywać zabezpieczeń ażurowych. Urobek należy składować w odległości większej niż 0.6 metra od krawędzi wykopu. Nie można dopuścić do tego, by robiły się tzw. nawisy gruntu. Trzeba także zabezpieczyć urządzenia elektryczne przed wybuchem i określić drogę ewakuacji. Podjęcie się wykonania robót ziemnych wiąże się z koniecznością opracowania systemu łączności oraz alarmowania. Wszelkie zamknięte przestrzenie takie jak tunele, muszą być wyposażone w sprawną wentylację. Po opadach atmosferycznych i dużych zmianach pogodowych stan skarpy powinien być sprawdzony. Nigdy nie można dopuścić do tego, by pracownicy znaleźli się między krawędzią wykopu a maszyną.

Szczucki — roboty ziemne

Realizujemy profesjonalne usługi w zakresie wykonywania rozmaitych robót ziemnych. Ich celem jest przygotowanie powierzchni pod zabudowę lub wybraną konstrukcję. Posługujemy się specjalistycznym sprzętem uznanych polskich oraz zagranicznych marek. W naszej pracy wykorzystujemy skuteczne i tradycyjne metody. Posługujemy się również zupełnie nowoczesnymi sposobami oraz nowinkami technicznymi. Z uwagą słuchamy kontrahentów, ponadto zawsze staramy się sprostać ich wymaganiom.

Masz pytania?

Zadzwoń teraz

+48 502 164 725

…lub napisz:

biuro@szczucki.pl

Napisz do nas

Wiadomość zosała wysłana.