Prace przygotowawcze do ułożenia odwodnienia liniowego

Wykopy liniowe - czym są i jak je wykonać?

Wykopy to budowle ziemne, które należą do kategorii stałych bądź tymczasowych konstrukcji, określanych jako obiekty budowlane. Wykonujemy je przy każdej możliwej inwestycji budowlanej. Sprawdź co wyróżnia wykopy liniowe oraz jak przebiegają prace ziemne.

Podział wykopów

Wykopy dzielimy ze względu na:

  • czas trwania: tymczasowy (wykop, który będzie użytkowany do 1 roku) oraz trwały (użytkowanie dłuższe niż 1 rok)
  • szerokość dna wykopu: szerokoprzestrzenne (szerokość dnia jest większa niż 1,5 m) i wąskoprzestrzenne (szerokość dna jest mniejsza lub równa 1,5 m)
  • głębokość wykopu: płytkie (głębokość mniejsza lub równa 1 m), średniogłębokie (głębokość nie większa niż 3 m) oraz głębokie (głębokość większa niż 3 m).

Czym jest wykop liniowy?

Wykop liniowy to wykop, który wykonywany jest na wąskim i długim pasie terenu. Wykopy liniowe przeprowadza się przy takich projektach jak: układanie rurociągów, wykonywanie kanalizacji, przyłączy, instalacji elektrycznej, drenaży, torowisk linii kolejowej, ulicy bądź drogi czy ułożenie ogrodzenia. Usługę wykopu liniowego wykonujemy za pomocą minikoparki, koparki lub koparko-ładowarki – sprzęt budowlany posiadający wąską łyżkę.

W jaki sposób wykonuje się wykopy liniowe?

Wykopy liniowe przeprowadza się na podstawie projektu budowlanego. Ponadto prace muszą odbyć się z uwzględnieniem położenia instalacji i urządzeń podziemnych, które mogą znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. Technologia wykonania wykopu musi zapewnić jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych.
W trakcie robót ziemnych zachowuje się odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, które umożliwiają szybki odpływ wód z wykopu.

Do metod zabezpieczania wykopów wąskoprzestrzennych zalicza się liniowe obudowy systemowe, a więc szalunki, które pozwalają na bardziej efektywną pracę. Przygotowując się do prac w wykopach wąskoprzestrzennych, a także szerokoprzestrzennych należy zadbać o środki techniczno-organizacyjne, zapewniające bezpieczeństwo na stanowiskach pracy.

Do wykopu liniowego, jak już wspomniano, niezbędny jest sprzęt budowlany. Jak wygląda przebieg prac? Kierownik budowy oraz operator muszą znać projekt budowlany. Na jego podstawie przystępują do prac polegających na wykopie materiału z miejsca, gdzie powstać ma instalacja. Maszyna ustawia się w odpowiednim miejscu i rozpoczyna roboty ziemne kopiąc oraz odkładając materiał w wyznaczone miejsce.

Odwodnienie wykopów liniowych

Istnieją różne sposoby odwodnienia wykopów. Z uwagi na warunki gruntowo-wodne można wyróżnić:

  • odwodnienie wgłębne z zastosowaniem igłofiltrów,
  • odwodnienie powierzchniowe z zastosowaniem drenażu rurowego,
  • odwodnienie mieszane składające się z dwóch wspomagających się instalacji igłofiltrów oraz drenażu rurowego.

Systemy igłofiltrowe stosuje się w celu obniżenia poziomu wód gruntowych. W skład instalacji wlicza się szereg studni o małej średnicy, połączonych z pompą igłofiltrową za pomocą kolektorów ssących. Pompa powoduje podciśnienie w kolektorze, zasysając wodę z gruntu.

Igłofiltry stosuje się przeważnie wzdłuż lub wokół obrysu wykopu. Wysokość, na jaką można wyciągnąć wodę próżniowo, to cztery metry.

Odwodnienie igłofiltrami konieczne będzie w przypadku odwodnienia płytkich fundamentów oraz wykopów (zazwyczaj przy realizacji rurociągów).

Drenaż opaskowy wykonuje się w celu zbierania nadmiaru wody deszczowej spływającej w głąb ziemi oraz obniżenia poziomu wód gruntowych.

Wykop liniowy niezbędny jest w projektach instalacji (np. elektrycznych, sanitarnych, światłowodu internetowego), tworzenia ogrodzenia bądź melioracji oraz drenażu działek. Wykopy liniowe są pomocne w celu eliminacji stojącej wody oraz ochrony naszego domu przed podtapianiem. Nasza firma przeprowadza wszelkiego rodzaju wykopy liniowe. Zasięgnij wiedzy specjalistów i sprawdź jak szybko oraz rzetelnie można przeprowadzić prace ziemne.

Jesteśmy firmą posługująca się nowoczesnym sprzętem budowlanym, którą cechuje spore doświadczenie oraz zespół specjalistów. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą w zakresie wykopów skontaktuj się z nami lub odwiedź naszą ofertę robót ziemnych

Masz pytania?

Zadzwoń teraz

+48 502 164 725

…lub napisz:

biuro@szczucki.pl

Napisz do nas

Wiadomość zosała wysłana.