Rozbiórka budynku - pozwolenie czy zgłoszenie?

Robotnik wyburzający ścianę młotem

Zgłoszenie rozbiórki budynku

Rozbiórka nie wymaga pozwolenia, a jedynie zgłoszenia, jeżeli budynek:

 • nie jest wpisany do rejestru zabytków,
 • nie stoi zbyt blisko granicy działki,
 • nie jest objęty ochroną konserwatorską,
 • ma konstrukcję niższą niż 8 metrów.

Przy zgłaszaniu prac rozbiórkowych wypełnia się odpowiedni dokument. Określa się w nim termin, w jakim odbędzie się wyburzanie budynku oraz opisuje się zakres prac i sposób ich wykonania. Do pisma załącza się także pozwolenie od właściciela budynku lub odpowiednie uzgodnienia, opinie specjalistów (jeśli takimi dysponujemy) oraz ewentualnie projekt rozbiórki. Warto wiedzieć, że większość domów jednorodzinnych można rozebrać zgłaszając jedynie to zdarzenie do odpowiedniego dla lokalizacji działki Starostwa Powiatowego lub Urzędu Gminy (w dziale budownictwa, urbanistyki, itp.) Po 30 dniach od zgłoszenia można podjąć wyburzenia, chyba że urząd zgłosił sprzeciw. Może mieć on miejsce w sytuacji, jeśli rozbiórka budynków będzie grozić:

 • zagrożeniem bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
 • pogorszeniem stanu środowiska,
 • pogorszeniem stanu zachowania zabytków,
 • pogorszeniem warunków zdrowotno-sanitarnych,
 • wprowadzeniem, utrwaleniem lub spowodowaniem uciążliwości dla sąsiednich posesji i ich użytkowników.

Pozwolenie na rozbiórkę budynków

Pozwolenia na rozbiórkę wymagają wszystkie budynki, przed których budową, w urzędzie składano pozwolenie na budowę. Starając się o pozwolenie, należy złożyć w urzędzie komplet dokumentów. Jeżeli rozbiórka budynku będzie oddziaływać na otoczenie, potrzebne będą odpowiednie pozwolenia, uzgodnienia lub opinie.

Do właściwego urzędu należy dostarczyć prośbę o zezwolenie na rozbiórkę oraz kilka załączników:

 • zgodę na rozbiórkę podpisaną przez właściciela lub właściciela budynku (nawet jeżeli Ty jesteś właścicielem),
 • szkic lokalizujący budynek na posesji,
 • dokumenty wymagane szczegółowymi przepisami, np. jeśli mamy w planie rozebrać obiekt wpisany do rejestru zabytków musimy mieć decyzję Generalnego Konserwatora Zabytków o skreśleniu budynku z listy zabytków. Jeśli nasza budowla jest wpisana do planu zagospodarowania przestrzennego konieczne będzie postanowienie Miejskiego Konserwatora Zabytków,
 • opis jak będą przebiegały prace, w jaki sposób chcemy przeprowadzić prace rozbiórkowe,
 • opis, jak zabezpieczone będzie bezpieczeństwo ludzi i mienie,
 • urząd może wymagać także projektu rozbiórki obiektu.

Należy pamiętać, że podjęcie prac przy braku uzyskania odpowiednich zezwoleń jest naruszeniem prawa i może zostać ukarane grzywną.

Masz pytania?

Zadzwoń teraz

+48 502 164 725

…lub napisz:

biuro@szczucki.pl

Napisz do nas

Wiadomość zosała wysłana.