Czym są prace ziemne?

Jeśli chcesz uzyskać informacje czym są prace ziemne, jakie klasyfikacje robót ziemnych wyróżniamy oraz co wchodzi w zakres realizowanych zadań, przeczytaj poniższy wpis. Z artykułu dowiedz się jak dzielimy pracę i ile kosztuje ich realizacja.

Zagadnienia:

 • Czym są prace ziemne?
 • Rodzaje prac ziemnych
 • Klasyfikacje robót ziemnych
 • Co wchodzi w zakres prac ziemnych?
 • Ile kosztują roboty ziemne?

czym są prace ziemne

Czym są roboty ziemne?

Roboty ziemne to prace związane z urabianiem różnego rodzaju gruntu. W zakres prac ziemnych wchodzi:

 • Oddzielenie warstwy gruntu
 • Przemieszczanie warstwy gruntu
 • Ukształtowanie terenu
 • Zasypywanie
 • Zagęszczanie urobku
 • Prace budowlane związane z usuwaniem ziemi 
 • Wykopy budowlane

Gdy już wiesz, czym są prace ziemne, przejdziemy do ich klasyfikacji.

Klasyfikacja robót ziemnych

Roboty ziemne zaliczane są do trzech podstawowych typów, które uzależnione są od specyfiki podejmowanych czynności:

 1. Porządkowe roboty ziemne – usuwanie roślinności, spulchnienie gleby, odprowadzenie wód opadowych.
 2. Podstawowe roboty ziemne – makroniwelacja, niwelacja, wykopy szeroko i wąsko przestrzenne, kopanie rowów, budowa dróg i instalacji, nasypy, zasypki oraz podsypki.
 3. Wykończeniowe roboty ziemne – wyrównanie dna wykopów, wykonanie wykopów pod fundamenty, ułożenie ziemi, kształtowanie małej architektury.

Warto jednak podkreślić, że w zakres każdego z trzech typów prac ziemnych wchodzi również szeroki wachlarz konkretnych czynności, które poznasz poniżej.

Rodzaje robót ziemnych

Zadania realizowane w zakresie każdego rodzaju robót ziemnych:

 • Wykopy, nasypy i inne prace – wykopy, nasypy, usunięcie humusu, skarpowanie poboczy.
 • Melioracje – umocnienie skarp, wykopy pod rury, wykonanie rowów melioracyjnych, wykopy szerokoprzestrzenne, wykonanie opaski wokół budynku, odwodnienie liniowe, drenaż opaskowy, wykonanie oczyszczalni ścieków.
 • Niwelacje i przygotowanie terenów zielonych – zagospodarowanie terenu, plantowanie ziemi, niwelacja terenu, wykopy pod baseny, oczka wodne, stawy, rekultywacja terenu.
 • Roboty ziemne przygotowawcze – wycinka drzew i krzewów, wyrównanie terenu, wykop pod fundament, wykonanie fundamentów pod ogrodzenie działki budowlanej.
 • Stabilizacja gruntu – profilowanie i zagęszczenie terenu, dozowanie spoiwa, stabilizacja gruntu, profilowanie i zagęszczenie stabilizacji.
 • Budowa dróg – prace przygotowawcze, wykopy, nasypy, zagęszczenie terenu, wykonanie stabilizacji podłoża, zabezpieczenie konstrukcji, rozłożenie mieszanki kruszywa.

Ile kosztują roboty ziemne?

Wszystko zależy od zakresu prac, specyfiki działań, regionu, skomplikowania procesu inwestycyjnego i klasyfikacji robót ziemnych. Dlatego wszelkie prace wyceniane są indywidualnie.

Chcesz wycenić przeprowadzenie robót ziemnych? Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania lub chcesz wycenić przeprowadzenie prac ziemnych, to zachęcamy do kontaktu z naszą firmą.

Zadzwoń teraz

+48 502 164 725

…lub napisz:

biuro@szczucki.pl

Napisz do nas

Wiadomość zosała wysłana.