Działka pod budowę domu

Wymiana i zagęszczenie gruntu pod fundamenty

Wybór działki pod budowę domu zależy od wielu czynników. Zazwyczaj bierzemy pod uwagę lokalizację, cenę czy wielkość. Jednak bardzo ważnym aspektem jest stabilny grunt. Nie każde podłoże nadaje się pod fundamenty i zdarza się, że musimy rozpocząć zaawansowane prace ziemne, aby móc bezpiecznie postawić dom. Dowiedz się jaki grunt jest odpowiedni pod budowę i na czym polegają prace z wymianą oraz zagęszczeniem gruntu.

Sprawdzenie gruntu pod fundamenty

Większość inwestorów planujących budowę domu uważa, że nie warto wykonywać badań gruntu. Argumentami są stosunkowo nieduże obciążenia podłoża lub koszty badania. Jednak fundamenty domu i ich poprawne wykonanie przekładają się na trwałość, funkcjonalność, a także estetykę budynku. Nieodpowiedni grunt może przynieść kłopoty związane z nierównomiernym osiadaniem nieruchomości, pękaniem ścian, a w najgorszym przypadku z całkowitym zniszczeniem domu.

Badanie geotechniczne gruntu przedstawia właściwości ziemi na danej działce. Badania polegają na zrobieniu odwiertów w ziemi oraz poddaniu analizie próbek pobranego gruntu. W ten sposób określa się poziom wód gruntowych oraz rodzaj gruntu w poszczególnych jego warstwach.

Właściwości nośne gleby w kontekście rodzaju gruntu

Grunty dzielimy ze względu na pochodzenie (naturalne i nasypowe) oraz spoistość (niespoiste, spoiste i organiczne).

Opis poszczególnych gruntów:

  • Grunty naturalne, czyli rodzime. Grunty, które powstałe w wyniku zachodzenia długotrwałych procesów geologicznych.
  • Grunty nasypowe – powstają w wyniku działalności człowieka. Często utworzone z gliny czy iłów, które są bardzo trudne w zagęszczeniu gruntu.
  • Grunty niespoiste (piaski, żwiry, pospółki) – największe wartości mają te o wysokim stopniu zagęszczenia.
  • Grunty spoiste (gliny, iły, pyły, piasek gliniasty) – są idealne do celów budowlanych tylko i wyłącznie wtedy, gdy mają niski poziom plastyczności.
  • Grunty organiczne (torfy, namuły) – nie są odpowiednie pod budowę budynku.

Rodzaje gruntu pod fundamenty domu – Który jest najlepszy?

Najlepszym gruntem pod budowę domu jest grunt niespoisty, a więc piaski i pospółki. Ich cechami charakterystycznymi są: mała ściśliwość, dobra przepuszczalność wody, brak problemów z osiadaniem. Grunt niespoisty to sypki typ podłoża, który z łatwością rozsypuje się w rękach. Grunty niespoiste określane są jako mineralne bądź organiczne niespełniające warunków dla gruntu mineralnego.

Wymiana gruntu pod fundamenty

Grunty o słabej nośności w wyniku obciążenia często ulegają odkształceniu, co powoduje przemieszczanie się fundamentów oraz całej konstrukcji. Aby temu zapobiec, należy wymienić podłoże. 

Pierwszym etapem robót w ziemi jest zdjęcie warstwy gruntu- lecz tylko w sytuacji, gdy poziom słabych gruntów sięga do 2-3 metrów. Kolejno zastępuje się je różnoziarnistym piaskiem lub chudym betonem o lekko plastycznej konsystencji czy cementem. W ostatniej fazie grunt należy ubić. Idealną porą na przeprowadzenie tego typu prac jest pierwszy kwartał roku.

Zagęszczenie gruntu pod fundamenty

Odpowiednie zagęszczenie gruntu zapobiega nadmiernemu osiadaniu. Wzmacnianie gruntu pod domy jednorodzinne często wykonywane jest przez odpowiedniej wielkości zagęszczarkę. Zazwyczaj im większa masa zagęszczarki, tym większa będzie głębokość oddziaływania na grunt. Zagęszczarka może zagęścić grunt do maksymalnej głębokości 0,5 m. Istotne jest, aby podsypkę sypać cienkimi warstwami (do 20 cm) i kolejno odpowiednio zagęszczać każdą warstwę. Wzmacnianie podłoża dzięki zagęszczarkom nosi nazwę zagęszczania wibracyjnego. Ma ono za zadanie generować drgania mechaniczne wprawiające podłoże w wibracje.

Metody zagęszczania gruntu pod fundamenty

Zagęszczenie gruntu pod fundamenty może odbyć się poprzez ubijanie. Taką metodę wykorzystuje się przy gruntach piaszczystych. Praca polega na namoczenie gruntu i ubijanie specjalnymi urządzeniami. Walce zagęszczają podłoże w sposób statyczny. Ich silny nacisk powoduje odkształcenie gruntu, a także wyparcie porów i sprężonego powietrza. Słabe cząstki gruntu zostają nieodwracalnie uszkodzone, a zagęszczone podłoże zyskuje odpowiednią nośność.

Zagęszczanie gruntu kolumnami żwirowymi – Wibrowymiana

Metoda wibrowymiany stosowana jest przy gruntach spoistych, których parametry mechaniczne są zbyt niskie, aby można było na nich postawić dom jednorodzinny. W procesie tym wykorzystuje się specjalny wibrator śluzowy, który umożliwia wprowadzenie żwiru do podłoża gruntowego, tworząc specjalne kolumny.

Procedura polega na umieszczeniu wibratora w podłożu i wykorzystaniu generowanych przez maszynę wibracji do zagłębienia. Gdy osiągnie ona przewidzianą głębokość, wibrator rozpoczyna formowanie kolumny. Śluza znajdująca się w dolnej części wibratora otwiera się, umożliwiając umieszczenie kruszywa,co poprawia stopień zagęszczenia gruntu.

Impulsowe zagęszczanie gruntu

Technologia impulsowego zagęszczania i wzmacniania gruntu polega na zagęszczeniu warstwy gruntu za pomocą dużej ilości energii. Wykorzystuje się do tego celu urządzenie zamontowane na podwoziu gąsienicowym. Urządzenie to jest wyposażone w specjalnie skonstruowany stalowy stempel o średnicy około półtora metra. Duża energia jest generowana, gdy młot o masie 9 ton uderza w stempel ułożony na gruncie. Młot jest opuszczany z wysokości około 1 metra i wykonuje dużą serię uderzeń.

Zagęszczarka porusza się po całym obszarze, który ma zostać zagęszczony, zgodnie z wcześniej wyznaczoną siatką. Dzięki temu procesowi zagęszczania i wzmacniania gruntu można osiągnąć poprawę nośności i stabilności gruntów.

Czym są konstrukcje gruntu zbrojonego?

Technologia ta polega na zbrojeniu gruntu zagęszczanego za pomocą konstrukcji z geowłókniny separacyjnej. Dzięki użyciu geosyntetyków można uzyskać naprawdę stabilne podłoże gruntowe, odporne na wiele czynników atmosferycznych. Geosyntetyki zapewniają stabilizację ziaren kruszywa poprzez wzajemne klinowanie ich. Można zastosować różne rodzaje geosyntetyków, takie jak geomaterace lub przestrzenne struktury, które tworzą komórkową formę wypełnioną kruszywem.

Kontrola zagęszczenia gruntu

Sprawdzenie stanu podłoża gruntowego przeprowadza wyspecjalizowana firma geotechniczna. Kontrolę przeprowadza się w kilku sytuacjach:

  • przed zakupem działki – inwestorzy sprawdzają grunt, ponieważ chcą uniknąć problemów z nakładem finansowym, by podłoże było zdatne pod budowę domu,
  • w momencie projektowania domu – gdy posiadamy wynik z kontroli, ustala się konkretne parametry wytrzymałościowe podłoża gruntowego,
  • w określonym etapie budowy – chcemy mieć pewność, że grunt jest odpowiednio zagęszczony pod posadzki budynku.

Jak wykonać prawidłowe zagęszczenie gruntu?

Niezależnie od wybranej metody zagęszczania gruntów budowlanych warto podejść do całego procesu w prawidłowy sposób. Aby uzyskać najlepsze efekty zagęszczenia gruntu, warto zlecić wykonanie tego zadania profesjonalistom, którzy zadbają o cały proces zagęszczenia. Dobrze dobrana technologia zagęszczania gruntu oraz właściwa realizacja są gwarancją bezpieczeństwa i stabilności budynku.

Kontrola zagęszczenia gruntu – jak się przeprowadza?

Badanie zagęszczenia podłoża gruntowego zajmują się firmy geotechniczne. Ich zadaniem jest dozór geotechniczny, który polega na sprawdzeniu zagęszczenia gruntu poprzez sondowanie, a więc określenie parametrów gruntowych, czyli analizę tak zwanych wskaźników oporu. Następne wyniki otrzymuje się w procesie wciskania, wkręcania bądź wbijania w strukturę podłoża odpowiedniej, skalibrowanej końcówki określonego typu, ręcznej lub wyposażonej w napęd mechaniczny sondy.

Sondowanie jest najprostszą i zarazem najbardziej popularną metodą badania zagęszczenia gruntu, pozwalającą określić czy podłoże posiada odpowiednio wysoki wskaźnik zagęszczenia (Is).

Wskaźnik zagęszczenia gruntu to miara zagęszczenia gruntu nasypowego. Taki parametr definiuje polska norma BN-77/8931-12.

Kontrola wykaże czy zagęszczenie jest odpowiednie – jeśli tak, można wylewać fundamenty bądź posadzki budynku. Jeśli zaś wyniki będą negatywne, geotechnik udzieli wskazówek w jaki sposób można skutecznie wzmocnić grunt.

Osiadanie gruntu pod fundamentem

Osiadanie zazwyczaj związane jest z występowaniem wilgoci w glebie pod fundamentami. W gruntach spoistych takich jak glina i muł, następuje zmniejszenie i zwiększenie objętości w zależności od ilości zawartej w nich wilgoci. Warunki atmosferyczne mają ogromny wpływ na ich skład.

Zagęszczanie gruntu – Podsumowanie

Wybór odpowiedniej działki jest zazwyczaj bardzo trudny. Kierujemy się wieloma czynnikami, słuchając porad i własnych potrzeb. W sytuacji, gdy zakup działki okaże się błędną decyzją ze względu na słabą nośność gruntów, z reguły istnieje rozwiązanie takich problemów. Jako firma zajmująca się wszelkimi robotami ziemnymi jesteśmy w stanie wykonać niemożliwe. Nasze doświadczenie pozwala wykonywać na wysokim poziomie prace ziemne związane z wymianą i zagęszczeniem gruntów.

 

Chcesz wykonać wymianę lub zagęszczenie gruntów? Szukasz firmy, która wykona te roboty ziemne? Skontaktuj się z nami

Masz pytania?

Zadzwoń teraz

+48 502 164 725

…lub napisz:

biuro@szczucki.pl

Napisz do nas

Wiadomość zosała wysłana.