Nasypy po ukończeniu skarpowania

Skarpowanie terenu - poradnik od A do Z

Każda budowa wymaga odpowiedniego przygotowania, które polega między innymi na ukształtowaniu oraz oczyszczeniu terenu. Jedną z czynności jest skarpowanie, a więc tworzenie nasypów o określonym nachyleniu czy skarpowanie wykopów. Skarpowanie odbywa się przede wszystkim podczas inwestycji drogowych oraz energetycznych.

Co to jest skarpowanie?

Skarpowanie to zmiana ułożenia terenu, a więc tworzenie na terenie budowy nasypów i skarp. Nasypy w formie skarpy tworzy się przy projektach inżynierskich, np. podczas budowy mostów czy dróg. Skarpowanie idealnie zabezpieczy ściany wykopów. Usługa odbywa się za pomocą maszyn budowlanych posiadających specjalne, wyprofilowane łyżki.

Zabezpieczenie ścian wykopu od 1 m głębokości jest jednym z podstawowych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. Ściany wykopu należy zabezpieczyć poprzez wykonanie wykopu ze ścianami (skarpami) pochylonymi lub wykonanie umocnienia pionowych ścian. Dlaczego ściany wykopu muszą zostać zabezpieczone? Otóż wykop ze skarpami zabezpiecza się przed osuwaniem się gruntu.

Pochylenie skarpy jest zależne od rodzaju gruntu, warunków atmosferycznych oraz czasu utrzymania wykopu.
Wykopy ze ścianami pionowymi muszą mieć umocnienia ścian przez rozparcie bądź podparcie.

Jaki teren skarpuje się najczęściej?

Skarpowanie terenu to usługa, która bardzo często wykonywana jest podczas różnych budów, gdzie występują różnice wysokości. Takie zadanie możemy zauważyć przy zabezpieczeniu głębokich wykopów, tworzeniu dróg czy podwyższaniu terenów pod trakcje kolejowe.

Jak wykonać skarpowanie?

Skarpowanie terenu wymaga odpowiedniego przygotowania, lecz również zabezpieczenia miejsca pracy, które zapobiegnie osuwaniu się ziemi. Ważną czynnością jest dodatkowe wzmocnienie terenu o trudnych warunkach (grunty nawodnione, osuwiska, tereny podmokłe czy bardzo głębokie wykopy). Skarpowanie to układanie ziemi pod określonym kątem w danym miejscu. Zazwyczaj skarpowanie odbywa się warstwowo- dokładając ziemię i za każdym razem ją uklepując.

Komu zlecić skarpowanie?

Skarpowanie wykonuje się nowoczesnymi maszynami budowlanymi ze specjalnymi łyżkami. Tak odpowiedni sprzęt budowlany posiada nasza firma. Zawsze określamy plan pracy i zabezpieczamy teren budowy. Dysponujemy różnymi wielkościami i rodzajami łyżek, by skarpowanie przebiegło sprawnie i fachowo.

Jeśli interesuje Cię skarpowanie terenu, odwiedź naszą ofertę robót ziemnych lub skontaktuj się z nami teraz

Masz pytania?

Zadzwoń teraz

+48 502 164 725

…lub napisz:

biuro@szczucki.pl

Napisz do nas

Wiadomość zosała wysłana.