Równo ułożona kostka brukowa dzięki prawidłowo wykonanej podbudowie

Podbudowa pod kostkę brukową - poradnik

Kostka brukowa jest najczęstszym elementem stosowanym przy aranżacji posesji. Układana jest na podjazdach wokół domu, ścieżkach, chodnikach, czy też na parkingach. Jest niezwykle uniwersalnym rozwiązaniem i wystarczająco trwałym. Do odpowiedniego ułożenia kostki brukowej konieczna jest podbudowa, której zadaniem jest zapewnienie stabilności oraz wytrzymałości. W poniższym poradniku dowiesz się jak przygotować podbudowę pod kostkę brukową.

Podbudowa pod kostkę brukową – dlaczego jest tak ważna?

Podbudowa pod kostkę brukową jest niesamowicie ważnym zadaniem. To od niej zależy efekt końcowy prac, stan, a także wytrzymałość nawierzchni. Idealne prace związane z podbudową przyczynią się do zapobiegania: zapadania się chodnika, powstania kolein i nierówności. Podbudowa pod kostkę zabezpiecza ją przed negatywnym działaniem niskich temperatur. Warstwa podbudowy musi być dostosowana do obciążenia nawierzchni. Zazwyczaj jej grubość wynosi między 10 a 20 centymetrów, natomiast jeśli budowana jest droga – około 25-40 centymetrów. Podsypka powinna być przepuszczalna dla wody, ponieważ zatrzymywanie się jej na powierzchni może przynieść niechciane efekty. Zdarza się, że grunt odznacza się niską przepuszczalnością i w takim wypadku należy wykonać dodatkową warstwę rozsączającą.

Chcąc wykonać idealną podbudowę niezmiernie ważna jest precyzja wykonania podsypki pod kostkę, która stanowi warstwę wyrównawczą dla podłoża. Jej solidne rozłożenie przełoży się na gwarancję idealnie płaskiej powierzchni.

Podbudowa pod kostkę brukową – o tym musisz wiedzieć

Podłoże gruntowe pod kostkę brukową musi uwzględniać projektowe spadki nawierzchni o wartości minimum 1-3%, umożliwi to ułożenie warstw podbudowy z zachowaniem równoległej względem siebie stałej grubości na całym obszarze.
Pierwsza warstwa to około 25-30 cm kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, a więc tłuczeń 31,5/63 mm oraz kliniec 16/31,5 mm.
Druga warstwa to mniej więcej 10-15 cm kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie: kliniec 16/31,5 cm i tłuczeń 31,5/63 mm bądź beton B10 układany w stanie półsuchym. Koniecznie każda warstwa wymaga odpowiedniego zagęszczenia.

Wykonując podjazd z płyty brukowej kluczowy jest materiał, z którego powstanie podbudowa. Zasadniczo stosuje się żwir, grys, tłuczeń, żużel lub mieszankę piasku i żwiru. Istnieją różne podłoża gruntu i od nich zależy, jakie warstwy podsypki należy ułożyć. Warstwa rozsączająca potrzebna jest tam, gdzie występują słabo przepuszczalne grunty. Należy w takim wypadku zastosować geowłókninę.
Geowłóknina pełni funkcję separatora i wykonana jest z włókien syntetycznych. Wykorzystuje się ją również na gruntach rodzimych o niskiej spoistości. Pozwala na lepsze zagęszczenie warstw, a także zapobiega wypłukiwaniu się kruszywa.

Wykonanie podbudowy pod kostkę brukową

Etapy wykonania podbudowy:

  1. Geowłóknina – pierwsza warstwa ochronna
  2. Dolna warstwa podbudowy – żwir, tłuczeń, grys bądź mieszanina piasku ze żwirem
  3. Górna warstwa podbudowy – żwir/żwir z piaskiem
  4. Podsypka – piasek/piasek wymieszany z cementem

Prace rozpoczyna się od wyznaczenia górnej krawędzi układanej płaszczyzny oraz korytowania (głębokość od 20 do 50 cm). W sytuacji, gdy występują grunty słabonośne należy usunąć aż do uzyskania stabilnej nawierzchni. Musimy pamiętać, że poziom wód gruntowych powinien znajdować się powyżej poziomu przemarzania i jeśli istnieją grunty wysadzinowe, głębokość koryta musi być większa. W takim przypadku ziemię zastępuje się materiałem o lepszej wartości, np. kruszywem. Kolejno wyrównuje się powierzchnię gruntu rodzimego oraz kształtuje się zgodnie z niweletą przyszłej nawierzchni. Kiedy podłoże jest już odpowiednio przygotowane, a więc zagęszczone, utwardzone i ubite, umieszcza się podbudowę. Podbudowa składa się z podkładu konstrukcyjnego oraz podsypki. Warstwa konstrukcyjna podczas zagęszczania powoduje, że kruszywo zmniejsza swoją objętość. Podsypka nie jest zagęszczana, a wyrównuje się ją łatą, zachowując odpowiednie spadki. Pamiętajmy, że prawidłowo wykonana podbudowa powinna zawierać obrzegowanie nawierzchni.

Przepuszczalność podbudowy pod kostkę brukową – jakie ma znaczenie?

Przepuszczalność podbudowy stanowi bardzo ważne odniesienie do eksploatacji nawierzchni. Nie może zatrzymywać wody, gdyż w odwrotnym przypadku dojdzie do gromadzenia się wilgoci pod kostką. Doprowadzi to do zniszczenia podczas dni z ujemną temperaturą. Mróz spowoduje pęknięcie kostki i niestety nie będzie wyglądać estetycznie, a tym bardziej nie spełni swojej funkcji. Nadzwyczaj ważną kwestią jest zapewnienie grawitacyjnego odprowadzenia wody opadowej, dzięki wykonaniu spadków podczas układania warstw podbudowy oraz nawierzchni.

Pamiętajmy, że przepuszczalność dla wody jest warunkiem koniecznym przy układaniu kostki brukowej.

Typ nawierzchni – jaką kostkę brukową wybrać i jaką grubość podbudowy zastosować?

Istotny warunek odgrywa przeznaczenie kostki brukowej- czy będzie układana pod ścieżkę w ogrodzie czy pod parking. W takim wypadku bierzemy pod uwagę nasilenie ruchu i konieczne jest dobranie odpowiedniego materiału.

Poszczególne kostki brukowe:

– kostka brukowa o grubości 4 lub 6 cm idealna będzie do zbudowania chodnika przed budynkiem, ścieżką w ogrodzie czy tarasu,

– kostka brukowa o grubości 6 lub 8 cm nada się do podjazdu do domu bądź wjazdu do garażu,

– kostka brukowa o grubości 8 lub 10 cm przeznaczona jest pod ruch pojazdów o znacznej masie całkowitej czy też ciężkiego sprzętu.

Podbudowa pod kostkę brukową:

– warstwa podbudowy o grubości 10-20 cm wystarczy do budowy chodnika, deptaku i ścieżki ogrodowej,

– warstwa podbudowy o grubości 20-40 cm wymagana jest w przypadku nawierzchni dla samochodów, a więc podjazdy, uliczki oraz parkingi.

Podbudowa pod kostkę brukową – o czym musisz pamiętać?

Przed przystąpieniem do prac warto oszacować ile materiału będzie potrzebne i należy go prędzej przygotować. Cement oraz piasek posłużą nie tylko do tworzenia podbudowy, ale również do osadzania krawężników. Niewielki zapas jest jak najbardziej wskazany. W sytuacji słabo przepuszczalnych gruntów należy zakupić geowłókninę, czasami przydadzą się elementy odprowadzające wodę, tj. rury czy kanały liniowe. Podbudowę układaj warstwami, gdzie grubość zależna jest od obciążania nawierzchni i rodzaju gruntu. Następnie do pracy włącza się zagęszczarkę wibracyjną, która ubije warstwy. Pamiętaj, że warstwy muszą być równe. Na koniec układamy warstwę z cementu oraz piasku – podsypki, która wyrówna podłoże.

Podsypka pod kostkę brukową

Najwięcej stosowaną podsypką pod kostkę brukową jest piasek z cementem. Obecnie wykorzystuje się również inne rozwiązania. Cienka warstwa, która ma na celu wyrównanie nazywana jest podsypką i często wytwarzana jest z piasku. Jaką grubość powinna wynosić warstwa podsypki tego rodzaju? Otóż około 3-5 cm. Każda podsypka posiada swoje zalety oraz wady. Do minusów zastosowania piasku zalicza się łatwe wypłukiwanie na skutek opadów. Taka sytuacja doprowadza do ubytków w podsypce i kolejno do zapadania się kostki brukowej. Zamiast piasku można zastosować podsypkę żwirową. Aby ją ułożyć potrzebny jest żwir o granulacji 1-4 mm. Gęstość podsypki sprawia, że niełatwo wymywana jest przez wodę, co przekłada się na idealne zastosowanie podczas zimy. Jeszcze innym rozwiązaniem jest podsypka cementowo-piaskowa, która wybierana jest w celu zwiększenia stabilności, a także szczelności nawierzchni (zazwyczaj na terenie ścieków przykrawężnikowych oraz wokół studzienek). Podsypka cementowo-piaskowa układana jest w dwóch warstwach, a każda z nich musi zostać odpowiednio zwilżona i zagęszczona.

Poprawnie wykonane podbudowy są warunkiem koniecznym dla prawidłowego ułożenia kostki brukowej oraz cechują się długim okresem żywotności nawierzchni. Nasza firma posiada spore doświadczenie w tego typu pracach i gwarantuje bezbłędne układanie kostki brukowej. Posiadamy odpowiedni sprzęt budowlany, a także różne urządzenia, aby praca przebiegła szybko i rzetelnie.

 

Jeśli interesuje Cię wykonanie kostki brukowej, roboty ziemne lub wynajem sprzętu budowlanego sprawdź naszą ofertę lub skontaktuj się z nami.

Masz pytania?

Zadzwoń teraz

+48 502 164 725

…lub napisz:

biuro@szczucki.pl

Napisz do nas

Wiadomość zosała wysłana.