Wykop pod budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

Roboty ziemne podczas budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Przydomowa oczyszczalnia ścieków wymaga prawidłowego wykonania robót ziemnych. Z reguły wykonuje się większy wykop oraz kilka wąskich pod rury doprowadzające i odprowadzające nieczystości. Sprawdź, jaki zakres prac jest niezbędny do powstania oczyszczalni ścieków.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest znakomitym, a zarazem oszczędnym rozwiązaniem niż w przypadku szamba. Zasadnicza różnica polega na mniejszych kosztach eksploatacji. Sama budowa przydomowej oczyszczalni będzie droższa, natomiast w przyszłości na pewno zyskamy, gdyż nie będziemy musieli płacić za wywóz nieczystości.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – dla kogo?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest dogodną inwestycją dla gospodarstw położonych poza lokalną siecią kanalizacyjną. Jeżeli istnieje możliwość wykonania przyłącza kanalizacyjnego, w takim przypadku nie ma potrzeby inwestowania w przydomową oczyszczalnię ścieków. Prawo mówi, że jeśli budynek mieszkalny znajduje się w zasięgu sieci kanalizacyjnej, musi być do niej podłączony. W sytuacji gdy w pobliżu domu nie przebiega sieć kanalizacyjna, inwestorzy muszą wybudować szambo lub ekologiczną oczyszczalnię ścieków.

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków – przepisy

Przydomowe oczyszczalnie ścieków o wydajności powyżej 7,50 m3 na dobę wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, natomiast do 7,50 m3 tylko zgłoszenia.

Od czego zacząć? Przydomową oczyszczalnię ścieków najlepiej wpisać do projektu budowlanego domu jako rozwiązanie gospodarki ściekowej. Pozwala to, po uprzednim otrzymaniu pozwolenia na budowę, uzyskać również pozytywną decyzję na budowę oczyszczalni. Jednak, gdy tego nie wykonaliśmy możemy zgłosić budowę w Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta (w miastach funkcjonujących na prawach powiatu). W takim przypadku musimy wykonać opłatę i pobrać mapkę opiniodawczą działki z wydziału geodezji w Starostwie Powiatowym. Odpowiednia będzie również mapka projektowa. Następnie należy na nią nanieść urządzenia przydomowej oczyszczalni ścieków.
Kolejnym ważnym krokiem jest uzupełnienie druków: zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz oświadczenia o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Do dokumentów dołączyć również trzeba opis techniczny oczyszczalni.

Kiedy zgłosić budowę? 21 dni przed rozpoczęciem prac. Starostwo ma 21 dni na zapoznanie się z dokumentami i jeśli w tym czasie nie otrzymamy sprzeciwu, mamy prawo do budowy oczyszczalni na podstawie milczącej zgody. Czas, w którym musimy wykonać prace to dwa lata od wskazanej daty planowanego terminu realizacji.

Warunki budowy oczyszczalni ścieków na działce

Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków, a dokładnie jej elementy nie mogą znajdować się bliżej niż dwa metry od drogi bądź granicy działki. Istnieje natomiast wyjątek- w przypadku, gdy oczyszczone ścieki będą wyprowadzane poza działkę. Wymaga to jednak otrzymania zezwolenia. Odległość od rosnących drzew oraz krzewów  musi wynosić 3 metry, zaś osadnik gnilny oczyszczalni ścieków musi być ulokowany od ujęć wody pitnej o co najmniej 15 metrów. Istnieje jeszcze jedna zasada mówiąca, że zbiornik z osadem czynnym powinien być zainstalowany w pobliżu 6 metrów od domu. Oczyszczalnia ścieków z drenażem odsączającym musi znajdować się co najmniej 30 metrów od ujęcia wody pitnej. Szacunkowo dla samego drenażu należy wygospodarować od 30 do 90 m2 terenu.

Drenaż rozsączający

Istnieje kilka rodzajów przydomowej oczyszczalni ścieków. Jednakże drenaż rozsączający może być dodatkowym wyposażeniem. Jest bardzo popularny i tani. Jego zadaniem jest odprowadzanie oczyszczonych ścieków z osadnika do gruntu. W skład drenażu wchodzą specjalne rury z otworami, które są zakopane w ziemi i przykryte warstwą żwiru. Następnie pokrywa się je geowłókniną oraz gruntem rodzimym. Odpowiednio wykonany drenaż rozsączający, który jest napowietrzony, rozprowadza oczyszczone ścieki z osadnika gnilnego.

Bioreaktor

Na rynku dostępny jest również bioreaktor, do którego przepompowywane są ścieki z osadnika wstępnego. Metoda ta jest ekologiczna, nowoczesna i zaawansowana. Urządzenie dokonuje pomiarów zawartości tlenu, współczynnika pH oraz temperatury w zbiornikach. Ma to na celu uzyskanie najlepszych warunków do zaistnienia pożądanej reakcji chemicznej, by oczyścić ścieki.

Budowa oczyszczalni drenażowej

Prace rozpoczynamy od wykopu pod osadnik i rury drenażowe. Głębokość wykopu zależna jest od tego, jak głęboko chcemy osadzić zbiornik. Grubość warstwy ziemi, która znajdować się będzie nad osadnikiem gnilnym określana jest przez producenta. Wąskie wykopy są przeznaczone do ułożenia rur, pakietów bądź innych systemów rozsączających. Takie wykopy zabezpiecza się geowłókniną i warstwą kruszywa, kolejno obsypując ziemią rodzimą. Należy pamiętać o wstawieniu kominków napowietrzających. Wykopy łączy rura, dzięki której podoczyszczone ścieki będą mogły trafić do drenażu. Dodatkowo wykonuje się niewielkich rozmiarów wykop pod studzienkę rozdzielczą przy wejściu na poletko drenażowe.

Budowa oczyszczalni drenażowej a wysoki stan wód gruntowych

Jeśli napotkamy wysoki poziom wód musimy zainstalować drenaż minimum 1,5 m nad lustrem wód gruntowych. W przypadku, gdy lustro znajduje się na głębokości mniejszej niż 2 m pod powierzchnią gruntu, niestety nie uda się zbudować drenażu pod powierzchnią gleby. Co można zrobić w takiej sytuacji? Można zbudować kopiec chłonny. Instalacja drenażu rozsączającego powstaje na utworzonym sztucznie nasypie. Aby dostarczyć ścieki z osadnika do kopca wymagana jest przepompownia.

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków jest odpowiednią alternatywą dla szamba pod względem wygody. Własna oczyszczalnia ścieków jest tania w eksploatacji, ekologiczna oraz bezpieczna. Firma Roboty Ziemne Szczucki specjalizuje się w tego typu pracach. Jeśli chcesz zainwestować w przydomową oczyszczalnię ścieków zgłoś się do nas i ciesz się doskonałymi efektami.

Planujesz budowę przydomowej oczyszczalni ścieków? Odwiedź naszą ofertę robót ziemnych lub skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej!

Masz pytania?

Zadzwoń teraz

+48 502 164 725

…lub napisz:

biuro@szczucki.pl

Napisz do nas

Wiadomość zosała wysłana.