Koparka rozpoczynająca wykop pod ławy fundamentowe

Wykopy pod ławy fundamentowe

Fundamenty domu znajdują się poniżej gruntu, a do ich wykonania niezbędny jest sprzęt budowlany. Wszakże tradycyjne ławy fundamentowe można wykonać w wąskich wykopach, jednak płyta fundamentowa wymaga już wykopu szerokoprzestrzennego pod całym budynkiem. Dowiedz się więcej o pracach ziemnych podczas budowy domu.

Wykopy pod ławy fundamentowe

Wykopy pod ławy fundamentowe wąskoprzestrzenne są równe szerokości ław, natomiast wykopy szerokoprzestrzenne wykonuje się pod całą powierzchnią planowanego budynku.

Wykopy szerokoprzestrzenne – wymagają wybrania ziemi pod całym budynkiem, najczęściej stosowane przy budowie domu z piwnicą.

Wykopy wąskoprzestrzenne pod ławy fundamentowe wykonywane w deskowaniu – są częściej praktykowane, ponieważ wykonuje się mniej prac ziemnych oraz istnieje możliwość betonowania ław bezpośrednio w wykopie.

Najlepszym czasem na budowę domu jest druga połowa marca. Przymrozki pojawiają się rzadziej, dzień wydłuża się i nie trzeba wykorzystywać sztucznego oświetlenia. Kolejną zaletą jest spora szansa na ukończenie prac w stanie surowym do końca roku.

Pierwszym etapem robót w ziemi jest usunięcie wierzchniej warstwy ziemi. Jest to grunt, który nie nadaje się do celów budowlanych. Warstwa humusu osiąga około 20-40cm grubości. Ziemię tą hałduje się w innym miejscu, by nie przeszkadzała w trakcie budowy a warto ją zachować, ponieważ idealnie nada się do odtworzenia powierzchni terenu pod trawniki.

Rzadkim przypadkiem jest wykop przekopany. Oznacza to, że w którymś miejscu został wykonany za głęboko. Należy wtedy wyrównać go chudym betonem lub wykonać głębiej fundamenty domu oraz wyrównać dno wykopu do najniższego poziomu.

Jak przygotować się do budowy domu?

Bardzo ważną kwestią są warunki gruntowe, a więc pewien zespół właściwości podłoża gruntowego w miejscu gdzie planujesz budowę domu. Występują różne warunki gruntowe w zależności od regionu, a nawet w obrębie jednej działki. Zalicza się do nich:

  • Głębokość przemarzania gruntu – najprościej mówiąc to maksymalna głębokość na jaką grunt może zamarznąć. Przedział wynosi od 0,8m do 1,4m. Co to oznacza w praktyce? Że taka głębokość jest minimalną, na jakiej musi znajdować się spód ławy fundamentowej. Wyjątkami są budynki, które stawia się na płytach fundamentowych, piasku i żwirach.
  • Rodzaj gruntu i jego uwarstwienie –Uwarstwienie gruntu mówi o różnych rodzajach gruntów takich jak żwiry, piaski, gliny, iły i inne, które ułożone są warstwami. Wielkość wykopu pod budynek nie jest duży w porównaniu do układu warstw geotechnicznych i najczęściej w obrębie wykopu trafia się tylko na jeden rodzaj gruntu.
  • Poziom wód gruntowych – w zależności od pory roku, wody gruntowe znajdują się wyżej po roztopach, a latem wysychają. Występowanie wód gruntowych jest bardzo ważne, ponieważ wysoki stan może doprowadzić do zawilgocenia fundamentów oraz wykonania izolacji przeciwwodnej.
  • Parametry techniczne gruntu – jak np. spoistość gruntu (grunty spoiste- gliny, iły, itp. oraz niespoiste- piaski, żwiry, itd.) i wysadzinowość (grunt wysadzinowy czyli taki, który zwiększa objętość gdy zamarznie) oraz grunt niewysadzinowy (nie zwiększa objętości).

Ławy betonowane w szalunkach

Betonowanie ław fundamentowych w szalunkach jest najczęściej wybieraną metodą. W takim wypadku wykop powinien być szerszy o około 10-15 cm od szerokości ławy (zgodnie z projektem budowlanym). Gdy wykop został wykonany, na wypoziomowane dno wylewa się podkład betonowy, a więc 10 centymetrowa warstwa chudego betonu, który tworzy pośrednią warstwę pomiędzy podłożem a fundamentem i zapobiega mieszaniu się właściwego betonu z podłożem. Co nam daje deskowanie? Otóż zabezpiecza beton przed wyciekaniem do gruntu.

Ławy betonowane w gruncie

Metoda, która jest wybierana rzadziej, ponieważ musi spełniać pewne warunki. Po pierwsze pod fundamentem muszą występować grunty spoiste umożliwiające odpowiednie ukształtowanie wykopu. Po drugie należy wykonać hydroizolację ściany fundamentowej (potrzebna w momencie, gdy jest połączona bezpośrednio z żelbetowym słupem). Po takim wykonaniu ław, nie ma konieczności montażu drenażu wokół budynku.

Jaki beton na fundamenty będzie odpowiedni?

Najlepszy beton na fundamenty to wysokiej klasy beton B20. Jest najczęściej stosowany do budowy fundamentów, wznoszenia ścian piwnicznych, a także do tworzenia stropów. Materiał wyróżnia się wysoką wytrzymałością na ściskanie.

Wykop pod dom jest zadaniem precyzyjnym, które wymaga wiedzy i zaangażowania. Warunki gruntowe są różnorodne co oznacza, że nie ma dwóch takich samych budów. Nasza firma służy profesjonalnym doradztwem, proponujemy właściwe rozwiązania oraz służymy pomocą w razie wystąpienia wątpliwości. Gwarantujemy rzetelność i solidność prac.

Budujesz dom i szukasz kogoś, kto kompleksowo wykona roboty ziemne? Sprawdź naszą ofertę lub skontaktuj się z nami

Masz pytania?

Zadzwoń teraz

+48 502 164 725

…lub napisz:

biuro@szczucki.pl

Napisz do nas

Wiadomość zosała wysłana.