Wypis z rejestru gruntów – ile się czeka?

Zarówno wypis, jak i wyrys z ewidencji gruntów, to informacje w postaci dokumentu urzędowego, które stanowią podstawę do oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej. Przydadzą się one również w innych sytuacjach związanych z zakupem lub sprzedażą działki. Uzyskanie wypisu z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej to procedury urzędowe. Jaki jest czas na uzyskanie wypisu z rejestru gruntów?  

Wypis z rejestru gruntów – Ile się czeka

Kiedy potrzebny jest wypis z rejestru gruntów lub wyrys z mapy ewidencyjnej?

Jak już wspominaliśmy wypis z rejestru gruntów będzie potrzebny podczas oznaczania nieruchomości w księdze wieczystej. Jednak nie jest to jedyna sytuacja, w której może się przydać. Oprócz tego będzie potrzebny do zakupu działki, ale też zamiany, scalenia lub podziału.

Kto wydaje wypis z rejestru gruntów? Jak uzyskać wypis?

Zgodnie z ustawą „Prawo geodezyjne i kartograficzne” organem wydającym wypis z rejestru gruntów jest starostwo powiatowe. Aby uzyskać dokument, należy wypełnić wniosek o wydanie wypisu i złożyć w odpowiednim dla nieruchomości starostwie powiatowym w wydziale Geodezji i Katastru Nieruchomościami. 

Wzór wniosku można znaleźć na stronie internetowej urzędu lub na miejscu. Złożyć również można go osobiście lub internetowo, jeśli urząd dopuszcza taki sposób złożenia wniosku. Wypis z rejestru gruntów można otrzymać w postaci dokumentu elektronicznego lub w postaci dokumentu drukowanego.

Kto może złożyć wniosek u ubiegać się o wypis z ewidencji gruntów?

Należy pamiętać, że nie każda osoba może ubiegać się o wydanie dokumentu. Wypis z rejestru gruntów uzyskać może jedyne właściciel gruntu lub osoba władająca gruntami. O wypis z rejestru gruntów wnioskować może również organ administracji publicznej.  W innym przypadku, jeśli nie jesteś właścicielem nieruchomości, musisz wykazać interes prawny do danego terenu.

Co zawiera wypis z rejestru gruntów?

Wypis z ewidencji gruntów to dokument składający się z kilku ważnych elementów. Po pierwsze zawarte są w nim informacje dotyczące nazwy organu wydającego wypis i wyrys z rejestru gruntów.  W kolejnej części wypisu z rejestru gruntów znajdziemy:

  • Nazwę województwa
  • Nazwę powiatu
  • Nazwę jednostki ewidencyjnej, która stanowi obszar gruntów położonych w jej granicach administracyjnych
  • Nazwę obrębu ewidencyjnego oraz miejscowości, w obszarze której znajduje się nieruchomość

Poza tym wypis z rejestru gruntów zawiera dane osobowe właściciela nieruchomości oraz informacje dotycząca danej działki:

  • Numer mapy, na której znajduje się nieruchomość
  • Numer działki ewidencyjnej
  • Położenie działki
  • Opis użytku gruntowego
  • Symbol użytku oraz powierzchnię działki

Ile czeka się na wypis z rejestru gruntów?

Tak jak w przypadku innych dokumentów urzędowych, tak i w przypadku wypisu z rejestru gruntów należy uzbroić się w cierpliwość. Ile więc czeka się na wypis zawierający dane o działce? Zarówno na tradycyjną, jak i na elektroniczną wersję wypisu trzeba czekać od 2 do 7 dni roboczych.

Ile kosztuje wypis z ewidencji gruntów?

Koszty związane z wydanie dokumentu mogą być różne. Wszystko zależy od tego, jakiego rodzaju chcesz uzyskać wypis. Jego cena może się wahać od 15 do 150 zł. Opłatę uiszcza się podczas składania wniosku na podstawie dokumentu obliczenia.

Wydanie wypisu z rejestru gruntów – podsumowanie

Wypis z rejestru gruntów potrzebny może być wówczas, gdy zechcesz sprzedaż lub kupić działkę. Kupno odpowiedniego terenu, jak i wszelkie procedury urzędowe mogą być męczące. Jeśli przebyłeś jednak wszystkie te etapy i planujesz rozpocząć budowę domu, wszelkie roboty ziemne z nią związane możesz zlecić naszej firmie. Wykonujemy również rozbiórki i wyburzenia budynków.

Chcesz zlecić roboty ziemne? Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń teraz

+48 502 164 725

…lub napisz:

biuro@szczucki.pl

Napisz do nas

Wiadomość zosała wysłana.