Prace przygotowawcze do ułożenia odwodnienia liniowego

Wykopy liniowe - czym są i jak je wykonać?

Wykopy to budowle ziemne, które należą do kategorii stałych bądź tymczasowych konstrukcji, określanych jako obiekty budowlane. Wykonujemy je przy każdej możliwej inwestycji budowlanej. Sprawdź co wyróżnia wykopy liniowe oraz jak przebiegają prace ziemne.

Podział wykopów

Wykopy dzielimy ze względu na:

  • czas trwania: tymczasowy (wykop, który będzie użytkowany do 1 roku) oraz trwały (użytkowanie dłuższe niż 1 rok)
  • szerokość dna wykopu: szerokoprzestrzenne (szerokość dnia jest większa niż 1,5 m) i wąskoprzestrzenne (szerokość dna jest mniejsza lub równa 1,5 m)
  • głębokość wykopu: płytkie (głębokość mniejsza lub równa 1 m), średniogłębokie (głębokość nie większa niż 3 m) oraz głębokie (głębokość większa niż 3 m).

Czym jest wykop liniowy?

Wykop liniowy to wykop, który wykonywany jest na wąskim i długim pasie terenu. Wykopy liniowe przeprowadza się przy takich projektach jak: układanie rurociągów, wykonywanie kanalizacji, przyłączy, instalacji elektrycznej, drenaży, torowisk linii kolejowej, ulicy bądź drogi czy ułożenie ogrodzenia. Usługę wykopu liniowego wykonujemy za pomocą minikoparki, koparki lub koparko-ładowarki – sprzęt budowlany posiadający wąską łyżkę.

W jaki sposób wykonuje się wykopy liniowe?

Wykopy liniowe przeprowadza się na podstawie projektu budowlanego. Ponadto prace ziemne muszą odbyć się z uwzględnieniem położenia instalacji i urządzeń podziemnych, które mogą znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. Technologia wykonania wykopu musi zapewnić jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót w ziemi.
W trakcie robót ziemnych zachowuje się odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, które umożliwiają szybki odpływ wód z wykopu.

Do wykopu liniowego, jak już wspomniano, niezbędny jest sprzęt budowlany. Jak wygląda przebieg prac? Kierownik budowy oraz operator muszą znać projekt budowlany. Na jego podstawie przystępują do prac polegających na wykopie materiału z miejsca, gdzie powstać ma instalacja. Maszyna ustawia się w odpowiednim miejscu i rozpoczyna roboty ziemne kopiąc oraz odkładając materiał w wyznaczone miejsce.

Zabezpieczenie wykopów liniowych

Do metod zabezpieczania wykopów wąskoprzestrzennych zalicza się liniowe obudowy systemowe, a więc szalunki, które pozwalają na bardziej efektywną pracę. Przygotowując się do prac w wykopach wąskoprzestrzennych, a także szerokoprzestrzennych należy zadbać o środki techniczno-organizacyjne, zapewniające bezpieczeństwo na stanowiskach pracy.

Podczas wykonywania wykopów trzeba zapewnić takie nachylenie, by nie obsypywał się grunt. Jeśli warunki nie pozwalają na wykonanie skarp, wykopy wąskoprzestrzenne zabezpiecza się wykonując: deskowanie pełne, ażurowe, deskowanie systemowe lub ścianki szczelne. Przy wykopach przestrzennych należy wybrać odpowiednią konstrukcję zabezpieczającą wykop, która zależy od wielu czynników, takich jak: głębokość wykopu, poziom wód gruntowych, warunki geotechniczne, technologia budowy, jak również pobliski teren i jego przeznaczenie (np. odległość od budynków).

Najczęściej wybieraną metodą zabezpieczenia wykopów jest ścianka szczelna. Porównując ją do innych rozwiązań ścianka nie wiąże się z pracochłonnością jak w przypadku obudowy berlińskiej czy palisad z mikropali. Jej skład to metalowe kształtowniki wbijane w ziemię za pomocą wibracji z wibromłota. Natomiast ścianka berlińska składa się ze słupów, które są pionowo wbite. Słupy wbija się lub umieszcza w otworze z betonem, następnie montuje się Kolejny etap składa się z opinkę z pogłębianiem wykopu. Stosuje się ją powyżej poziomu wód gruntowych. Zaś palisada z mikropali to nic innego jak pale (o średnicy 15-35 cm), które wierci się w odstępach nie większych niż 3 średnice pala.

Odwodnienie wykopów liniowych

Istnieją różne sposoby odwodnienia wykopów. Z uwagi na warunki gruntowo-wodne można wyróżnić:

  • odwodnienie wgłębne z zastosowaniem igłofiltrów,
  • odwodnienie powierzchniowe z zastosowaniem drenażu rurowego,
  • odwodnienie mieszane składające się z dwóch wspomagających się instalacji igłofiltrów oraz drenażu rurowego.

Systemy igłofiltrowe stosuje się w celu obniżenia poziomu wód gruntowych. W skład instalacji wlicza się szereg studni o małej średnicy, połączonych z pompą igłofiltrową za pomocą kolektorów ssących. Pompa powoduje podciśnienie w kolektorze, zasysając wodę z gruntu.

Igłofiltry stosuje się przeważnie wzdłuż lub wokół obrysu wykopu. Wysokość, na jaką można wyciągnąć wodę próżniowo, to cztery metry.

Odwodnienie igłofiltrami konieczne będzie w przypadku odwodnienia płytkich fundamentów oraz wykopów (zazwyczaj przy realizacji rurociągów).

Drenaż opaskowy wykonuje się w celu zbierania nadmiaru wody deszczowej spływającej w głąb ziemi oraz obniżenia poziomu wód gruntowych.

Wykop liniowy - cena

Na koszt wykopu wpływa kilka czynników. Cenę jednak determinuje przede wszystkim wielkość realizowanej inwestycji oraz głębokość wykopu. Im głębsze wykopy i wyższy poziom wód gruntowych, tym cena będzie wzrastać.

Wykop liniowy niezbędny jest w projektach instalacji (np. elektrycznych, sanitarnych, światłowodu internetowego), tworzenia ogrodzenia bądź melioracji oraz drenażu działek. Wykopy liniowe są pomocne w celu eliminacji stojącej wody oraz ochrony naszego domu przed podtapianiem. Nasza firma przeprowadza wszelkiego rodzaju wykopy liniowe. Zasięgnij wiedzy specjalistów i sprawdź jak szybko oraz rzetelnie można przeprowadzić prace ziemne.

Jesteśmy profesjonalną firmą, która kompleksowo wykonamy dla Ciebie tego typu roboty ziemne. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą w zakresie wykopów liniowych, skontaktuj się z nami.

Masz pytania?

Zadzwoń teraz

+48 502 164 725

…lub napisz:

biuro@szczucki.pl

Napisz do nas

Wiadomość zosała wysłana.