Roboty ziemne - Gdańsk

Dysponujemy szerokim wachlarzem robót ziemnych. Przez kilkadziesiąt lat budowaliśmy renomę firmy, starając się sprostać wszelkim wymaganiom. Dzisiaj posiadamy na koncie realizację tysięcy prac ziemnych i dobrze zbudowaną flotę maszyn budowlanych.

Zamów bezpłatną wycenę

Wiadomość zosała wysłana.

Roboty ziemne Gdańsk - oferujemy:

Koparka Szczucki Volvo podczas pracy w Gdańsku

Wykopy, nasypy i inne prace ziemne

Roboty ziemne to łańcuch czynności, których zadaniem jest przygotowanie podłoża w celu wykonania dalszych prac zgodnie z dokumentacją projektową. Zaliczamy do nich wykopy, nasypy, niwelacje, plantowanie terenu. Budowa nie odbędzie się zatem bez wynajęcia doświadczonej ekipy, która rzetelnie i szybko zrealizuje roboty ziemne na rzecz zleceniodawcy.

 • Wykopy – występują poniżej powierzchni terenu. Wykonywane są w celu posadowienia budowli. Świadczymy wykopy pod: ławy fundamentowe, wszelkie przyłącza, szamba, bloki, hale przemysłowe i kostkę brukową.
 • Nasypy – warstwa gruntu sztucznie utworzona. Celem wykonania nasypów jest podniesienie powierzchni terenu.
 • Humusowanie – usługa polegająca na zebraniu humusu w celu rozpoczęcia dalszych prac budowlanych.
 • Skarpowanie poboczy – dbamy o ukształtowanie poboczy.

Koparka podczas prac melioracyjnych w Gdańsku

Melioracja

Melioracja to usługa mająca na celu udoskonalenie warunków produkcyjnych gleb. Takimi usługami są: regulacja rzek, budowa wałów ochronnych, zbiorników wodnych bądź kanałów. Należy również pamiętać o odwodnieniu gruntu lub nawodnieniu suchych gleb. Meliorację działki wykonujemy w momencie, gdy poziom wód gruntowych jest zbyt wysoki. Do tego celu wykorzystujemy drenaż opaskowy, a mianowicie odwodnienie realizowane pod powierzchnią gruntu.

 • Umacnianie skarp – dla w pełni bezpiecznej stabilizacji osuwisk używamy maty biodegradowalne, gabiony oraz geokraty.
 • Wykopy pod rury – szczególnie zwracamy uwagę na kształt, szerokość oraz uwzględnienie zabezpieczenia przed możliwym ruchem pieszym oraz kołowym.
 • Wykonanie rowów melioracyjnych i ich czyszczenie – rowy melioracyjne służą do zbierania z okolic zawyżonej ilości wody. Następnie odprowadzają ją do pobliskiej rzeki bądź zbiornika. Istotnym zadaniem jest również utrzymywanie czystości.
 • Wykopanie stawu – świadczymy usługi wykopania stawu, a prace wykonujemy wedle projektu lub upodobań klientów.
 • Opaska wokół budynku – jej zadaniem jest zapewnienie szybkiego spływu wody, aby ściany budynku nie podmokły.
 • Odwodnienie liniowe – dzięki odwodnieniu usuwamy nadmiar wody z powierzchni.
 • Drenaż opaskowy – celem drenażu jest obniżenie zbyt wysokiego poziomu wód gruntowych.
 • Oczyszczalnia ścieków – budujemy przydomową oczyszczalnię ścieków z uwzględnieniem projektu.

Niwelacje i przygotowanie terenów zielonych Gdańsk - drzewo i tereny zielone

Niwelacje i przygotowanie terenów zielonych

Do naszych usług należy zakładanie dowolnych terenów zielonych. Nie ma znaczenia czy jest to przydomowy ogródek czy inwestycja w centrum miasta. Podejmujemy się każdego
zlecenia wykonując projekt oraz uwzględniając wszelkie sugestie inwestora. Zanim przejdziemy do realizacji pokrycia gruntów roślinnością, zaczynamy od prac ziemnych wyróżniając:
– niwelację terenu (wyrównanie powierzchni działki),
– montaż systemu nawadniania,
– montaż siatek przeciw kretom i nornicom,
– sadzenie roślin,
– zakładanie trawników,
– montaż ogrodzeń gabionowych,
– wykopy pod oczka wodne, stawy czy baseny.

 • Zagospodarowanie terenu – to część projektu budowlanego, który razem z projektem właściwym potrzebny jest do otrzymania pozwolenia na budowę.
 • Niwelacja terenu – zapoznanie się z ukształtowaniem terenu na działce. Niwelację wykonują geodeci.
 • Plantowanie ziemi – roboty ziemne mające na celu wyrównanie powierzchni działki.
 • Wykopy pod oczka wodne, baseny, stawy – realizujemy wszelkie wykopy niezależne od wielkości bądź głębokości.
 • Rekultywacja terenu – dzięki naszym działaniom możemy przywrócić zdegradowanym obszarom wartości użytkowe.

Prace przygotowawcze pod budowę domu w Gdańsku

Przygotowanie działki pod budowę domu

Kolejnym etapem budowy domu, po załatwieniu formalności, są roboty ziemne. Muszą zostać wykonane bardzo dokładnie, gdyż ich jakość wpływa na bezpieczeństwo mieszkańców. W skład robót ziemnych wchodzą: wycinka drzew i krzewów, wyrównanie terenu, wyznaczenie miejsca do przechowywania materiałów budowlanych i wykop pod fundament.

 • Wycinka drzew i krzewów, usunięcie korzeni drzew – usuwamy drzewa i krzewy z terenu budowy.
 • Wyrównanie terenu – dzięki użyciu maszyn budowlanych usuwamy wierzchnią warstwę ziemi urodzajnej.
 • Wykop pod fundament– bardzo ważna część budowy, która realizowana jest zgodnie z projektem budowlanym.
 • Ogrodzenie działki budowlanej– oferujemy stałe oraz tymczasowe ogrodzenia działki budowlanej.

Stablizacja gruntu Gdańsk - GWR 15 Szczucki

Stabilizacja gruntu

Stabilizacja gruntu to usługa, polegająca na wzmocnieniu podłoża. Stosuje się ją w szczególności podczas budowy dróg, gdzie grunty mają niską nośność. Nasza firma opiera się głównie na stabilizacji chemicznej. Wykonujemy także systemy odwodnienia wgłębnego, poprawę uziarnienia, dogęszczanie oraz geosyntetyki. Dzięki takim zastosowaniom mamy pewność, że podłoże spełni zakładane wymagania projektowe.

 • Profilowanie i zagęszczenie terenu – następuje przygotowanie warstwy gruntu do procesu stabilizacji oraz wstępne zagęszczenie.
 • Dozowanie spoiwa – po dostarczeniu spoiwa na budowę dochodzi do przepompowywania spoiwa do siewnika, który posiada elektroniczny system dozowania.
 • Stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym – etap polegający na wymieszaniu spoiwa z gruntem. Kolejno należy właściwie zagęścić warstwę.
 • Profilowanie oraz zagęszczanie stabilizacji – wyrównanie warstwy przy pomocy sprzętu budowlanego i końcowe zagęszczenie.

Układanie warstw konstrukcyjnych do budowy drogi w Gdańsku

Budowa dróg

Świadczymy usługi w zakresie budowy dróg. Do wykonywanych przez nas prac zaliczamy: prace przygotowawcze, wykonanie wykopów i nasypów, usunięcie wydobytego materiału, zagęszczenie gruntu, wykonanie stabilizacji podłoża gruntowego, zabezpieczenie konstrukcji, jak również rozłożenie mieszanki kruszywa.

 • Prace przygotowawcze – usuwamy warstwę humusu lub kruszymy starą strukturę.
 • Wykopy i usunięcie wydobytego materiału – naszą uwagę skupia dokładne wykonanie wykopów.
 • Nasypy – tworzymy je metodą warstwową.
 • Zagęszczenie gruntu – oczyszczamy podłoże z wszelkich zanieczyszczeń, kolejno przechodzimy do profilowania oraz zagęszczenia gruntu.
 • Wykonanie stabilizacji podłoża gruntowego – aby ulepszyć podłoże wykonujemy stabilizację chemiczną.
 • Zabezpieczenie powstałych konstrukcji – naszym zadaniem jest zabezpieczenie konstrukcji w taki sposób, aby nie zostały zniszczone.
 • Rozłożenie mieszanki kruszywarozkładamy mieszankę w warstwie o jednakowej grubości, aby po ostatecznym zagęszczeniu była równa grubości projektowanej.

Dlaczego warto nas wybrać?

Przedsiębiorca na tle maszyn budowlanych w Gdańsku

30 lat doświadczenia

Swoją pozycję na rynku zawdzięczamy ciężkiej pracy, którą nieprzerwanie wykonujemy od prawie 30 lat. Usługi realizowane przez naszą firmę zawsze są rzetelne, terminowe i na najwyższym poziomie. Dzięki pracownikom, ich zawziętości oraz ogromnemu doświadczeniu, wykonujemy nawet najcięższe prace.

Wiele koparek ustawionych w rzędzie - park maszyn w Gdańsku

Park maszyn

W dzisiejszych czasach dowolna inwestycja budowlana nie może zostać przeprowadzona bez szczegółowo dobranych maszyn budowlanych. To one powodują, że jakość pracy jest wysoka, a terminy robót zawsze zachowane. W naszej firmie dysponujemy tylko nowoczesnym i sprawdzonym sprzętem budowlanym.

Księgowy stawia pieczątkę na dokumencie Gdańsk

Standardy i jakość

Dbając o dobre stosunki z Klientami oferujemy solidne oraz rzetelne usługi. Na ich jakość wpływa nie tylko nowoczesny sprzęt, ale również doświadczeni fachowcy posiadający ogromną wiedzę. Zawsze przestrzegamy zasad bezpieczeństwa i pracujemy zgodnie ze standardami.

Dwaj mężczyźni podczas rozmowy w biurze w Gdańsku

Profesjonalne doradztwo

Potrzeby naszych Klientów stawiane są zawsze na pierwszym miejscu. Wspólnie tworzymy koncepcje, uwzględniamy pomysły, jednocześnie nie zapominając o profesjonalnym wykonaniu zadania inwestycyjnego. Służymy pomocą, proponujemy dobór odpowiednich narzędzi oraz właściwych metod.

Schodki z monet symbolizujące koszta prac w Gdańsku

Ile kosztują roboty ziemne w Gdańsku?

Decydując się na różnego rodzaju usługi robót ziemnych trzeba mieć na uwadze, że ceny są uzależnione od specyfiki działań, a także regionu. Bardzo ważne są warunki gruntowe, które w znacznej mierze wpływają na stopień skomplikowania procesu inwestycyjnego. Natomiast rodzaj prac wskazuje jakich maszyn należy użyć, aby inwestycja przebiegła w sposób pomyślny. Reasumując na końcową cenę ma wpływ bardzo wiele czynników, w związku z tym wszystkie koszty ustalamy indywidualnie z inwestorem, po wstępnej rozmowie zapoznawczej.

Jak przebiega współpraca?

Odpowiednia komunikacja z osobą zainteresowaną jest niezwykle ważną kwestią. Zależy nam bowiem na owocnej współpracy. Nieodłącznym elementem właściwej komunikacji z klientem jest poznanie jego oczekiwań. 

Dwaj mężczyźni na placu budowy podający sobie ręce w Gdańsku
Specjalny numer listy numerowanej - jeden

Bezpłatna wycena

Po otrzymaniu od Inwestora przedmiaru prac rozpoczynamy wycenę. Uwzględniamy w niej robociznę, ilość materiału oraz skalę prac.

Specjalny numer listy numerowanej - dwa

Harmonogram prac

Harmonogram prac pozwala zestawić kolejność oraz czas trwania poszczególnych robót. Jest bardzo ważny zarówno dla Inwestora, jak i dla Wykonawcy.

Specjalny numer listy numerowanej - trzy

Realizacja projektu

Gotowi do pracy przechodzimy do realizacji zadania. Nasza ekipa składa się z fachowców mogących pochwalić się ogromnym doświadczeniem, jednocześnie mając świadomość tego co robią. Stawiamy na dokładność i staranność robót.

Specjalny numer listy numerowanej - cztery

Finalizacja przedsięwzięcia

Następuje weryfikacja zrealizowanych prac. Należy sprawdzić, czy wykonana usługa jest zgodna z wcześniej rozpisanym projektem. Jeżeli nastąpiła akceptacja, przystępujemy do etapu finalizacji zlecenia. Na sam koniec możemy zaprezentować pomyślne wykonanie zadania inwestorowi.

Gdzie realizujemy roboty ziemne?

Postaw na doświadczony zespół! Sprawdź czy jesteśmy w Twojej okolicy!

 • Kujawsko-Pomorskie – Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Brodnica, Nakło nad Notecią, Inowrocław, Świecie oraz Grudziądz.
 • PomorskieKwidzyn, Gdynia, Sopot, Tczew, Starogard Gdański, Dzierzgoń, Chojnice, Malbork, Kościerzyna oraz Słupsk.
 • Warmińsko-MazurskieOlsztyn, Elbląg, Iława, Bartoszyce, Ostróda, Mikołajki, Mrągowo, Szczytno, Ełk oraz Giżycko.
 •  Mazowieckie – Warszawa, Radom, Ostrołęka, Wyszków, Legionowo, Mińsk Mazowiecki, Siedlce oraz Ciechanów.
 • CAŁA POLSKA

Rozpocznij współpracę z naszą firmą i ciesz się z dobrze wykonanej pracy!

Mapka obszaru działania - województwo pomorskie - Gdańsk

Zaufali nam

Logo firmy Budimex
Logo firmy Metrostav
Logo firmy Pizzarotti
Logo firmy Skanska
Logo firmy Strabag
Logo firmy PORR
Logo firmy Agro-projects
Logo firmy Aldesa
Logo firmy PBDI
Logo firmy Hydro-vacum
Logo firmy Inpak
Logo firmy Alstal
Logo firmy Polbud Pomorze
Logo firmy Cobouw
Logo firmy Panova
Logo firmy Mirbud

Współpracujemy z najlepszymi markami

Logo firmy Volvo
Logo firmy CAT
Logo firmy Doosan
Logo firmy MAN
Logo firmy Tatra
Logo firmy Mercedes
Logo firmy Terex
Logo firmy Kobelcio
Logo firmy JCB
Logo firmy Scania
Logo firmy Merlo
Logo firmy HAMM
Logo firmy Komatsu
Logo firmy Bomag
Logo firmy HBM Nobas
Logo firmy Waryński
Logo firmy LiuGong
Logo firmy Sany

Masz pytania?

Zadzwoń teraz

+48 502 164 725

…lub napisz:

biuro@szczucki.pl

Napisz do nas

Wiadomość zosała wysłana.

Więcej o robotach ziemnych

Ile kosztuje melioracja pola? Cennik usługi

Ile kosztuje melioracja pola? Cennik usługi

Ile więc kosztujesz taka melioracja pola? W tym artykule przyjrzymy się szczegółowo, ile kosztuje drenaż, jakie prace ziemne są niezbędne oraz jakie korzyści płyną z prawidłowego odwodnienia terenu.

Podbudowa pod kostkę brukową – jak przygotować podłożę?

Podbudowa pod kostkę brukową – jak przygotować podłożę?

Kostka brukowa jest najczęstszym elementem stosowanym przy aranżacji posesji, a do jej odpowiedniego ułożenia konieczna jest podbudowa, której zadaniem jest zapewnienie stabilności oraz wytrzymałości.

Ile kosztuje kostka brukowa w 2024 roku?

Ile kosztuje kostka brukowa w 2024 roku?

Kostka brukowa doceniana jest za funkcjonalność i zarazem styl. Ile kosztuje ułożenie kostki brukowej? Jak wygląda cennik kostki i od czego zależy cena?