Roboty ziemne - Bydgoszcz

Specjalizujemy się w kompleksowych robotach ziemnych. Posiadamy sporą flotę maszyn budowlanych oraz ogromne doświadczenie. Do zleceń podchodzimy z należytą starannością i z wielkim zaangażowaniem.

Zamów bezpłatną wycenę

Wiadomość zosała wysłana.

Roboty ziemne Bydgoszcz - oferujemy:

Koparka Szczucki Volvo podczas pracy w Bydgoszczy

Wykopy, nasypy i inne prace ziemne

Roboty ziemne opierają się na wydobywaniu ziemi, usuwania jej z terenu budowy, przemieszczaniu oraz odpowiednim kształtowaniu według wymagań i przepisów projektu. Prowadzi się je przy budowlach i instalacjach podziemnych, fundamentach budowli nadziemnych, kształtowaniu terenu, a także podczas prac przy budowie infrastruktury liniowej.

 • Wykopy – powstają w wyniku wybrania gruntu, a ich celem jest posadowienie budowli. Prowadzimy wykopy pod: ławy fundamentowe, przyłącza, szamba, bloki, hale przemysłowe bądź kostkę brukową. Świadczymy również usługi kopania stawu i innych zbiorników.
 • Nasypy – wykonywane powyżej powierzchni ziemi. Są nie tylko tymczasowym ukształtowaniem terenu, ale również mogą stać się stałym krajobrazem.
 • Usunięcie humusu – polega na usunięciu żyznej warstwy ziemi, ponieważ taka ziemia nie nadaje się do zagęszczenia i będzie osiadać.
 • Skarpowanie poboczy – celem takiej usługi jest odpowiednie ukształtowanie poboczy.

Koparka podczas prac melioracyjnych w Bydgoszczy

Melioracja

Usługi melioracyjne to zabiegi służące do poprawienia zdolności produkcyjnych gleb. Do takich usług zaliczamy: budowę wałów ochronnych, zbiorników wodnych, kanałów czy regulacje rzek, które polegają na odwodnieniu gleb. Znaczącą rolę odgrywa również nawadnianie gleb suchych. Specjalizujemy się głównie w odwadnianiu terenu- usuwamy nadmiar wody z profilu gleby. Z pomocą przychodzi nam drenaż opaskowy, a gdy problem dotyczy wody deszczowej, wybieramy odwodnienie liniowe, skrzynki rozsączające bądź studnie chłonne.

 • Umacnianie skarp – aby zabezpieczyć skarpy używamy mat biodegradowalnych oraz geokrat. Dzięki takiemu zastosowaniu gwarantujemy właściwą stabilizację osuwisk.
 • Wykopy pod rury – wykop musi posiadać określoną szerokość i kształt. Aby był funkcjonalny należy zwrócić uwagę na system szalowania, poziom wód gruntowych oraz odpowiednie zabezpieczenie.
 • Wykonanie rowów melioracyjnych i ich czyszczenie – rowy melioracyjne służą do zbierania nadmiernej ilości wody z pobliskiego obszaru, a następnie odprowadzenia do okolicznej rzeki czy zbiornika. Bardzo ważną czynnością jest również systematyczna konserwacja.
 • Wykopanie stawu – wykop przeprowadzamy wedle projektu bądź indywidualnych potrzeb klientów.
 • Opaska wokół budynku – tworzymy opaskę, aby nie doprowadzić do podciekania wody opadowej do budynku.
 • Odwodnienie liniowe – odprowadzamy wody z powierzchni i uwalniamy obszar od kałuż oraz błota.
 • Drenaż opaskowy – zakładamy rury drenarskie wokół obiektu, aby obniżyć zbyt wysoki poziom wód gruntowych.
 • Oczyszczalnia ścieków – świadczymy usługi związane z budową oczyszczalni ścieków.

Niwelacje i przygotowanie terenów zielonych Bydgoszcz - drzewo i tereny zielone

Niwelacje i przygotowanie terenów zielonych

Z powodzeniem zajmujemy się zakładaniem terenów zielonych. Zakres prac obejmuje przydomowe ogródki, jak również zieleń miejską. Do naszych zadań należy przygotowanie terenu, składającego się z:

– niwelacji terenu, tzn. usunięcie nadmiaru ziemi, uzupełnienie braków bądź ukształtowanie terenu,
– zamontowanie systemu nawadniania,
– zamontowanie siatek przeciw kretom i nornicom,
– sadzenie roślin,
– założenie trawników,
– zamontowanie ogrodzeń gabionowych,
– wykopy pod oczka wodne, stawy czy baseny.

 • Zagospodarowanie terenu – aby zagospodarowanie terenu było efektowne oraz funkcjonalne musi zostać zaprojektowane. Wtedy mamy pewność, że projekt ogrodu będzie idealnie dopasowany do warunków działki.
 • Niwelacja terenu – jest jedną z bardzo ważnych prac przed rozpoczęciem budowy. Przeprowadzają ją geodeci, których zadaniem jest utworzenie siatki wysokościowej terenu, w celu poznania ukształtowania terenu działki.
 • Plantowanie ziemi – to nic innego jak usunięcie nierówności terenu, które sprawiają, że rozpoczęcie inwestycji staje się niemożliwe.
 • Wykopy pod baseny, oczka wodne, stawy – marzysz o ciekawym miejscu na swojej działce? Służymy pomocą. Jesteśmy w stanie podjąć skomplikowane, ale jednocześnie bezpieczne pomysły.
 • Rekultywacja terenu – doprowadzamy obszar do właściwych wartości użytkowych.

Prace przygotowawcze pod budowę domu w Bygdoszczy

Przygotowanie działki pod budowę domu

Prace ziemne są nieodzowną częścią robót pod budowę domu. Muszą być wykonane perfekcyjnie, ponieważ wpływają na bezpieczeństwo mieszkańców. Roboty ziemne dzielą się na kilka etapów: wycinka drzew oraz krzewów, niwelacja terenu, wyznaczenie miejsca do przechowywania materiałów budowlanych, a także wykop pod fundament. Świadczymy kompleksowe przygotowanie terenu pod budowę domu.

 • Wycinka drzew i krzewów, usunięcie korzeni drzew – szybko i efektywnie usuwamy roślinność z terenu budowy.
 • Niwelacja terenu – usuwamy wierzchnią warstwę ziemi urodzajnej.
 • Wykop pod fundament– realizujemy wykop zgodnie z projektem budowlanym.
 • Ogrodzenie działki budowlanej– zakładamy tymczasowe i stałe ogrodzenia działki budowlanej.

Układanie warstw konstrukcyjnych do budowy drogi w Bydgoszczy

Budowa dróg

Posiadamy 10-letnie doświadczenie w budowie dróg. Wykonujemy różne rodzaje dróg, które zazwyczaj budowane są w podobny sposób. Szczególnie ważne jest przygotowanie robót ziemnych, gdyż na nich opiera się fundament drogi. Wyróżnia się: prace przygotowawcze, wykonanie wykopów z usunięciem wydobytego materiału, wykonanie nasypów, zagęszczenie gruntu, stabilizację podłoża gruntowego, zabezpieczenie konstrukcji, które powstały, a także rozłożenie mieszanki kruszywa.

 • Prace przygotowawcze – prace, do których zalicza się usunięcie warstwy humusu i skruszenie starej struktury.
 • Wykopy i usunięcie wydobytego materiału – wykopy realizujemy bardzo dokładnie, a materiał przewozimy na miejsce składowania.
 • Nasypy – opieramy się na metodzie warstwowej- wznosimy równomiernie na całej szerokości.
 • Zagęszczenie gruntu – prace rozpoczynamy od oczyszczenia podłoża, następnie przechodzimy do profilowania i zagęszczenia.
 • Wykonanie stabilizacji podłoża gruntowego – wykonujemy stabilizację chemiczną, aby ulepszyć podłoże gruntowe.
 • Zabezpieczenie powstałych konstrukcji – starannie zabezpieczamy powstałe konstrukcje.
 • Rozłożenie mieszanki kruszywa – jest to końcowy etap robót ziemnych.

Stablizacja gruntu Bydgoszcz - GWR 15 Szczucki

Stabilizacja gruntu

Stabilizacja gruntu to proces, polegający na wzmocnieniu podłoża. Stosowana głównie podczas budowy dróg, gdzie występują grunty o niskiej nośności. Wyróżnia się różne rodzaje stabilizacji. Nasza firma zajmuje się głównie stabilizacją chemiczną. Wykorzystujemy także systemy odwodnienia wgłębnego, poprawę uziarnienia, dogęszczanie oraz geosyntetyki. Istnieją dwie nadrzędne metody przeprowadzenia stabilizacji gruntu: na miejscu bądź w węźle stacjonarnym.

 • Profilowanie i zagęszczenie terenu – początkowy etap w procesie wykonywania stabilizacji na miejscu.
 • Dozowanie spoiwa – spoiwo dostarczane jest na budowę, gdzie następnie przepompowywane zostaje do siewnika posiadającego elektroniczny system dozowania.
 • Stabilizacje gruntu spoiwem hydraulicznym – następuje wymieszanie spoiwa z gruntem, jak również odpowiednie zagęszczenie warstwy.
 • Profilowanie oraz zagęszczanie stabilizacji – dochodzi do wyrównania warstwy równiarką i końcowe zagęszczenie.

Dlaczego warto nas wybrać?

Przedsiębiorca na tle maszyn budowlanych w Bydgoszczy

Doświadczenie

Prowadzimy działalność od 1993r. Prawie 30 lat stażu ukierunkowało nas na nowe dziedziny, jak również na pogłębianie wiedzy w dotychczasowych pracach. Jesteśmy nastawieni na ciągły rozwój, a stosowane nowoczesne metody robót pozwalają nam znaleźć się na wysokiej pozycji.

Wiele koparek ustawionych w rzędzie - park maszyn w Bydgoszczy

Park maszyn

Jesteśmy świadomi, jak znaczący wpływ na rzetelną realizację robót ziemnych ma niezawodność oraz jakość używanych maszyn. Ściśle współpracujemy tylko z najlepszymi producentami. Jako eksperci testujemy sprzęt w ciężkich warunkach by mieć pewność, że sprosta naszym oczekiwaniom.

Księgowy stawia pieczątkę na dokumencie Bydgoszcz

Standardy i jakość

Zapewnienie najwyższej jakości oferowanych usług jest misją naszej działalności. W każdej dziedzinie jesteśmy aktywni, skupiamy się na realizacji zadania. Bierzemy pod uwagę tylko sprawdzone rozwiązania i zadowolenie Klientów z wykonanych usług.

Dwaj mężczyźni podczas rozmowy w biurze w Bydgoszczy

Profesjonalne doradztwo

Z przyjemnością doradzamy Klientom w kwestii związanej z wykonaniem danej usługi. Zawsze staramy się ich zrozumieć i zaproponować takie możliwości, aby sprostać ich oczekiwania. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie.

Schodki z monet symbolizujące koszta prac w Bydgoszczy

Ile kosztują roboty ziemne w Bydgoszczy?

Decydując się na różnego rodzaju usługi robót ziemnych trzeba mieć na uwadze, że ceny są uzależnione od specyfiki działań, a także regionu. Bardzo ważne są warunki gruntowe, które w znacznej mierze wpływają na stopień skomplikowania procesu inwestycyjnego. Natomiast rodzaj prac wskazuje jakich maszyn należy użyć, aby inwestycja przebiegła w sposób pomyślny. Reasumując na końcową cenę ma wpływ bardzo wiele czynników, w związku z tym wszystkie koszty ustalamy indywidualnie z inwestorem, po wstępnej rozmowie zapoznawczej.

Jak przebiega współpraca?

Odpowiednia komunikacja z osobą zainteresowaną jest niezwykle ważną kwestią. Zależy nam bowiem na owocnej współpracy. Nieodłącznym elementem właściwej komunikacji z klientem jest poznanie jego oczekiwań. 

Dwaj mężczyźni na placu budowy podający sobie ręce w Bydgoszczy
Specjalny numer listy numerowanej - jeden

Bezpłatna wycena

Prowadzimy działalność od 1993r. Prawie 30 lat stażu ukierunkowało nas na nowe dziedziny, jak również na pogłębianie wiedzy w dotychczasowych pracach. Jesteśmy nastawieni na ciągły rozwój, a stosowane nowoczesne metody robót pozwalają nam znaleźć się na wysokiej pozycji.

Specjalny numer listy numerowanej - dwa

Harmonogram prac

Jesteśmy świadomi, jak znaczący wpływ na rzetelną realizację robót ziemnych ma niezawodność oraz jakość używanych maszyn. Ściśle współpracujemy tylko z najlepszymi producentami. Jako eksperci testujemy sprzęt w ciężkich warunkach by mieć pewność, że sprosta naszym oczekiwaniom.

Specjalny numer listy numerowanej - trzy

Realizacja projektu

Zapewnienie najwyższej jakości oferowanych usług jest misją naszej działalności. W każdej dziedzinie jesteśmy aktywni, skupiamy się na realizacji zadania. Bierzemy pod uwagę tylko sprawdzone rozwiązania i zadowolenie Klientów z wykonanych usług.

Specjalny numer listy numerowanej - cztery

Finalizacja przedsięwzięcia

Z przyjemnością doradzamy Klientom w kwestii związanej z wykonaniem danej usługi. Zawsze staramy się ich zrozumieć i zaproponować takie możliwości, aby sprostać ich oczekiwania. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie.

Gdzie realizujemy roboty ziemne?

Postaw na specjalistów! Sprawdź gdzie realizujemy usługi!

 • Kujawsko-PomorskieToruń, Inowrocław, Włocławek, Brodnica, Nakło nad Notecią, Świecie oraz Grudziądz.
 • Pomorskie – Gdańsk, Gdynia, Sopot, Kwidzyn, Chojnice, Malbork, Kościerzyna, Tczew, Starogard Gdański, Dzierzgoń oraz Słupsk.
 • Warmińsko-Mazurskie – Olsztyn, Elbląg, Ostróda, Mikołajki, Mrągowo, Iława, Bartoszyce, Szczytno, Ełk oraz Giżycko.
 •  Mazowieckie – Warszawa, Radom, Ostrołęka, Mińsk Mazowiecki, Siedlce, Wyszków, Legionowo oraz Ciechanów.
 • CAŁA POLSKA

Rozpocznij współpracę z naszą firmą i ciesz się z dobrze wykonanej pracy!

Mapka obszaru działania - województwo kujawsko-pomorskie - Bydgoszcz

Zaufali nam

Logo firmy Budimex
Logo firmy Metrostav
Logo firmy Pizzarotti
Logo firmy Skanska
Logo firmy Strabag
Logo firmy PORR
Logo firmy Agro-projects
Logo firmy Aldesa
Logo firmy PBDI
Logo firmy Hydro-vacum
Logo firmy Inpak
Logo firmy Alstal
Logo firmy Polbud Pomorze
Logo firmy Cobouw
Logo firmy Panova
Logo firmy Mirbud

Współpracujemy z najlepszymi markami

Logo firmy Volvo
Logo firmy CAT
Logo firmy Doosan
Logo firmy MAN
Logo firmy Tatra
Logo firmy Mercedes
Logo firmy Terex
Logo firmy Kobelcio
Logo firmy JCB
Logo firmy Scania
Logo firmy Merlo
Logo firmy HAMM
Logo firmy Komatsu
Logo firmy Bomag
Logo firmy HBM Nobas
Logo firmy Waryński
Logo firmy LiuGong
Logo firmy Sany

Masz pytania?

Zadzwoń teraz

+48 502 164 725

…lub napisz:

biuro@szczucki.pl

Napisz do nas

Wiadomość zosała wysłana.

Więcej o robotach ziemnych

Podbudowa pod kostkę brukową – jak przygotować podłożę?

Podbudowa pod kostkę brukową – jak przygotować podłożę?

Kostka brukowa jest najczęstszym elementem stosowanym przy aranżacji posesji, a do jej odpowiedniego ułożenia konieczna jest podbudowa, której zadaniem jest zapewnienie stabilności oraz wytrzymałości.

Ile kosztuje kostka brukowa w 2024 roku?

Ile kosztuje kostka brukowa w 2024 roku?

Kostka brukowa doceniana jest za funkcjonalność i zarazem styl. Ile kosztuje ułożenie kostki brukowej? Jak wygląda cennik kostki i od czego zależy cena?

Ile kosztuje tona piasku? – Cena za tonę piasku w 2024 roku

Ile kosztuje tona piasku? – Cena za tonę piasku w 2024 roku

Piasek to jeden z najpopularniejszych materiałów sypkich używany do wielu różnych prac ziemnych i budowlanych. W związku z tym jeśli planujesz jakiekolwiek prace na swojej działce, na pewno zainteresuje Cię cena tony piasku. Ile kosztuje tona piasku? Co wpływa na jej cenę? Jak Cena za 1 tonę piasku ma się do rodzaju tego materiału? Wszystkiego dowiesz się z poniższego artykułu.