Wykopanie stawu – procedury i porady

Staw na swojej działce? Brzmi zachęcająco. Osoby, które planują założenie własnego zbiornika muszą znaleźć odpowiedni grunt pod jego budowę. Czy do wykopania stawu potrzebne jest zezwolenie? Jakich formalności prawnych należy dopełnić? Jak wygląda budowa? Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedzi w poniższym artykule.

Czym są stawy wodne?

Stawy rybne oraz zbiorniki z przeznaczeniem do rekreacji bądź oczyszczania ścieków to urządzenia wodne. Zgodnie z Prawem wodnym (Dz.U.2005 Nr 239, poz. 2019) staw jest urządzeniem wodnym (art. 9 ust. 1 pkt 19 lit c).

Wykopanie stawu - zgłoszenie, pozwolenie czy może decyzja środowiskowa?

Wykopanie stawu o powierzchni do 1 ha oraz głębokości do 3 m nie wymaga uzyskania pozwolenia, a jedynie zgłoszenia wodnoprawnego, do którego należy dołączyć mapkę z jego usytuowaniem.

Poza zgłoszeniem należy przestrzegać warunków takich jak:

 • usytuowanie całego zbiornika tylko na gruntach rolnych,
 • powierzchnia stawu nie może wykraczać poza granice działki, na której jest położony,
 • napełnianie następuje poprzez wody opadowe, roztopowe bądź podziemne co oznacza, że nie można napełnić go sztucznie.

Jeśli zbiornik będzie liczył ponad 1000 m2, a jego głębokość powyżej 3m należy złożyć wniosek do
właściwego miejscowo kierownika nadzoru wodnego Wód Polskich o pozwolenie wodnoprawne.
Wniosek musi zawierać dokumenty i informacje takie jak:

 • operat wodnoprawny z datą wykonania oraz informacją prowadzenia zamierzonej działalności, bez określeń specjalistycznych,
 • wypisy z rejestru gruntów lub uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości położonych w pobliżu zamierzonego korzystania z wód,
 • w przypadku piętrzenia wód powierzchniowych budowlą piętrzącą o wysokości piętrzenia powyżej 1 m- projekt instrukcji gospodarowania wodą,
 • w sytuacji wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska
 • wodnego, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1, dołącza się zgodę właściciela tych urządzeń.

Niekiedy wymagane są następujące dokumenty:

 • decyzja środowiskowa,
 • wypis oraz wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, bądź decyzję o warunkach zabudowy,
 • ocena wodnoprawna,
 • dokumentacja hydrogeologiczna w kwestii poboru wód podziemnych i odwodnienia zakładu górniczego lub obiektu budowlanego.

Jeśli natomiast wykopanie stawu nastąpiło bez zgłoszenia lub pozwolenia wodnoprawnego, właściciel
może ubiegać się o jego legalizację. W takim wypadku koszt będzie dużo większy i wynosi ponad
cztery tysiące złotych, gdzie zgłoszenie kosztuje około 90,00zł, a pozwolenie wodnoprawne przeszło
220,00zł.

Koszt wykopania stawu

Cena wykopania stawu jest bardzo zróżnicowana. Wszystko zależy od powierzchni oraz głębokości zbiornika. Ważną kwestią jest również przeznaczenie wykopanej ziemi, tj. czy materiał ma zostać zutylizowany czy pozostanie na działce w celu późniejszego wykorzystania.

Wykopanie stawu - cenne porady

Znamy wszystkie formalności i możemy przejść do realizacji planu. Poniżej przedstawiono najważniejsze porady.

Kiedy zacząć budowę? Najlepiej jesienią, ponieważ wtedy poziom wód gruntowych jest najniższy.

Gdzie wykopać staw? Odpowiednim terenem jest taki, którego ukształtowanie sprzyja zakładaniu zbiorników. Należy pamiętać, że wykopanie w kamieniołomach bądź kopalniach torfu nie pozwoli na osuszanie ze względu na dużą głębokość. Najlepszą lokalizacją będzie usytuowanie w pobliżu rzeki czy innego ujęcia wody, tak by nawadniało staw. Zbiornik musi być zasilany wodami opadowymi i spływającymi z terenów nieopodal. Rodzaj takiego zasilania będzie odpowiedni dla niewielkiego zbiornika wodnego, natomiast przy większych należy zaprojektować cieki zasilające i zmeliorowane, które będą ograniczać możliwą powódź. Kolejnym wyznacznikiem położenia jest miejsce, gdzie spędzamy czas i chętnie odpoczywamy. Ważną kwestią są znajdujące się drzewa, gdyż spadające liście będą zaśmiecały wodę oraz odpowiednie warunki świetlne.

Jak zabrać się za wykopanie stawu? Przede wszystkim należy wynająć profesjonalny sprzęt. Do wykopania stawu potrzebna będzie
koparka. Procedurą w naszej firmie jest spotkanie na miejscu budowy, określenie wymagań oraz potrzeb klienta oraz analiza mapy, gdzie ma powstać zbiornik. Staw wodny może być wykonany w dwojaki sposób: zgodnie z indywidualnym projektem uwzględniającym zalanie wodą wodociągową oraz w usytuowaniu pobliskiego ujęcia wody.

Pierwsza opcja: Chcąc wykonać profesjonalny staw wodny najlepiej być w posiadaniu projektu, który ustali jego lokalizację i kształt. Prace rozpoczynamy od środka zbiornika. Ważnym zadaniem jest wykonanie sieci wgłębień. W wypadku spadków poziomu wody, w tych miejscach będą chronić się ryby. Następnie rozkładamy warstwę włókniny oraz gliny (o grubości około 25 cm). Kolejnym etapem jest kopanie do linii brzegowej, gdzie warstwa gliny musi być grubsza. Pokrywamy dno folią, geowłókniną i mniej więcej 20-centymetrową warstwą piasku oraz żwiru. Na takiej nawierzchni można sadzić rośliny. Wykopanie stawu jest zakończone. Następnym etapem jest jego zalanie. Należy pamiętać, że po pierwszym zalaniu możliwy jest spadek wody co oznacza, że glina mogła popękać. Materiał uszczelniający, który nasiąknie wodą spowoduje samouszczelnienie stawu. Ważne, aby przed wpuszczeniem ryb odczekać około 3 tygodnie po zalaniu wodą, ponieważ musi rozwinąć się równowaga biologiczna.

Druga opcja: Po dokładnej analizie stanu wody (poprzez odkrywkę, czyli wykopanie dołu o głębokości około 1,5 metra) możemy zaplanować odpowiednią głębokość zbiornika. Znając pomiary przystępujemy do kopania stawu. Maszyna budowlana zaczyna prace od środka zbiornika, wyrzucając ziemię na bok. W zależności od zlecenia następuje pozostawienie materiału na miejscu budowy lub jego zutylizowanie.

Wykopanie stawu mimo wszystko nie jest trudnym przedsięwzięciem. Wystarczy starannie przygotować dokumentację oraz wynająć profesjonalną firmę zajmującą się robotami ziemnymi, aby cieszyć się niezwykłym widokiem. Gdy naszym celem jest piękne otoczenie na działce wokół domu, warto zainwestować w takie rozwiązanie. Staw wodny zdecydowanie będzie wielką atrakcją, a także miejscem wyciszenia się i refleksji.

Masz pytania?

Zadzwoń teraz

+48 502 164 725

…lub napisz:

biuro@szczucki.pl

Napisz do nas

Wiadomość zosała wysłana.