Rodzaje wykopów – metody wykopów i ich rodzaje

Wykopy budowlane to element prac ziemnych, niezbędny do wszelkich prac budowlanych i robót ziemnych na działce. Poznaj podstawowe rodzaje wykopów ich ceny oraz sposoby na zabezpieczenie ścian i skarp. Zapraszamy do lektury.

rodzaje wykopów

Charakterystyka wykopów ziemnych

Wykopy budowlane to proces usuwania ziemi lub innego materiału z powierzchni terenu w celu uzyskania płytkiego, lub głębokiego otworu o określonym kształcie i rozmiarze. Jest to podstawowy etap w pracach ziemnych i budowlanych, niezbędny do przygotowania podłoża pod fundamenty, infrastrukturę podziemną, baseny i inne konstrukcje. Wykopy podstawowe mogą różnić się rozmiarami, głębokością i zastosowanymi technikami zabezpieczającymi, w zależności od wymagań danego projektu. Poniżej przedstawiamy klasyfikacja wykopów.

Czym są wykopy szerokoprzestrzenne?

Wykop szerokoprzestrzenny to specyficzny rodzaj wykopu, cechujący się większą szerokością dna. Wymiar wykopu w tym przypadku przekracza 1,5 metra. Charakterystyczną cechą tego typu wykopu jest umiejscowienie dna poniżej poziomu przemarzania gruntu, co zazwyczaj oznacza, że znajduje się on na głębokości około 0,8 – 1,4 metra. Oczywiście, głębokość wykopu może być większa, szczególnie w przypadku budynków, które mają mieć podpiwniczenie. Bez względu na to, jak głęboki jest wykop pod fundamenty, jego szerokość i długość znacznie przewyższają głębokość.

W przypadku budowy na działce o specyficznych warunkach wodno-gruntowych, niezbędne może okazać się odpowiednie zabezpieczenie fundamentów przed osuwaniem się gruntu. Podczas wykonywania wykopu szerokoprzestrzennego zabezpieczenie jest szczególnie niezbędne.

Czym są wykopy wąskoprzestrzenne – wykopy liniowe?

Wykopy wąskoprzestrzenne to szczególny rodzaj rowów charakteryzujących się znacznie większą głębokością w porównaniu do szerokości i długości. W przypadku tego typu wąskich wykopów za przyjętą normę uznaje się, że szerokość dna wykopu nie przekracza 1,5 metra.

Najczęściej wykopy zwane również liniowymi są stosowane w sytuacjach, gdy nie ma konieczności umieszczania budynku głęboko w gruncie. W takich przypadkach, po usunięciu humusu i warstwy wierzchniej, rozpoczyna się wykopanie rowów o głębokości odpowiadającej łącznej wysokości ław i ścian fundamentowych, co zazwyczaj wynosi około 30-50 centymetrów. Co do szerokości, teoretycznie powinna ona być o około 30 centymetrów większa niż szerokość planowanych ław, jednak w praktyce wykonuje się wykop tak, aby zapewnić wygodne zbudowanie szalunków w celu zabezpieczenia wykopu wąskoprzestrzennego.

Zabezpieczenie ścian wykopu – jak je wykonać?

Roboty ziemne takie jak wykopy mogą być szczególnie niebezpieczne dla pracowników. Warto więc zadbać o ich odpowiednie zabezpieczenie. Zabezpieczenie ścian wykopu jest kluczowym elementem w pracach ziemnych, aby zapewnić stabilność skarp i ograniczenie osuwania się ziemi. Poniżej przedstawiamy kilka metod podparcia ścian wykopu:

  1. Skosy – to jedna z najprostszych i najczęściej stosowanych metod. Nachylenie skarp do zewnątrz zmniejsza ryzyko osuwania się gruntu. Można stosować różne kąty skarpy wykopów w zależności od warunków i rodzaju gruntu.
  2. Szalunki – wykorzystanie szalunków drewnianych lub metalowych umożliwia zabezpieczenie ścian, szczególnie w przypadku wykopu głębokiego. Szalunki stabilizują ściany, zapobiegając ich osuwaniu się.
  3. Kotwy gruntowe – kotwy gruntowe to metalowe pręty, które są wbijane w ściany wykopu i mocowane za pomocą płytek.
  4. Palisady – palisady to stalowe lub betonowe słupki wbijane w ziemię w regularnych odstępach wzdłuż ścian.
  5. Płyty obudowy – wykorzystuje się metalowe lub betonowe płyty takie jak ścianka berlińska, które są umieszczane na wewnątrz ścian, aby zapewnić dodatkową ochronę przed osuwaniem się gruntu.
  6. Iniekcje strumieniowe – polega ona na upłynnieniu gruntu strumieniem cieczy o ciśnieniu 30-70 MPa i mieszaniu tego gruntu z zaczynem cementowym.

Cena wykopu – co na nią wpływa?

Cenę wykopu ziemnego wpływają głównie cztery czynniki:

  1. Wielkość i głębokość wykopu – większe i głębsze wykopy wymagają więcej pracy i materiałów, co podnosi koszty.
  2. Rodzaj gruntu – trudniejszy do wykopania grunt wymaga specjalnych technik i narzędzi, co może wpłynąć na cenę.
  3. Zabezpieczenia ścian wykopu – różne metody zabezpieczenia wymagają różnych kosztów i technologii.
  4. Warunki wodno-gruntowe – konieczność walki z wodą gruntową lub odprowadzenia wody może wymagać dodatkowych środków, co podnosi cenę.

Wykopy i prace ziemne z firmą Szczucki

Szukasz firmy, której mógłbyś zlecić wykonanie prac ziemnych takich jak wykopy? Wykonujemy zarówno wykopy płytkie i głębokie różnego zastosowania. Posiadamy nowoczesny sprzęt, który pozwala nam wykonać powierzone zadania w sposób profesjonalny i niebudzący zastrzeżeń. Znamy zasady wykonywania wykopów oraz sposoby odwodnienia wykopów i ich zabezpieczenia. Zaufaj specjalistom i zleć nam wykonanie wykopów na swojej działce.

Wybór rodzaju wykopu – podsumowanie

Wybór rodzaju wykopu pod fundamenty powinien być przede wszystkim uzależnione od potrzeb. To czy dany wykop będzie szeroki, czy wąski powinno być dostosowane do rodzaju fundamentu. Aby mieć pewność, że wykonane prace ziemne zostaną przeprowadzone w sposób właściwy do zakładanego projektu, warto je powierzyć profesjonalistom. Szukasz specjalistów od wykopów? Zapraszamy do kontaktu!

Chcesz zlecić roboty ziemne? Skontaktuj się z naszymi specjalistami, którzy ocenią klasyfikację gruntów i dobiorą do nich najkorzystniejsze rozwiązanie.

Zadzwoń teraz

+48 502 164 725

…lub napisz:

biuro@szczucki.pl

Napisz do nas

Wiadomość zosała wysłana.