Co to jest rewitalizacja obszaru zdegradowanego?

Ponowne zagospodarowanie terenu oraz wyprowadzenie go ze stanu kryzysowego jest możliwe dzięki rewitalizacji. Co właściwie oznacza rewitalizacja? Co należy zrobić, aby obszar zdegradowany wrócił do dobrego stanu? Odpowiedzi można odnaleźć w poniższym artykule.

co to jest rewitalizacja

Czym jest rewitalizacja terenu?

Rewitalizacja terenu to proces zagospodarowania zdegradowanego obszaru. Celem rewitalizacji jest przywrócenie określonych funkcji, takich jak mieszkaniowe, usługowe, rekreacyjne lub kulturalne. 

Działania rewitalizacyjne obejmują szereg działań, takich jak przygotowanie projektu, rekultywację gleb i wód, roboty ziemne, remonty, modernizacje budynków, budowę nowych infrastruktur oraz zwiększenie atrakcyjności danego obszaru dla mieszkańców i inwestorów.

Jaka jest różnica między rewitalizacją a rekultywacją?

Rewitalizacja terenu polega na jego ponownym zagospodarowaniu. Zazwyczaj dotyczy to zdegradowanych obszarów. Jest to pojęcie szersze niż rekultywacja, ponieważ obejmuje cały proces działań, które mają na celu przywrócenie terenowi określonych funkcji. 

Rekultywacja to tylko jeden z elementów procesu rewitalizacji, która obejmuje również przygotowanie projektu i realizację całego założenia urbanistycznego. 

Jeśli chcesz dokładniej dowiedzieć się, co to jest rekultywacja, dowiesz tego z naszego bloga – Czym jest rekultywacja terenu?

Obszar rewitalizacji – kiedy dany teren może zostać objęty rewitalizacją?

Dany teren może zostać włączony do obszaru rewitalizacji, gdy w jego granicach ma miejsce nagromadzenie wielu negatywnych zjawisk.

Do zjawisk tych zaliczamy:

  • Bardzo niski stopień przedsiębiorczości
  • Przekroczenie norm co do jakości środowiska
  • Zły stan obecnej infrastruktury

Przed przeprowadzeniem procesu rewitalizacji konieczne jest wyznaczenie obszaru oraz zbadanie go pod kątem jego użyteczności dla mieszkańców. Badania dotyczą m.in. natężenia hałasu, obecność pyłów czy dostępność do miejsc użyteczności publicznej. 

Podsumowanie

Rewitalizacja terenu stanowi proces, który ma na celu poprawę jakości życia na obszarze zdegradowanym. Efektem kompleksowych prac prowadzonych na obszarze rewitalizacji jest przywrócenie ładu przestrzennego, a nawet poprawę więzi społecznych. Do poprawy wyznaczonych obszarów rewitalizacji warto wybrać odpowiednich fachowców. 

Chcesz zlecić roboty ziemne? Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń teraz

+48 502 164 725

…lub napisz:

biuro@szczucki.pl

Napisz do nas

Wiadomość zosała wysłana.