Studnia głębinowa w trakcie budowy

Studnia głębinowa – kiedy warto się na nią zdecydować?

Studnia głębinowa często wybierana jest w sytuacji, gdy nie ma możliwości przyłączenia z sieci wodociągowej. Jednak inwestorzy coraz częściej decydują się na jej wybór, ponieważ w dłuższej perspektywie pozwala na oszczędności.

Studnia głębinowa – kiedy opłaca się własne źródło wody?

Przede wszystkim własne ujęcie wody powoduje, że nie ponosimy comiesięcznych kosztów stałych, a płacimy jedynie za pobór prądu przez pompę obsługującą studnię. Zaś za korzystanie z usług wodociągu musimy regularnie opłacać rachunki według bieżącego zużycia. Kiedy studnia głębinowa będzie najlepszym rozwiązaniem? W przypadku, gdy posiadamy duże gospodarstwo domowe lub wtedy, gdy zużywamy bardzo dużo wody na co dzień. Własne ujęcie jest nie tylko tanim pozyskaniem wody, ale również ekologicznym. Nie musimy zamartwiać się np. awarią sieci wodociągowej czy też chlorowaną wodą.

Rodzaje studni – którą wybrać?

W gospodarstwach domowych zasadniczo wyróżnia się trzy rodzaje studni: kopane, wąskorurowe i głębinowe.

Studnia kopana jest tradycyjną studnią. Sięga głębokości kilku metrów, a kopie się ją zazwyczaj ręcznie. Studnie kopane wykonane są z kręgów betonowych, tzw. cembrowin, które chronią ściany wykopu przed osuwaniem. Muszą być one połączone bardzo szczelnie, by nie dostawała się woda z wyższych warstw, często zanieczyszczonych. Studnie kopane wyłożone są na dnie żwirem bądź specjalną siatką z otworami, ponieważ woda napływa od dołu wykopu. W dawnych czasach wodę czerpano za pomocą kołowrotów, żurawi czy ręcznie, dziś natomiast czerpie się ją dzięki ssącej zanurzeniowej pompy elektrycznej.

Studnia wąskorurowa jest rzadko spotykana. Najlepiej spełnia swoje zadanie na gruntach piaszczystych. Jest dość płytka, a jej głębokość wynosi około 5-8 m. Studnie wąskorurowe wyposażone są w specjalne filtry zabezpieczające przed ziarnami piasku. Najczęściej obsługują je pompy samozasysające.

Studnia głębinowa, inaczej nazywana jako studnia wiercona. Kopie się ją przy pomocy wiertnicy. Głębokość takiej studni przekracza 10 m. Studnia głębinowa łączy dwa rodzaj rur: osłonowe (dociera do warstwy wodonośnej) i  filtracyjne (wnikają w warstwę wodonośną). Dookoła rury obsypuje się żwir, a jego zadaniem jest usprawnianie dopływu wody. Zakończenie rury osłonowej wykonane jest z obejmy nośnej, gdzie znajdują się przyłącza wodne i zawór odcinający. Ze względu na głębokość studni głębinowych niemożliwe jest zassanie wody, w związku z czym na dnie studni umieszcza się specjalną, głębinową pompę tłoczącą.

Jaka pompa do studni głębinowej?

Wyróżniamy pompy samozasysające i pompy zanurzone.

Pompy samozasysające do studni głębinowej to część zestawu hydroforowego (pompa dołączona jest do zbiornika wody). Ich montaż następuje zazwyczaj w budynku i są połączone ze studnią rurą. Wadami takiego rozwiązania są: pompowanie wody tylko z głębokości około siedem metrów, zużywanie sporej energii oraz głośna praca. Do zalet zaliczamy niską cenę i łatwy dostęp do urządzenia.

Pompy zanurzone montuje się poniżej lustra wody. Zwykle są to pompy o kształcie walca, ze średnicą około 90 mm, co sprowadza do umieszczenia w otworze typowej studni wierconej. Pompa głębinowa działa na podstawie wypełnienia hydroforu umieszczonego w środku budynku. Zaletami są: duża wysokość podnoszenia, cicha praca i wysoka sprawność. Do minusów zaliczamy wysoką cenę i w przypadku awarii uciążliwe wyjęcie pompy.

Jak wykopać studnię głębinową?

Wykop pod studnię głębinową zależy od budowy geologicznej terenu. Aby powstała studnia głębinowa konieczne jest wywiercenie. Istnieją dwie metody wiercenia: metoda obrotowo-udarowa lub metoda na płuczkę.

Metoda obrotowo-udarowa idealnie sprawdzi podczas trudniejszych podłoży. Studnię wierci się za pomocą świdrów w osłonie rur stalowych, które wpycha się w otwór wraz z progresem prac. Ewentualnością jest zastosowanie bieżącego oczyszczania odwiertu powietrzem, lecz większość tej pracy wykonuje kolumna filtracyjna wpuszczana do rur po wykonaniu otworu.

Metoda na płuczkę to jednoczesne wiercenie otworu oraz oczyszczanie go z urobku. Dzięki specjalnej pompie, pod ciśnieniem wtłaczana jest płuczka do wierconego otworu, a więc płyn bądź gaz, co w konsekwencji wynosi zwierciny na powierzchnię. Kolejno po oczyszczeniu płuczka znowu wtłaczana jest do otworu. W końcowej fazie otwór uzbraja się w docelową, wodną pompę głębinową. Metoda na płuczkę jest tańsza i staje się coraz bardziej popularna.

Ile kosztuje wykopanie studni?

Odwiert studni głębinowej zależy od warunków gruntowo-wodnych i wybranych materiałów. Płytka oraz wydajna warstwa wodonośna zagwarantuje niższą cenę, natomiast będzie wzrastać w momencie użycia droższych filtrów. Średni koszt wiercenia studni głębinowych, w zależności od średnicy rur, wynosi około 150-300 zł za metr bieżący. W skład ceny wchodzą materiały takie jak rury i filtry. Dodatkowo trzeba zaopatrzyć się w pompę, której koszt wacha się od 200 do 1500zł oraz zbiornik hydroforowy (300-1000zł).

Gdzie wykopać studnię?

Studni głębinowej nie można kopać w obrysie domu, ponieważ pobór wody spowoduje osłabienie gruntu pod fundamentami. Podczas budowy należy wziąć pod uwagę poniższe minimalne odległości:

  • 5 m od granicy działki
  • 7,5 m od rowu przydrożnego
  • 15 m od szamba, zbiornika na gnojowicę, kompostownika bądź budynku inwentarskiego
  • 30 m od drenażu rozsączającego oczyszczone biologicznie ścieki do gruntu
  • 70 m od wybiegu dla zwierząt hodowlanych oraz drenażu rozsączającego nieoczyszczone ścieki do gruntu.

Studnia głębinowa a pozwolenie na budowę/pozwolenie wodnoprawne

Studnia głębinowa wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Istnieje wyjątek- studnia głębinowa, która wykazuje wydajność mniejszą niż 50 m³/h może być budowana zgodnie ze zgłoszeniem budowlanym.

Studnia głębinowa coraz częściej budowana jest w gospodarstwach domowych, ponieważ przynosi wiele korzyści, szczególnie finansowych. Buduje się ją również w przypadku braku możliwości dostępu do sieci wodociągowej czy też korzystanie ze studni głębinowej podczas awarii elektrowni wodnej. Studnia głębinowa posiada jeszcze jedną, bardzo ważną zaletę- dostarcza nam wodę wysokiej jakości, gdyż warstwa wodonośna przechodzi przez kilka warstw filtracyjnych, co oczyszcza wodę z głębin.

Jeśli jesteś zainteresowany wykopaniem studni głębinowej odwiedź naszą ofertę robót ziemnych lub skontaktuj się z nami teraz

Masz pytania?

Zadzwoń teraz

+48 502 164 725

…lub napisz:

biuro@szczucki.pl

Napisz do nas

Wiadomość zosała wysłana.