Roboty ziemne - Grudziądz

Naszą specjalnością są kompleksowe roboty ziemne. Dysponujemy niezawodnym sprzętem, w skład którego wchodzą: koparki, spycharki, ładowarki, równiarki, wywrotki, wozidła i wiele innych. Podejmujemy się nawet najtrudniejszych zadań wiedząc, że poradzimy sobie z nimi bez żadnych problemów!

Zamów bezpłatną wycenę

Wiadomość zosała wysłana.

Roboty ziemne Grudziądz - oferujemy:

Koparka Szczucki Volvo podczas pracy w Grudziądzu

Wykopy, nasypy i inne prace ziemne

Roboty ziemne są nieodłączną częścią każdej budowy. Polegają na wydobywaniu gruntu naturalnego, przemieszczaniu go w odpowiednie miejsce oraz nadawaniu kształtu, zgodnie z dokumentacją projektową. Prace ziemne towarzyszą przy budowie zbiorników, tuneli, garaży podziemnych, dróg, parkingów, lotnisk oraz podczas realizacji instalacji podziemnych, fundamentów budowli naziemnych czy kształtowania terenu.

 • Wykopy – przestrzenie o określonym kształcie, które powstają w wyniku usunięcia z nich gruntu. Wykopy należą do kategorii stałych lub tymczasowych konstrukcji. Realizujemy wykopy pod: ławy fundamentowe, przyłącza, szamba, hale przemysłowe, bloki, zbiorniki wodne czy kostkę brukową.
 • Nasypy – warstwy lub zaprojektowane budowle ziemne z materiału gruntowego. Powstają poprzez działalność człowieka. Wykonuje je się od powierzchni terenu, a także w wykonanych wykopach, które powstały wcześniej, np. przy wymianie gruntów.
 • Skarpowanie poboczy – zadanie, które ma na celu odpowiednie ukształtowanie poboczy.
 • Usunięcie humusu – usunięcie warstwy ziemi roślinnej do głębokości ok. 15-30 cm. Taka ziemia w kolejnym etapie przyda się do wyrównania powierzchni działki oraz do stworzenia przydomowego ogrodu.

Koparka podczas prac melioracyjnych w Grudziądzu

Melioracja

Usługi melioracyjne to zabiegi, które mają ulepszyć zdolności produkcyjne gleb. Są to między innymi: regulacje rzek, budowy wałów ochronnych, zbiorników wodnych czy kanałów. Ważnym aspektem jest odwadnianie gruntu, a także nawadnianie gleb suchych. Naszą główną specjalnością jest usuwanie nadmiaru wody z profilu gleby. Używamy w tym celu drenaż opaskowy, natomiast gdy problemem jest woda deszczowa- stosujemy odwodnienie liniowe, skrzynki rozsączające lub studnie chłonne.

 • Umacnianie skarp – zabezpieczamy skarpy za pomocą mat biodegradowalnych i geokrat. Takie rozwiązanie zapewni odpowiednią stabilizację osuwisk.
 • Wykopy pod rury – wykop powinien zawierać określoną szerokość, kształt i system szalowania. Bardzo ważnym elementem jest zabezpieczenie przed możliwym ruchem pieszym i kołowym. Należy uwzględnić występowanie uzbrojenia, sposób jego obejścia, a także ewentualność usuwania wód gruntowych.
 • Wykonanie rowów melioracyjnych i ich czyszczenie – zadaniem rowów melioracyjnych jest zbieranie zawyżonej ilości wody z okolic oraz odprowadzanie do najbliższej rzeki lub zbiornika. Należy przy tym pamiętać o systematycznej konserwacji.
 • Wykopanie stawu – służymy doradztwem w kwestii wybrania odpowiedniego miejsca na zbiornik, a wykop realizujemy według projektu bądź potrzeby klienta.
 • Opaska wokół budynku – tworzymy opaskę, której zadaniem jest dbanie o dom. Dodatkowo pełni funkcję estetyczną.
 • Odwodnienie liniowe – uwalnia teren od kałuż i błota, dzięki usunięciu nadmiaru wody z powierzchni.
 • Drenaż opaskowy – wykonujemy system odwodnienia budynku.
 • Oczyszczalnia ścieków – świadczymy prace ziemne pod budowę oczyszczalni ścieków.

Niwelacje i przygotowanie terenów zielonych Grudziądz - drzewo i tereny zielone

Niwelacje i przygotowanie terenów zielonych

Kolejną specjalnością naszej firmy jest zakładanie wszelkich terenów zielonych. Z przyjemnością wykonamy dla Państwa mały lub wielki projekt, a także podejmiemy się prac ziemnych. Do takich zadań należą:
– niwelacja terenu (służy do wyrównania powierzchni działki poprzez usunięcie nadmiaru gruntu lub uzupełnienie braków oraz do ukształtowania terenu),
– montaż systemu nawadniania,
– montaż siatek przeciw kretom i nornicom,
– sadzenie roślin,
– zakładanie trawników,
– montaż ogrodzeń gabionowych,
– wykopy pod oczka wodne, stawy czy baseny.

 • Zagospodarowanie terenu – to część projektu budowlanego, który razem z projektem właściwym potrzebny jest do otrzymania pozwolenia na budowę.
 • Niwelacja terenu – niwelację przeprowadzają nasi geodeci tworząc siatkę wysokościową terenu. Dzięki temu znamy ukształtowanie terenu działki, wiemy gdzie znajdują się wzniesienia, dołki lub inne fragmenty do wyrównania.
 • Plantowanie ziemi – zadaniem jest usunięcie nierówności terenu, które uniemożliwiają rozpoczęcie inwestycji.
 • Wykopy pod baseny, oczka wodne, stawy – podejmujemy się różnego rodzaju wykopów, niezależnie od wielkości czy głębokości.
 • Rekultywacja terenu – przywracamy właściwości chemiczne oraz fizyczne gleby.

Prace przygotowawcze pod budowę domu w Grudziądzu

Przygotowanie działki pod budowę domu

Świadczymy kompleksowe prace związane z przygotowaniem działki pod budowę domu. Nasze zadania obejmują: wycinkę drzew oraz krzewów, wyrównanie terenu, wyznaczenie miejsca do składowania materiałów budowlanych, a także wykop pod fundament. Prace ziemne muszą być wykonane perfekcyjnie, ponieważ mają wpływ na bezpieczeństwo użytkowników.

 • Wycinka drzew, krzewów oraz usunięcie korzeni drzew – aby móc przystąpić do dalszych prac, musimy usunąć roślinność z terenu budowy.
 • Niwelacja terenu – polega na wyrównaniu powierzchni działki i odpowiednim ukształtowaniu.
 • Wykop pod fundament– bardzo istotna część robót ziemnych, wyko realizowany jest zgodnie z projektem budowlanym.
 • Ogrodzenie działki budowlanej– doradzamy w wyborze odpowiedniego ogrodzenia i zajmujemy się montażem.

Stablizacja gruntu Grudziądz - GWR 15 Szczucki

Stabilizacja gruntu

Stabilizacja gruntu to usługa, która ma za zadanie wzmocnić podłoże. Stosowana głównie przy budowie dróg, gdzie grunty posiadają niską nośność. Istnieją różne rodzaje stabilizacji. W naszej pracy wykorzystujemy przede wszystkim stabilizacje chemiczne, jak również systemy odwodnienia wgłębnego, poprawę uziarnienia, dogęszczanie, czy geosyntetyki. Wyróżnia się dwie nadrzędne metody wykonywania stabilizacji gruntu: na miejscu lub w węźle stacjonarnym.

 • Profilowanie i zagęszczenie terenu – pierwszy etap w procesie wykonywania stabilizacji na miejscu.
 • Dozowanie spoiwa – dostarczamy spoiwo na budowę, które następnie przepompowywane jest do siewnika posiadającego elektroniczny system dozowania.
 • Stabilizacje gruntu spoiwem hydraulicznym – wymieszanie spoiwa z gruntem oraz właściwe zagęszczenie warstwy.
 • Profilowanie i zagęszczanie stabilizacji – następuje wyrównanie warstwy przy pomocy równiarki oraz końcowe zagęszczenie.

Układanie warstw konstrukcyjnych do budowy drogi w Grudziądzu

Budowa dróg

Drogi dzielimy na wewnętrzne oraz publiczne. Nasza firma specjalizuje się w budowie każdego rodzaju dróg. Fundamentem dowolnie wybranej drogi są prace ziemne. Można zaliczyć do nich: prace przygotowawcze, wykopy i nasypy,  usunięcie wydobytego materiału, zagęszczenie gruntu, wykonanie stabilizacji podłoża gruntowego, zabezpieczenie powstałych konstrukcji oraz rozłożenie mieszanki kruszywa.

 • Prace przygotowawcze – zalicza się do nich usunięcie wierzchniej warstwy ziemie i skruszenie starej struktury.
 • Wykopy oraz usunięcie wydobytego materiału –  szczególnie zwracamy uwagę na poprawność i dokładność wykonania wykopów.
 • Nasypy – stosujemy metodą warstwową, wznosząc równomiernie na całej szerokości.
 • Zagęszczenie gruntu –  oczyszczamy podłoże z wszelkich zanieczyszczeń, następnie przechodzimy do profilowania i zagęszczenia.
 • Wykonanie stabilizacji podłoża gruntowego – w celu ulepszenia podłoża wykonujemy stabilizację chemiczną.
 • Zabezpieczenie powstałych konstrukcji – zabezpieczamy konstrukcje tak, aby nie uległy zniszczeniu.
 • Rozłożenie mieszanki kruszywa – jest to ostatni etap prac ziemnych.

Dlaczego warto nas wybrać?

Przedsiębiorca na tle maszyn budowlanych w Grudziądzu

30 lat doświadczenia

To już prawie 30 lat odkąd jesteśmy na rynku. Śmiało możemy stwierdzić, że dziś nazywamy się ekspertami w dziedzinie pracy, którą wykonujemy. Żadne zadanie nie jest nam straszne. Stale i z wielką przyjemnością pogłębiamy swoją wiedzę.

Wiele koparek ustawionych w rzędzie - park maszyn w Grudziądzu

Park maszyn

W swojej ofercie posiadamy ciężki sprzęt, który jest niezbędny przy robotach ziemnych. Stawiamy na nowoczesne, wyspecjalizowane i niezawodne maszyny budowlane. Gwarancją udanych prac ziemnych jest sprzęt, który jest w sposób profesjonalny serwisowany.

Księgowy stawia pieczątkę na dokumencie Grudziądz

Standardy i jakość

Oferujemy usługi o najwyższym poziomie. Staramy się sprostać wszelkim oczekiwaniom. Zatrudniamy doświadczonych specjalistów, z ogromną wiedzą i niesamowitą energią. Wszystko po to, by Klient zawsze był zadowolony, a my jako ekipa usatysfakcjonowani z pracy.

Dwaj mężczyźni podczas rozmowy w biurze w Grudziądzu

Profesjonalne doradztwo

Klienci oraz ich potrzeby są dla nas priorytetem. Nasza współpraca polega na wyborze idealnego rozwiązania zadania inwestycyjnego, zaproponowaniu właściwych narzędzi pracy oraz odpowiednich metod wykonania. Zawsze chętnie słuchamy i służymy pomocą.

Schodki z monet symbolizujące koszta prac w Grudziądzu

Ile kosztują roboty ziemne w Grudziądzu? Cennik

Decydując się na różnego rodzaju usługi robót ziemnych trzeba mieć na uwadze, że ceny są uzależnione od specyfiki działań, a także regionu. Bardzo ważne są warunki gruntowe, które w znacznej mierze wpływają na stopień skomplikowania procesu inwestycyjnego. Natomiast rodzaj prac wskazuje jakich maszyn należy użyć, aby inwestycja przebiegła w sposób pomyślny. Reasumując na końcową cenę ma wpływ bardzo wiele czynników, w związku z tym wszystkie koszty ustalamy indywidualnie z inwestorem, po wstępnej rozmowie zapoznawczej.

Jak przebiega współpraca?

Odpowiednia komunikacja z osobą zainteresowaną jest niezwykle ważną kwestią. Zależy nam bowiem na owocnej współpracy. Nieodłącznym elementem właściwej komunikacji z klientem jest poznanie jego oczekiwań. 

Dwaj mężczyźni na placu budowy podający sobie ręce w Grudziądzu
Specjalny numer listy numerowanej - jeden

Bezpłatna wycena

Po otrzymaniu od Inwestora przedmiaru prac rozpoczynamy wycenę. Uwzględniamy w niej robociznę, ilość materiału oraz skalę prac.

Specjalny numer listy numerowanej - dwa

Harmonogram prac

Harmonogram prac pozwala zestawić kolejność oraz czas trwania poszczególnych robót. Jest bardzo ważny zarówno dla Inwestora, jak i dla Wykonawcy.

Specjalny numer listy numerowanej - trzy

Realizacja projektu

Gotowi do pracy przechodzimy do realizacji zadania. Nasza ekipa składa się z fachowców mogących pochwalić się ogromnym doświadczeniem, jednocześnie mając świadomość tego co robią. Stawiamy na dokładność i staranność robót.

Specjalny numer listy numerowanej - cztery

Finalizacja przedsięwzięcia

Następuje weryfikacja zrealizowanych prac. Należy sprawdzić, czy wykonana usługa jest zgodna z wcześniej rozpisanym projektem. Jeżeli nastąpiła akceptacja, przystępujemy do etapu finalizacji zlecenia. Na sam koniec możemy zaprezentować pomyślne wykonanie zadania inwestorowi.

Gdzie jeszcze realizujemy roboty ziemne?

Postaw na doświadczony zespół, podejmiemy się każdego wyzwania. Gwarantujemy, że będziesz zadowolony z przeprowadzonych robót. Oferujemy swoje usługi na obszarze kilku województw, sprawdź, czy jesteśmy w Twojej okolicy!

 • Kujawsko-Pomorskie – Bydgoszcz, Toruń, Inowrocław, Włocławek, Brodnica, Nakło nad Notecią oraz Świecie.
 • Pomorskie – Gdańsk, Gdynia, Sopot, Chojnice, Malbork, Kościerzyna, Tczew, Starogard Gdański, Kwidzyn oraz Słupsk.
 • Warmińsko-Mazurskie – Olsztyn, Elbląg, Ostróda, Mikołajki, Mrągowo, Iława, Bartoszyce, Szczytno, Ełk oraz Giżycko.
 •  Mazowieckie – Warszawa, Radom, Ostrołęka, Mińsk Mazowiecki, Siedlce, Wyszków, Legionowo oraz Ciechanów.
 • CAŁA POLSKA

Rozpocznij współpracę z naszą firmą i ciesz się z dobrze wykonanej pracy!

Mapka obszaru działania - województwo kujawsko-pomorskie - Grudziądz

Zaufali nam

Logo firmy Budimex
Logo firmy Metrostav
Logo firmy Pizzarotti
Logo firmy Skanska
Logo firmy Strabag
Logo firmy PORR
Logo firmy Agro-projects
Logo firmy Aldesa
Logo firmy PBDI
Logo firmy Hydro-vacum
Logo firmy Inpak
Logo firmy Alstal
Logo firmy Polbud Pomorze
Logo firmy Cobouw
Logo firmy Panova
Logo firmy Mirbud

Współpracujemy z najlepszymi markami

Logo firmy Volvo
Logo firmy CAT
Logo firmy Doosan
Logo firmy MAN
Logo firmy Tatra
Logo firmy Mercedes
Logo firmy Terex
Logo firmy Kobelcio
Logo firmy JCB
Logo firmy Scania
Logo firmy Merlo
Logo firmy HAMM
Logo firmy Komatsu
Logo firmy Bomag
Logo firmy HBM Nobas
Logo firmy Waryński
Logo firmy LiuGong
Logo firmy Sany

Masz pytania?

Zadzwoń teraz

+48 502 164 725

…lub napisz:

biuro@szczucki.pl

Napisz do nas

Wiadomość zosała wysłana.

Więcej o robotach ziemnych

Kto wydaje pozwolenie na budowę domu? Gdzie się zgłosić?

Kto wydaje pozwolenie na budowę domu? Gdzie się zgłosić?

Pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego lub innych obiektów budowlanych to najważniejszy dokument, który jest kluczem do rozpoczęcia robót budowlanych i pierwszych prac ziemnych. Co do zasady jest ono konieczne w przypadku budowy prawie każdego budynku, choć są wyjątki. Kto więc wydaje pozwolenie na budowę domu? Gdzie można je otrzymać? Dowiesz się z tego artykułu.

Ławy fundamentowe – Cena w 2023 roku

Ławy fundamentowe – Cena w 2023 roku

Fundamenty domu, obok ścian czy stropu są jego najważniejszą częścią. To od nich zależy czy budynek będzie stał stabilnie i nie osiądzie w miękkim podłożu. Warto więc zadbać o ich odpowiednie wykonanie, aby mieć pewność, że Twój dom jednorodzinny lub inny budynek będzie bezpieczny i odporny na warunki atmosferyczne. W tym artykule przyjrzymy się ławie fundamentowej, jakie prace ziemne się z nią wiążą oraz jaka jest cena wykonania ławy.

Ile kosztuje wykopanie studni głębinowej?

Ile kosztuje wykopanie studni głębinowej?

Ludzie decydują się na budowę własnej studni głębinowej w dwóch przypadkach. Gdy ich działka znajduje się na terenach, gdzie nie ma dostępu do wodociągów lub po prostu chcą zaoszczędzić na rachunkach. Jesteś ciekaw czy prywatna studnia wiercona faktycznie pozwala zmniejszyć rachunki? Ile kosztuje wywiercenie własnej studni głębinowej? Tego wszystkiego dowiesz się z poniższego artykułu.